Complete Words, 18 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 18 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 18 Deck (50):
1

trafika

newsagents (f)

2

trafiť

to find your way, to hit the spot

3

treba

it is necessary

4

trest

punishment (m)

5

trh (pronounced trch)

market (m)

6

trieda

class (f)

7

trochu

a bit (gen)

8

trvať

to last

9

tu

here

10

tučný

fat

11

turista

tourist (m)

12

turistika

hiking (f)

13

turistický

touristic

14

tvár

face (f)

15

tvrdý

hard

16

týždeň

week (f)

17

ťahať

to pull

18

ťažký

difficult, heavy

19

u

chez (gen)

20

ubytovanie

accommodation (n)

21

ubytovať

to provide accommodation

22

účet

bank account, bill (m)

23

účiteľ

teacher (m)

24

učiť

to teach

25

učiť sa

to learn

26

údolie

valley (n)

27

ukázať

to show

28

ulica

street (f)

29

umenie

art (n)

30

umrieť

to die

31

umývadlo

sink (n)

32

umývať

to wash

33

umývať sa

to wash yourself

34

unavený

tired

35

univerzita

university (f)

36

úplne

absolutely

37

upozorniť

to warn

38

úrat

governmental office (m)

39

úraz

accident (m)

40

uraziť

to insult

41

uraziť sa

to be insulted

42

usilovný

assiduous

43

usmievať sa

to smile

44

úspech

success (m)

45

uspávaci prostriedok

sleeping aid (m)

46

ústav

institute (m)

47

úzky

narrow

48

already

49

v

in (acc, loc)

50

vadiť

to be in the way