Complete Words, 15 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 15 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 15 Deck (50):
1

samoobsluha

self service (f)

2

samozrejme

of course

3

sanitka

ambulance (f)

4

schody

staircase (m pl)

5

sedieť

to be sat down

6

sem

here

7

sever

north (m)

8

sila

force (f)

9

silný

strong

10

situácia

situation (f)

11

sklo

glass (n)

12

skôr

earlier

13

skoro

early

14

skriňa

wardrobe (f)

15

skupina

group (f)

16

skúsenosť

experience (f)

17

skutočnosť

reality (f)

18

skutočoný

real

19

slabý

weak

20

slanina

bacon (f)

21

slaný

salty

22

slávnosť

celebration (f)

23

slávny

famous

24

slečna

mademoiselle (f)

25

slivka

plum (f)

26

slnko

sun (n)

27

sloboda

freedom (f)

28

slobodný

free, single

29

slovník

dictionary (m)

30

slovo

word (n)

31

slušný

polite

32

sľúbiť

to promise

33

smädný

thirsty

34

smer

direction (m)

35

smiať sa

to laugh

36

smieť

to be allowed to

37

smutný

sad

38

snažiť sa

to apply yourself

39

sneh

snow (m)

40

soľ

salt (f)

41

spať

to sleep

42

spievať

to sing

43

spokojný

content

44

spolu

together

45

správa

message (f)

46

správný

correct

47

sprcha

shower (f)

48

sprevádzať

to accompany

49

spevák

singer (m)

50

spýtať sa

to ask