Dializa Flashcards Preview

EAM > Dializa > Flashcards

Flashcards in Dializa Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

Funkcje nerek

A
  • usuwanie z moczem szkodliwych produktów przemiany materii
  • zatrzymywanie składników niezbędnych dla organizmu (reabsorbcja)
  • regulacja objętości płynów ustrojowych
  • wydalanie leków i trucizn rozpuszczalnych w wodzie
  • wpływ na ciśnienie tętnicze krwi (układ renina-angiotensyna-aldosteron)
  • wpływ na prawidłową erytropoeze
  • wpływ na równowagę kwasowo-zasadową
  • produkcja aktywnych postaci witaminy D3 (kości)
2
Q

Metody w przypadku całkowitej niewydolności nerek

A

Hemodializa
Dializa otrzewnowa
Przeszczep nerki

3
Q

Zasada hemodializy pozaustrojowej

A

Podczas zabiegu krew jest wielokrotnie przepompowywana na zewnątrz ciała do dializatora. Krew jest oczyszczalna przepływając przez dializator: półprzepuszczalna błona migracja cząstek których nie było, wystarczająco małe otwory aby krwinki, białka i witaminy nie uciekały z krwi.
Niepotrzebne produkty przemiany materii (mocznik, kreatynina, kwas moczowy, fosforany itd.) drogą dyfuzji i osmozy przenikają z krwi do płynu dializacyjnego i dalej do ścieków.

4
Q

Dializa otrzewnowa

A

Półprzepuszczalną błoną dializacyjną jest otrzewna wyścielająca jamę brzuszną. W celu stałego dostępu w jamie Douglasa (na dnie otrzewnej) umieszcza się cewnik Tenckhoffa) który pozwala na swobodne wprowadzanie i wyprowadzanie płynu z jamy brzusznej. Otwory w błonie otrzewnowej są zbyt duże na białka wiec konieczna jest dieta wysokobiałkowa.

5
Q

Powierzchnia czynna półprzepuszczalnych kapilar w dializatorze

A

0,4 - 1,5 m2 ale może tez dochodzić do 2 m2

6
Q

Części aparatu do hemodializy: moduł krwi

A

Moduł krwi odpowiada za proces wprowadzani i wyprowadzania krwi z żył, monitorowania ciśnień oraz niedopuszczenie do wprowadzenia powietrza do żył

7
Q

Części aparatu do hemodializy: moduł płynu dializacyjnego

A

Moduł płynu dializacyjnego odpowiada za odpowiednie parametry płynu dializacyjnego (temperatura, prędkość, przewodność elektrolityczna, właściwe stężenie elektrolitów)

8
Q

W jakim stopniu woda powinna zostać oczyszczona przed wprowadzeniem jej do aparatu? (Dializa)

A
Jak najbardziej jak to możliwe - szpitale mają własne stacje uzdatniania wody. Powinna być wolna od związków chemicznych oraz bakteriologicznych i posiadać odpowiednią twardość. 
Filtry stacji: 
- kolumna piaskowa
- zbiornik chlorujący
- kolumna odżelazawiacza
- kolumna odchlorowywacza
- kolumny zmiękczające 
- odwrócona osmoza typu WRO 103