Complete Words, 13 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 13 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 13 Deck (50):
1

predávať

to sell

2

predavač

shopkeep (m)

3

predisť

to avoid (dat)

4

predstavenie

show (n)

5

predstaviť

to present

6

predtým

before

7

predvčerom

the day before yesterday

8

prehrať

to lose

9

prekladať

to translate

10

prekladateľ

translator (m)

11

preložiť

to translate

12

prenajať

to rent

13

prenajímať

to rent

14

prenájom

rental

15

prepitné

monetary tip (n)

16

presne

exactly

17

prestať

to stop

18

prestávka

pause (f)

19

prestupovať

to transfer, change transport

20

preto

that's why

21

pretože

because

22

preukaz

ID (m)

23

prevod

bank transfer (m)

24

prezlieť sa

to change clothes

25

priateľ

male friend (m)

26

priateľka

female friend (f)

27

priateľskz

amiably

28

príbor

cutlery (m)

29

priehradka

box office (f)

30

priemysel

industry (m)

31

prievan

air flow (m)

32

priezvisko

surname (n)

33

prijať

to accept

34

príjemný

nice

35

príklad

example (m)

36

príkry

straight

37

prikrývka

cover (f)

38

príliš

too much

39

priniesť

to bring

40

pripraviť

to prepare

41

príroda

nature (f)

42

prírodný

natural

43

prirodzene

naturally

44

prísť

to come

45

prístav

door (m)

46

priveľmi

too much

47

problém

problem (m)

48

proti

against (dat)

49

prši

it's raining

50

pustiť

to release, let in