Pomiary Elektrofizjologiczne Flashcards Preview

EAM > Pomiary Elektrofizjologiczne > Flashcards

Flashcards in Pomiary Elektrofizjologiczne Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Co to jest potencjał spoczynkowe komórki? Jakie zjawiska uczestniczą w jego kształtowaniu?

A

Potencjałem spoczynkowym komórki określa się różnice potencjałów wnętrza komórki względem jej otoczenia w stanie ustalonym - wynosi ok. -90mV. Błona sama w sobie jest izolatorem.
Zjawiskiem uczestniczącym w jego kształtowaniu jest bierny transport jonów przez błonę komórkową oraz aktywny mechanizm transportu (pompa sodowo-potasowa)

2
Q

Co to jest potencjał czynnościowy komórki?

A

Potencjał czynnościowy to chwilowa zmiana wartości błony komórkowej

3
Q

Jakie są własności komórki podczas depolaryzacji

A

Ze względu na oddziaływanie wyróżniamy:

BODŹCE PODPROGOWE - nieprzekraczające progu -65mV powodujące tylko niewielkie i miejscowe zmiany powierzchni napięcia błonowego szybko uzupełniane przez pompę jonową

BODŹCE PONADPROGOWE - wywołujące LAWINOWĄ DEPOLARYZACJE BŁONY KOMÓRKOWEJ, która jest nazywana impulsem czynnościowym. Pobudzenie następuje wg zasady wszystko albo nic.

Faza 0: Na+ do wnętrza
Faza 1: Cl- do wnętrza, K+ na zewnątrz
Faza 2: Na+, Ca2+ do wnętrza, K+ na zewnątrz
Faza 3: to samo
Faza 4: Na+ do wnętrza, K+ na zewnątrz, pompa

4
Q

Jaka wielkość jest nośnikiem informacji w systemie nerwowym?

A

Częstotliwość kolejnych fal depolaryzacji