Complete Words, 14 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 14 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 14 Deck (50):
1

celý deň

the whole day

2

skúsiť

to try

3

jeden krát

one time

4

raz

once

5

prečo

why

6

preto

because

7

nohavice

trousers (pl)

8

ruka

hand (f)

9

rad

queue (m)

10

rád

with pleasure

11

mať rád

to like

12

byť rád že

to be glad that

13

radosť

joy (f)

14

Rakúsko

Austria (n)

15

rande

romantic date (n)

16

ráno

morning (n)

17

raňajky

breakfast (f pl)

18

rastlina

plant (f)

19

rebro

rib (n)

20

rezervovať

to reserve

21

rieka

river (f)

22

robiť

to do

23

robota

work (f)

24

ročný

annual

25

rodičia

parents (m pl)

26

rodina

familly (f)

27

roh

corner, animal horn (m)

28

rok

year (m)

29

rovno

straight

30

rozbitý

broken

31

rozčúlený

angry

32

rozčúliť sa

to get angry

33

rozdeliť

to split up

34

rozhovor

conversation (m)

35

rozpočet

budget (m)

36

rozprávať

to talk

37

rozumieť

to understand

38

rožok

petit pain (m)

39

žemlička

bread roll (f)

40

ručná brzda

handbrake (f)

41

rukavice

gloves (f pl)

42

rúra

oven (f)

43

rušeň

locomotive (m)

44

rušiť

to disturb

45

ruža

rose (f)

46

ružový

pink

47

ryba

fish

48

s

with

49

sadnúť si

to sit down

50

sam

alone