Medycyna Fizykalna Flashcards Preview

EAM > Medycyna Fizykalna > Flashcards

Flashcards in Medycyna Fizykalna Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

Jakie metody stosuje fizykoterapia?

A
 • leczenie ciepłem i zimnem (ciepłolecznictwo, leczenie zimnem, krioterapia)
 • wodolecznictwo (kąpiele, natryski, polewania, zmywania, nacierania, zawijania, okłady i płukania)
 • światłolecznictwo (promieniowanie nadczerwone, promieniowanie nadfioletowe)
 • elektrolecznictwo (pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, pole magnetyczne)
 • ultrasonoterapia
2
Q

Podstawowe grupy prądów używane w elektroterapii

A
 • prądy stałe - galwanogereza, jonoforeza, kąpiele elektryczno-wodne
 • prądy impulsowe
 • prądy średniej częstotliwości
 • prądy wielkich częstotliwości
3
Q

Jaka jest reakcja tkanki mięśniowej i nerwowej na przepływ prądu stałego?

A

Podczas przepływu prądu stałego nie jest wywołany skurcz mięśnia. Prąd stały powoduje zmiany pobudliwości tkanki mięśniowej i szkieletowej, wywołane przemieszczeniem się jonów i zmianą polaryzacji błon komórkowych.
Przy katodzie jest to stan wzmożonej pobudliwości, a przy anodzie obniżenie pobudliwości.
Przy zmianie pobudliwości impuls potrzebny aby wywołać skurcz musi być odpowiednio większy lub mniejszy.

4
Q

Galwanizacja

A

Galwanizacja jest to zabieg leczniczy, w którym stosuje się prąd stały (galwaniczny). Elektrody przykłada się na wilgotną skórę.
Wewnątrz organizmu prąd wywołuje przemieszczenie jonów, co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pod katodą wzrasta pobudliwość mięśni i nerwów, a pod anodą maleje.
Galwanizacja anodowa - przeciwbólowo, przeciwzapalnie
Galwanizacja katodowa - zwiększa ukrwienie

5
Q

Jonoforeza

A

Jonoforeza czyli transfer jonów. Polega na wprowadzeniu do ustroju za pomocą prądu stałego związków chemicznych w celach terapeutycznych. Pod działaniem prądu cząsteczki rozpadają się na jony i gromadzą pod powierzchnią skóry zależnie od polaryzacji elektrody.
Do jonoforezy mogą być używane tylko związki chemiczne ulegające dysocjacji elektrolitycznej (elektrolity)

6
Q

Podaj przykłady zjawisk elektrokinetycznych stosowanych w fizjoterapii

A

Zjawiska te polegają na wzajemnym ruchu wobec siebie warstwy rozproszonej i rozpraszającej koloidów tkankowych pod wpływem pola elektrycznego. Zależą od istnienia elektrycznej fazy podwójnej, która powstaje w wyniku różnicy ładunków fazy rozproszonej i rozpraszającej.

 • elektroforeza - ruch naładowanych cząsteczek do elektrody (kataforeza, anaforeza)
 • elektroosmoza - ruch tylko ośrodka (fazy rozpraszającej) w stosunku do obojętnej elektrycznie fazy rozproszonej w obecności błon półprzepuszczalnych