Complete Words, 10 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 10 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 10 Deck (50):
1

oddelenie

service (n)

2

oddeliť

to separate

3

oddýchnuť si

to relax

4

odchod

departure (m)

5

odísť

to leave

6

odkaz

message (m)

7

od

from (gen)

8

odpoveď

response (f)

9

odpovedať

to reply (dat)

10

odtiaľ

thence

11

oheň

fire (m)

12

ochutnať

to taste

13

okienko

small window (n)

14

oko

eye (n)

15

oči

eyes (n pl)

16

okolie

environment (n)

17

okolo

around (gen)

18

okuliare

spectacles (m pl)

19

olej

oil (m)

20

omáčka

sauce (f)

21

omyl

error (m)

22

opitý

drunk

23

oplatiť sa

to be worth it

24

opraviť

to repair

25

oproti

opposite (dat)

26

orech

nut (m)

27

oslava

party (f)

28

oslavovať

to party

29

osoba

person (f)

30

osprchovať sa

to shower

31

ostatní

others

32

ostrov

island (m)

33

ostrý

sharp

34

otázka

question (f)

35

otec

father (m)

36

otravný

annoying

37

otravovať

to annoy

38

otvárač

bottle opener

39

otvorený

open

40

otvoriť

to open

41

ovocie

fruit (n)

42

oznámiť

to announce

43

oženiť sa

to marry for a man

44

páciť sa

to please someone (dat)

45

padať

to fall

46

pamätať si

to remember

47

papier

paper (m)

48

pár

pair (m)

49

paradajka

tomato (f)

50

park

park (m)