Oxidativ stress Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Oxidativ stress > Flashcards

Flashcards in Oxidativ stress Deck (11):
1

Vad har glutation för funktion?

Det är kroppens viktigaste redoxreglerare. GSH är en tripeptid som finns i hög koncentration i kroppen. chansen är därför stor att om vi har en GSH-radikal så har vi lätt fler.

GSH reducerar radikaler genom att bilda bryggor. GS-SG.
2GSH (reducerad form) --> GS-SG (oxiderad form).

i vanliga fall har vi en reducerad miljö, 10:1 i koncentrationsskillnad.

2

Vad gör SOD2?

superperoxid-radikaler sätter ihop två fria radikaler till två väteperoxidmolekyler.

3

Ge exempel på gener som uppreglas av oxidativ stress

* SOD
* TIOREDOXIN
* GLUTATION-SYNTETAS ( som ökar syntesen av GSH).
* P53
*HEAT-SCHOK-PROTEINER.

4

Hur fungerar heat-shock-proteier för att reducera oxidativ stress?

Hetat-shock proteiner är en stor familj av stressskydds-proteiner, dessa är ATP-beroende. Har en förmåga att krama om trasiga proteiner, skapar en miljö så att felveckade proteiner kan veckas rätt.

BIDRAR TILL REPARATION OCH CELLÖVERLEVNAD.

HSP-70 induceras lätt vid stress.

5

Till vad behövs kolesterol?

Kolesterol behövs för att bilda en bra vesikel, annars kan den inte böjas bra.

6

Hur kan vi återanvända GS-SG som reduktionsmedel igen?

GSH-reduktas!!
enzymet använder sig av NADPH+H.

7

Oxidativ stress kommer att påverka fosfataser, hur?

vid oxidativ stress kommer vi att hämma fosfataser. detta för att ge en förstärkt reaktion.

HUR?
de flesta signaler fortleds genom fosforylering av second messengers.

8

Vad innebär fentonreaktionen?

Fentonreaktionen är den farligaste reaktionen som sker i kroppen. Här sker en reaktion som katalyseras (skyndas på/förstärks) av metalljoner i kroppen. En metalljon som kan vara järn, koppar, titan eller annan övergångsmetall ger bort en elektron till väteperoxidatomen. Det resulterar i att väteperoxidatomen sönderdelas. Reaktionen ser ut så här:
Fe2+ + H202 –> Fe3+ + OH– + HO .
Resultatet blir att det uppstår joniserande strålning i form av röntgen- och gammastrålar. Hydroxylradikaler, alltså  HO . reagerar lätt och är därför väldigt skadliga för de minsta delarna i kroppen, alltså molekylerna och kan skada vårt DNA. Sedan sker en annan reaktion som bildar vatten, och sedan en ny radikal av väte.
H2O –> HO. + H.

9

Hur fungerar Prussian Blue?

Prussian Blue som binder in till fritt järn och färgar det starkt blått. Analys av de olika preparaten görs i ljusmikroskop och cellkärnorna kan ses som starkt rosa om de är järnfria.

10

Vad är lipidperoxidering?

Vid oxidering av fosfolipider i cellers membran genereras det aldehyder (bland andra malondialdehyd; MDA och 4- hydroxyalkenaler; HAE). För att mäta den oxidativa skadan som cellerna utsatts mäter man mängden aldehyder och därmed lipidperoxideringen som skett.

11

Fördelar och nackdelar med fria radikaler

Fördelarna är att fria radikaler kan 
• döda mikroorganismer
• vara en del av signaleringen i kroppen (cellkommunikation)
• bidra till syntés (billdandet av andra ämnen)
• bidra med genreglering (vilka gener som ska få komma till utryck, för det är ju bara en del av våra gener som uttrycks)
Nackdelarna är att fria radikaler kan 
• skada stora molekyler, så kallade makromolekyler (nukleinsyra)
• inaktivera proteiner, dessa kan länkas samman på ett sådant sätt (felaktigt) att de slutar fungera
• oxidera lipider som vårt cellmembran består av
• orsaka DNA-skador, (då DNA går sönder i mindre delar)