EKG Flashcards Preview

EAM > EKG > Flashcards

Flashcards in EKG Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

Co to jest EKG wysiłkowe, jaki jest najczęściej stosowany układ elektrod?

A

EKG wysiłkowe - rejestracja zjawisk elektrycznych (praca serca) zachodzących podczas zwiększonego obciążenia organizmu:
1. Pomiar spoczynkowego EKG (wzorzec)
2. Wysiłek
3. Pomiar po wysiłku
Możliwość oceny fizycznej wydolności organizmu, głównie niewydolności układu krążenia.

Układ 12 odprowadzeniowy, często elektrody kończynowe z przyczyn technicznych umieszcza się na tułowiu badanego.

2
Q

Co to jest EKG holterowskie, jaki jest najczęściej używany zestaw elektrod?

A

EKG holterowskie - rejestracja czynności elektrycznej serca wykonywana bez przerwy przez 24-48 godzin (rejestracja dobowego cyklu zmian pracy serca).
Nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca na ocenę ryzyka nagłego zgonu sercowego u niektórych pacjentów z chorobami serca.

Układ od 2-12 jednorazowych elektrod podłączonych do klatki piersiowej

3
Q

Wymień podstawowe parametry diagnostyczne EKG.

A
 • parametry czasowe- reprezentujące następstwo zjawisk związanych z pobudzeniem i relaksacją pracy serca.
 • parametry morfologiczne - reprezentujące miejsce powstawania impulsu i drogę jego przewodzenia

Parametry:

 • wartość rytmu serca
 • ilość typów morfologicznych
 • długość odstępów i odcinków
 • rozmiary załamków
 • poziom i nachylenie odcinka ST
 • dyspersji odcinka QT
4
Q

Jakie zjawisko reprezentuje długość odcinka PQ EKG? Podaj wartość typową.

A

Odcinek PQ wyraża czas przechodzenia impulsu przez układ bodźcoprzewodzący od AV przez pęczek Hisa do włókien Purkinjego.
Wartość PQ powinna być stała: 100-180ms (średnio 120ms)

5
Q

Co to jest polikardiografia? Jakie parametry rejestrowane są jednocześnie z zapisem pracy serca?

A

Polikardiografia - metoda diagnostyki układu sercowo-naczyniowego. Polega na jednoczesnej rejestracji zjawisk elektrycznych, akustycznych oraz pulsu ciśnienia krwi (i ewentualnie uderzenia koniuszkowego serca)

Zaliczamy do niej:

 • EKG
 • FKG fonokardiografie (zapis akustyczny pracy serca)
 • sfigmografie (rejestracja tętna tętniczego)
 • apeks kardiografia (uderzenia koniuszkowego serca)
6
Q

Na jakiej zasadzie fizycznej działa kardiomikrofon używany w polikardiografii?

A

Kardiomikrofon dokładnie konwertuje dźwięki serca (wibracje mechaniczne) na sygnał elektryczny poprzez elektryczny mikrofon (pojemnościowy lub piezoelektryczny)

7
Q

Co to jest EKG spoczynkowe, jaki jest najczęściej używany zestaw elektrod?

A

EKG spoczynkowe - rejestracja zjawisk elektrycznych (pracy serca) podczas spoczynku pracy serca (pacjent wypoczęty, rozluźniony itd.).
Umożliwia rejestracje kilkuminutowej pracy serca w stanie spoczynku, ocenę przewodnictwa elektrycznego, zaburzeń rytmu, nieprawidłowości w ukrwienie mięśnia sercowego

Układ 12-odprowadzeniowy (3 odprowadzenia kończynowe dwubiegunowe, 3 odprowadzenia kończynowe jednobiegunowe, 6 odprowadzeń przedsercowych