Complete Words, 8 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 8 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 8 Deck (50):
1

minulý

former

2

mladistvý

minor

3

mladý

young

4

mlieko

milk (n)

5

mnoho

lots (gen)

6

moc

power (f)

7

mokrý

wet

8

more

sea (n)

9

most

bridge (m)

10

motorka

motorbike (f)

11

možno

possibly

12

možný

possible

13

môcť

to be able to

14

mrkva

carrot (f)

15

mrznúť

to be freezing

16

musieť

to have to

17

muž

man

18

mužstvo

team (n)

19

mydlo

soap (n)

20

myslieť

to think

21

na

on (acc/loc)

22

na zdravie!

cheers!

23

nábrežie

quay (n)

24

nabudúce

the next time

25

nad

above (acc/loc)

26

nahnevať sa

to get angry

27

náhoda

luck (f)

28

nahnevý

angry

29

nahradiť

to replace

30

najmä

above all

31

nájsť

to find

32

nakoniec

finally

33

námestie

square (n)

34

namiesto

in place of (gen)

35

naopak

on the other hand

36

naozaj

truly

37

nápad

idea (m)

38

nápoj

drink (m)

39

napriek tomu

despite that

40

napríklad

for example

41

národ

nation (m)

42

narodeniny

birthday (f)

43

národnosť

nationality (f)

44

národný

national

45

naštartovať

to start an engine

46

nástroj

tool (m)

47

nástupište

platform (n)

48

nastupovať do

to enter a vehicle (gen)

49

návšteva

visit (f)

50

navštevovať

to visit