Complete Words, 3 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 3 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 3 Deck (50):
1

dobre

well

2

dobrý

good

3

dole

below

4

dom

house (m)

5

doma

at home

6

domov

home (m)

7

dospelý

adult (m)

8

dostať

to receive

9

dostať sa

to get yourself somewhere

10

dosť

enough

11

doteraz

until now

12

dovolenka

holiday (f)

13

dovoliť

to allow

14

dôležitý

important

15

drahý

dear

16

drevenica

wooden hut (f)

17

druh

type (m)

18

druhý

second, other

19

dúfať

to hope

20

dvere

door (f pl)

21

džús

juice (m)

22

ďakovať

to thank someone (dat)

23

ďalej

further, come in

24

ďaleko

far

25

ďalší

following

26

elektrický

electric

27

električka

tram (f)

28

emigrovať

to emigrate

29

ešte

again

30

fajčiť

to smoke

31

fakulta

faculty (f)

32

falošný

false

33

farár

priest (m)

34

farba

colour (f)

35

farmár

farmer (m)

36

firma

business (f)

37

fľaša

bottle (f)

38

frajer

lover, partner (m)

39

francúzsky

French

40

fungovať

to function

41

futbal

football (m)

42

Grék

Greece (m)

43

Grékyňa

Greek (f)

44

gymnázium

secondary school (n)

45

hádať sa

to argue

46

hádka

argument (f)

47

hej

yeah

48

herec

actor (m)

49

história

story (f)

50

hladný

hungry