EEG Flashcards Preview

EAM > EEG > Flashcards

Flashcards in EEG Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Jaki jest podstawowy zakres diagnostycznych zastosowań elektroencefalografii?

A

EEG - badanie czynności elektrycznej mózgu. Wykonuje się zwykle badanie spoczynkowe, a następnie aktywacyjne mające na celu wyodrębnienie i zlokalizowanie zmian elektrycznej czynności mózgu wywołanej określonym bodźcem.

Diagnostyka:

  • padaczki
  • zaburzenia snu
  • wpływ leków na mózg
  • stwierdzenie śpiączki
  • smierć kliniczna
  • złożona analiza EEG: schizofrenia, badania osobowości
2
Q

W jaki sposób przekazywane jest pobudzenie pomiędzy kolejnymi włóknami nerwowymi?

A

Przekazywanie poniesienia między kolejnymi włóknami nerwowymi odbywa się w synapsach (połączenia synaptyczne) w sposób chemiczny.
Dojście potencjału czynnościowego do synapsy powoduje wzrost przepuszczalności dla jonów Ca2+, które ułatwiają migracje pęcherzyków z transmiterem i uwalnianie przez nie transmitera na drodze egzocytozy.
Transmiter po przebyciu szczeliny wiąże się z receptorami w błonie postsynaptycznej, które zmieniając przepuszczalność błony dla jonów Na+ powodują depolaryzacje.

3
Q

W kontekście charakterystyki aktywności komórki wyjaśnij dlaczego mięsień może rozwijać stałą siłę skurczu.

A

.

4
Q

Jaki system elektrod jest powszechnie używany w encefalografii u dorosłych? Naszkicuj położenie elektrod.

A

.