Kardiostymulator Flashcards Preview

EAM > Kardiostymulator > Flashcards

Flashcards in Kardiostymulator Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

Wymień podstawowe rodzaje kardiostymulacji

A
  • jednojamowa
    • stymulacja przedsionkowa (A)
    • stymulacja komorowa (V)
  • dwujamowa
    • stymulacja dwujamowa (D)
2
Q

Jak wykrywane jest zużycie źródła zasilania kardiostymulatora?

A

Za pomocą telemetrycznej komunikacji głowicy programatora z rozrusznikiem, poprzez przyłożenie głowicy nad miejscem implantacji rozrusznika.
Programator komunikuje się z urządzeniem przez skórę za pomocą fal radiowych.

Inna metoda: przyłożenie podczas badania EKG magnezu stałego zwierając styki. Wtedy w sygnale będzie widać impulsy pochodzące od kardiosymulatora - odstęp pomiędzy nimi jest proporcjonalny do zużycia baterii.

3
Q

Podstawowe błędy kardiosymulatora: błąd stymulacji

A

Błąd stymulacji - kardiosymulator robi dłuższą pauzę niż zadana. Może wynikać ze zbyt wysokiej czułości, zakłócenia wykrywane jako działalność endogenna

4
Q

Podstawowe błędy kardiostymulatora: błąd detekcji

A

Kardiostymulator generuje iglice zbyt blisko poprzedniego uderzenia serca, ale w odstępie wystarczającym do zablokowania stymulacji.
Polega ma niewykryciu poprzedniego uderzenia - zbyt mała czułość urządzenia

5
Q

Podstawowe błędy kardiostymulatora: nieskuteczna symulacja

A

Stymulator generuje iglice jednak odległość od kolejnego uderzenia serca jest zbyt duża żeby mógł być on skutkiem stymulacji.
Wynika ze zbyt słabego napięcia pobudzenia lub zbyt krótkiego czasu jego trwania.

6
Q

Podstawowe błędy kardiostymulatora: pobudzenie konkurencyjne

A

Stymulator generuje iglice jednocześnie z pobudzeniem endogennym. Opóźnienie detekcji w stymulatorze w stosunku do przebiegu akcji serca.