Cycuś ( . ) ( . ) (X) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Cycuś ( . ) ( . ) (X) > Flashcards

Flashcards in Cycuś ( . ) ( . ) (X) Deck (92):
1

Najczęstszy rak u kobiet

rak sutka

2

Gdzie biopsja cienkoigłowa BAC

rak piersi (wtedy gdy zmiana jest dobrze wyczuwalna palpacyjnie)

 

fibroadenoma - tutaj BAC

3

U kobiet przerzuty do mózgu najczęściej ską

rak sutka zrazikowy

4

Gdzie przerzutuje rak sutka

 • mózg (rak zrazikowy - ten gorszy od przewodowego)
 • płuca
 • kości

5

W jakim zespole ginekomastia

Klinefeltera

6

Co w zespole Klinefeltera?

 • ginekomastia
 • marskość wątroby
 • nadczynność tarczycy
 • guz jądra

7

Typowa cecha raków zrazikowych sutka

utrata ekspresji E=kadheryny

8

Kobieta, po mastektomii, obrzęk jak cellitis w ręce, niebolesny

poszerzenie naczyń limfatycznych (może się z tego rozwinąć zespól Stewart-Travesa ⇒ angiosarcoma)

9

Raki sutka o dobrym rokowaniu

 • brodawkowaty
 • cewkowy
 • rdzeniasty
 • śluzotwórczy

BCRŚ

10

Rak sutka o złym rokowaniu

rak zrazikowy

11

Jednostronny guz piersi prawej, urósł w ciągu 7 miesięcy, ma 12 cm, duży rozrost podścieliska, komórki nabłonkowe

guz liściasty

12

Preferowane badania w raku inwazyjnym sutka

 • biopsja cienkoigłowa BAC (najważniejsza)
 • USG
 • mammografia
 • pobranie wycinka
 • RTG

13

Receptory HER2 i ER w raku sutka

wartość TYLKO PREDYKCYJNA (potrzebna do leczenia, bo prognostyczna do rokowania)

14

Paget sutka i sromu

raki przedinwazyjne 
(pod Pagetem często jest już nowotwór inwazyjnyn w sutku, w sromie rzadko)

15

Guz liściasty - jaki moze być

może być łagodny lub złośliwy (lub pośredni)

16

Skala Bloom-Richardson - do czego

rak sutka

17

Czego nie uwzględnia Bloom-Richardson

martwicy

 

(uwzględnia mitozy, cewki, pleomorfizm)

 

martwica głównie w liściastym złośliwym

18

Co uwzględnia skala Bloom-Richardson

 • mitozy
 • cewki
 • pleomorfizm

 

19

Gdzie głównie występuje martwica w sutku

w guzie liściastym złośliwym

20

Najczęstszy guz u kobiet po menopauzie

guz sutka

21

Średnica raka sutka 2cm - jakie TNM

T1

 

(T1 <2cm, a >5 cm naciekanie ściany klatki piersiowej)

22

Jaka średnica raka sutka nacieka ścianę klatki piersiowej?

>5 cm

23

Nadmierną ekspresję genu HDR2 powoduje

HER2

24

Rak sutka u mężczyzn - jakie mutacje

 • BRCA 2 

25

LCIS (lobular carcinoma in situ) - rak zrazikowy nieinwazyjny - operacja

 • operacja nie przynosi skutku, bo zmiana jest wieloogniskowa,
 • określamy typ histologiczny tak samo jak w naciekającym,
 • zmiana obustronna

26

LCIS - strony

dwustronny

27

DCIS - strony

jednostronny

28

Przerzuty do sutka

 • zwykle jednostronne
 • nie ma zwapnień tak jak w pierwotnym
 • odróżniamy je patrząc na ER
 • wymagają innego leczenia
 • dobrze odgraniczone guzki

29

Najczęstszy rak sutka

rak przewodowy (carcinoma ductale)

30

Co zwiększa ryzyko raka sutka?

 • alkohol
 • DSA

 

papierosy nie!!!!!!

31

Czy palenie papierosów zwiększa ryzyko raka sutka?

NIE

32

Czynniki rokownicze raka sutka

 • wielkość
 • typ histologiczny
 • węzły
 • ER
 • PR

 

33

Raki sutka (cewkowy, rdzeniasty, galaretowaty, brodawkowaty) mają lepsze rokowanie od

raka przewodowego

 

tylko rak sutka zrazikowy ma gorsze rokowanie od przewodowego

34

Który rak sutka ma gorsze rokowanie od przewodowego

tylko rak sutka zrazikowy

35

Czego dotyczy klasyfikacja Blooma-Rochardsona (konkret)

 • grading przewodowego raka sutka nOS
 • zróznicowanie histologiczne

 

36

Guz liściasty złośliwy

występują ok 15 lat później niz fibroadenoma (gruczolakowłókniak)

37

Mikrozwapnienia w mammografii

 • może być rak
 • zapalenie plazmatycznokomórkowe
 • martwica tłuszczowa
 • gruczolistość włókniejąca

 

38

Ginekomastia

 • może wystąpić u alkoholików (hiperestrogenizm)
 • może być jednostronna
 • brak rozrostu zrazików
 • nie zwiększa ryzyka raka
 • w zespole Klinefeltera
 • u noworodków
 • może być spowodowana guzem z komórek Sertolego (guz jądra)

 

39

Mały guz sutka, krwisty wyciek z brodawki

brodawczak śróprzewodzący

40

Fibroadenoma (włokniakogruczolak)

 • najczęstszy nowotwór łagodny piersi
 • zmiana ostro odgraniczona w badaniu palpacyjnym
 • u młodych kobiet
 • proliferacja nabłonka i podścieliska
 • powiększa się podczas miesiączki i w ciąży (aktywny hormonalnie)

41

Rak piersi u mężczyzn

 • niebolesny
 • może być wyciek z brodawki

 

42

Czy DCIS daje przerzuty?

nie daje przerzutów

43

Najlepsze rokowanie dla rozpoznania cellulae carcinomatosae (świadczy o tym, że występuje nowotwór złośliwy)

obecność wyłącznie raka wewnątrzprzewodowego (DCIS) - bo on nie daje przerzutów

44

Obrzęk, bolesność piersi w okresie laktacji, mały guzek pod brodawką

infekcja S. aureus (ostre ropne zapalenie sutka)

45

Najważniejszy czynnik prognostyczny raka sutka, bez przerzutów odległych

stan okolicznych węzłów

46

Łagodne zmiany w sutku z ryzykiem raka

 • rozrost przewodowy atypowy
 • liczne brodawczaki wewnątrzprzewodowe
 • rozrost zrazikowy atypowy
 • adenosis sclerosans - gruczolistość włókniejąca

 

ale nie metaplazja apokrynowa!

47

Co to metaplazja apokrynowa i czy niesie za sobą ryzyko raka?

metaplazja apokrynowa to przemiana komórek prawidłowego nabłonka w duże komórki przypominające budujące apokrynowe gruczoły potowe (występujące np. w okolicy pachowej, czy zewnętrznych narządów płciowych)

 

nie niesie ryzyka raka

48

Choroba Pageta w sutku

taka sama prognoza jak naciekający rak przewodowy, nie trzeba mammografii

49

Carcinoma invasium lobulare (zrazikowy) - co w nim?

komórki ukłądają sie w indian files

50

komórki ukłądają sie w indian files - w czym

rak inwazyjny zrazikowy (carcinoma invasium lobulare)

51

Geny raka sutka

 • BRCA1
 • BRCA2

52

Jak się mierzy aktywność proliferacyjną raka sutka

przeciwciało MIB1

53

Cytometria przepływowa w raku sutka 

mierzy ploidię DNA w komórkach rakowych (nie może ona być ani za małą ani za dużo, bo patola)

54

Co wciąga brodawkę sutkową?

 • zapalenie plazmatycznokomókowe sutka
 • rak inwazyjny sutka

55

Co mogą spowodować leki antykoncepcyjne

ziarniniakowe zapalenie zrazikó sutka (u kobiet które rodziły)

56

Rak złośliwy sutka

amplifikacja genu HER2

57

BAC biopsja cienkoigłowa

 • duże znaczenie w diagnostyce raka piersi
 • z reguły nie stosuje się jej do guzów
 • może służyc do diagnostyki przerzutów do węzłów chłonnych
 • nie jest badaniem histopatologicznym

 

58

Wykrycie receptorów estrogenowych lub progestronowych w nowotworze sutka

lepsze rokowanie

59

Dysplazja łągodna jest zmianą rzekomonowotworową (teza), ponieważ na jej podłożu może rozwijać się noowtwór

teza fałszywa, przesłanka prawdziwa

60

Zdrowa kobieta, okrągły guzek, odgraniczony

fibroadenoma

61

Klasyfikacja Van Nuys - do czego i co bierze pod uwagę

do wybory metody leczenia chirurgicznego raka śródprzewodowego DCIS

 

bierze pod uwagę:

 • G - stopień histologicznej złośliwości
 • średnicę margines
 • wiek chorej

 

62

Cechy raka rdzeniastego sutka

 • syncytialny typ wzrostu
 • mitozy
 • naciek
 • (dobre rokowanie)

63

Guz liściasty - przerzuty do węzłów

nie przerzutuje często do węzłów (bo większość jest łagodna)

 

(ale jeśli złośliwy guz liściasty to z krwią do płuc, kości i serca)

64

Guz liściasty złośliwy - gdzie przerzuty

płuc, kości i serca

65

Ginekomastia - czym może być spowodowana (jąderka)?

może być spowodowana guzem z komórek Sertolego (guz jądra)

66

Jakie badania można zrobić z BAC?

 • immunofluorescencyjne
 • bakteriologiczne
 • rozmaz

67

Zmiana przesuwalna w sutku

 • fibroadenoma
 • rak rdzeniasty
 • rak śluzotwórczy

68

Z czym może występować guz liściasty?

 • rak przewodowy inwazyjny (NOS)
 • LCIS

 

69

Cechy nowotworu złośliwego sutka

 • zaciągnięcie skóry
 • skórka pomarańczowa
 • wciągnięcie brodawki

 

70

Mężczyzna z ginekomastią, skąpe owłosienie, oligospermia

47XXY (Klinefelter)

71

Wyciek z brodawki

nie jest charakterystyczny dla zapaleń, nie można wykluczyć nowotworu

72

Guz liściasty na obwodzie

 na obwodzie złośliwy

73

Rak podstawny sutka

 • źle rokuje
 • brak ER i PR

74

Czego odmianą jest Bloom-Richardson

odmiana gradingu (ocena zróżnicowania histologicznego)

75

Zaawansowanie kliniczne nowotworu sutka - jaka skala?

TNM

76

Co ma, a co nie ma znaczenia w raku sutka?

 • naciek skóry NIE ma znaczenia
 • mają znaczenie HER2, ER i PR

77

Gdzie częsciej przerzutuje rak zrazikowy sutka?

częściej przerzutuje do otrzewnej, mózgu, macicy, jajników

78

Czy rak sutka przerzuca zawsze od razu do węzłów pachowych?

rak sutka nie zawsze od razu przerzutuje do węzłów pachowych

79

Czy menopauza powoduje wzrost ryzyka raka sutka?

tak, ale późna!

 

wczesna menopauza nie powoduje wzrostu ryzyka

80

Czy wczesna menopauza powoduje wzrost tyzyka raka sutka?

NIE

 

ale późna tak

81

Zmiana w sutku, która nie jest proliferacyjna; nie jest czynnikiem rozwoju raka

zmiana włóknisto-torbielowata (najczęstsza)

82

Najczęstsza guzowa zmiana w sutku młodej kobiety

laesio fibro-cystica (zmiana włóknisto-torbielowata)

83

Do czego klasyfikacja Van Nuys?

pomaga w doborze leczenia DCIS

84

Rak Pageta w sutku - najczęściej z czym? A w okolicy genitalne?

w sutku najczęściek z rakiem przewodowym

 

w okolicy ano-genitalnej może rozwijać się jako zmiana izolowana, wieloogniskowa, rzadko współistniejąca z głębiej położonym gruczolakorakiem

85

TNM w raku sutka - naciekanie skóry

w TNM w raku sutka nie bierze się pod uwagę naciekanie skóry

86

Czy możemy w LCIS spodziewać się guza w drugim sutku?

tak, bo zmiana obustronna

87

Kobieta, 40 lat,  w 7 miesiącu ciąży, urósł guz 12 cm, niebolesny, dobrze odgraniczony

guz liściasty

88

Co powoduje 4-5 raza większą szanse na raka sutka?

atypowy rozrost zrazikowy

89

Co nie wywołuje ginekomastii?

rak stercza nie wywołuje

 

(guz jądra wywołuje)

90

CO może mieć fobroadenoma (gruczolakowłókniak)

gruczolistość włókniejącą (wersja complex)

91

Czy w ginekomastii jest rozrost zrazików?

nie ma!

92

Zapalenie okołoprzewodowe sutka

 • u kobiet palących
 • nawracające