USG Flashcards Preview

EAM > USG > Flashcards

Flashcards in USG Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Jaki jest podstawowy zakres medycznych zastosowań ultrasonografii?

A

USG jest specjalistycznym badaniem diagnostycznym służącym do oceny budowy i funkcji różnych narządów ciała ludzkiego.

USG:

 • jamy brzusznej
 • ciąży
 • endowaginalne i endorektalne
 • sutka
2
Q

Rodzaje głowic USG

A
 • liniowe
  (badania narządów powierzchniowych: sutków, tarczycy, ślinianek, stawów itd.)
 • konweksowe
  (badania narządów powierzchniowych i wewnętrznych)
 • sektorowe
  (badania narządów wewnętrznych jamy brzusznej i miednicy małej)
 • endowaginalne
  (badania ginekologiczne)
 • endokawitarne
  (badania położnicze, ginekologiczne, urologiczne)
3
Q

Na jakiej zasadzie działa głowica USG?

A

Głowica USG wykorzystuje do działania zjawisko piezoelektryczne oraz odwrotne zjawisko piezoelektryczne.

Zjawisko piezoelektryczne - wytwarzanie potencjału elektrycznego przy mechanicznym oddziaływaniu na kryształ.

Odwrotne zjawisko piezoelektryczne - bezpośrednie przekształcenie potencjału elektrycznego w drgania mechaniczne kwarcu.

4
Q

Jakie zjawiska towarzyszą rozchodzeniu się fali mechanicznej w tkankach?

A
 • odbicie
 • rozproszenie
 • absorpcja
 • tłumienie
5
Q

Czy możliwa jest jednoznaczna identyfikacja tkanki?

A

Nie jest możliwa, ponieważ dostajemy tylko informacje o miejscach w których występuje odbicie (o granicach).

6
Q

Parametry opisujące własności metrologiczne głowicy.

A

Parametrami opisującymi własności metrologiczne głowicy ultradźwiękowej są zdolności rozdzielcze:

OSIOWA

 • rozróżnienie dwóch punktów leżących w osi wiązki
 • zależy od szerokości impulsu ultradźwiękowego

POPRZECZNA

 • rozróżnienie dwóch punktów leżących w różnych kierunkach w równej odlegości od przetwornika
 • zależy od szerokości wiązki ultradźwiekowej
7
Q

Jaka trudność konstrukcyjna ma zasadniczy wpływ na jakość urządzenia USG?

A

W USG warstwy o różnych impedancjach akustycznych leżące jedna pod drugą mogą być rozróżniane jeśli odległość między nimi nie przekroczy 1/4 długości fali.

Im większa częstotliwość tym lepsza rozdzielczość. Jednak tym samym zmniejsza się skutecznie zasięg ultradźwięków, ponieważ straty energii podczas przenikania przez struktury są większe.

Różne głowice do badania różnych narządów wysyłające fale o różnych częstotliwościach.

8
Q

Prezentacja A

A

Polega na wyświetlaniu wartości chwilowych odbieranego sygnału w funkcji czasu (odległości).

Okulistyka

9
Q

Prezentacja B

A

Polega na wizualizacji dwuwymiarowego przekroju, w którym wartość chwilowa odbieranego sygnału modulują jaskrawość kolejnych punktów obrazu.

Badanie nieruchomych narządów.

10
Q

Prezentacja TM

A

Polega na odsłuchu echa z tego samego kierunku w kolejnych chwilach czasowych. Echa wyświetlane są tak jak w prezentacji B tj. wartość chwilowa sygnału moduluje jaskrawość wyświetlanych punktów. Kolejne linie są wyświetlane obok siebie, pionowo.

11
Q

W jaki sposób dokonywany jest pomiar prędkości krwi w USG?

A

BADANIE DOPPLEROWSKIE pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach wykorzystując zmiany długości fali ultradźwiękowych odbitych od będących w ruchu krwinek.
Prezentacja D polega na odbiorze fali USG rozproszonej na będących w ruchu krwinkach. W zależności od kierunku ruchu krwinek względem wiązki USG i kierunku propagacji fali następuje dopplerowskie przesunięcie częstotliwości fali nadawanej i odbieranej.

12
Q

Wymień i podaj wartości prawidłowe podstawowych parametrów mechanicznych pracy serca

A
Skurczowe: 120-130
Rozkurczowe: 70-80
Uderzeniowe: 70
Objętość minutowa: 5 l 
Objętość wyrzutowa: 70-75 ml