CT Flashcards Preview

EAM > CT > Flashcards

Flashcards in CT Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q

W jakim zakresie diagnostyki tomografia rozszerza możliwości rentgenografii?

A
 • otrzymanie przekrojów narządów pacjenta
 • obrazowanie mózgu
 • możliwość wtórnej obróbki obrazu, rekonstrukcja w płaszczyźnie rożnej niż poprzeczna
 • możliwość odróżnienia tkanek miękkich
2
Q

Wymień etapy badania tomograficznego

A
 • Przygotowanie pacjenta
 • Umieszczenie pacjenta w tomografie oraz wykonanie serii zdjęć (skanowanie)
 • Rejestracja obrazów przez komputer
  • Obróbka
  • Rekonstrukcja
  • Wizualizacja
3
Q

Jaki rodzaj promieniowania jest wykorzystywany podczas badania tomograficznego, jaka jest dawka promieniowania używana do uzyskania pojedynczego przekroju?

A

Promieniowania rentgenowskiego.

Do uzyskania pojedynczego przekroju potrzebna jest dawka 2-10 mSv. Dąży się do zmniejszenia dawek.

4
Q

W jaki sposób uzyskiwane jest promieniowanie wykorzystywane w CT? Jakie są podstawowe parametry techniczne tego urządzenia?

A

Źródłem promieniowania w CT jest lampa rentgenowska. Wysokie napięcie przyłożone do katody przyspiesza elektrony, które odrywają się z katody. Cząstki te bombardując anodę emitują promieniowanie hamowania - strumień kwantów promieniowania x o ciągłym widmie energetycznym.

Parametry techniczne:

 • duża pojemność cieplna
 • dobra stabilizacja wysokiego napięcia
 • stabilność przy dużych obciążeniach mechanicznych
5
Q

Czy możliwe jest zwiększenie rozdzielczości tomografu poprzez poprawienie czułości detektorów promieniowania?

A

Nie. Rozdzielczość obrazu jest ograniczona przez liczbę zarejestrowanych pod różnymi kątami profili oraz liczbą detektorów mierzących każdy profil.

6
Q

W jakich jednostkach mierzony jest stopień pochłaniania promieniowania przez badane tkanki?

A

Z zebranych danych komputer oblicza współczynnik pochłaniania dla każdego piksela obrazu. Policzone współczynniki zostają przeliczone na liczby CT nazywane jednostkami Hounsfielda. Konwersja na obraz w odcieniach szarości.

7
Q

Co to jest projekcja? W jaki sposób na podstawie projekcji konstruowany jest obraz?

A

Projekcja to wynik pochodzący z jednej ekspozycji (pomiar jednego kąta).

8
Q

Wymień i opisz zasady działania podstawowych rodzin skanerów tomograficznych

A
 1. Tomografy te używały cienkiej wiązki równoległej skierowanej na jeden lub dwa detektory. Obraz uzyskiwano poprzez ruch translacyjno-obrotowy lampy rentgenowskiej i detektora. Elementy te były względem siebie nieruchome.
 2. Wzrosła liczba detektorów, a kształt wiązki zmieniono na wachlarzowaty. Pozostawiono ruch translacyjno-obrotowy. Czas obrazowania uległ skróceniu dzięki zwiększeniu kąta pojedynczego obrotu lampy do 30* oraz wielu detektorów.
 3. Wachlarzowata wiązka promieniowania skierowana była na zestaw detektorów (700) nieruchomych względem lampy rentgenowskiej. Wyeliminowano ruch translacyjno-obrotowy co skróciło czas skanowania do 10sek.
 4. Zamiast rzędu detektorów poruszających się w ślad za lampą zastosowano pierścień detektorów (2000). Ruchoma pozostała tylko lampa RTG.
9
Q

Co to jest tomografia spiralna i jakie są jej zalety w porównaniu ze standardową techniką uzyskiwania przekrojów?

A

W 1-4 generacji wykonanie obrazu kolejnej warstwy przekroju wymagało zatrzymania ruchu obrotowego lampy i przesunięcia stołu z pacjentem.
Badanie spiralne polega na połączeniu ciągłego ruchu układu lampa-detektor i przesuwu stołu wzdłuż powierzchni badanej.

Skraca to czas - nie trzeba zatrzymywać i przesuwać stołu.
Pozwala na odczyt całej objętości, łącznie z warstwami, które w tradycyjnej tomografii znajdowały się pomiędzy skanami.