Zapalenia, martwice itp. (V) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Zapalenia, martwice itp. (V) > Flashcards

Flashcards in Zapalenia, martwice itp. (V) Deck (107):
1

Zespół Reitera (reaktywne zapalenie stawów)

 • zapalenie stawó
 • zapalenie cewki moczowej
 • zapalenie spojówek

 

2

HACEK

HACEK – akronim służący do określenia grupy bakterii Gram-ujemnych, będących florą fizjologiczną jamy ustnej, które w niekorzystnych okolicznościach mogą stać się przyczyną infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW).

3

SARA to

sexually acquired reactive arthritis

 

reaktywne zapalenie stawów wyzwalana przez Mykoplazma

4

Wapnienie przerzutowe - gdzie

 • płuca
 • żołądek
 • nerki

 

5

Błonica - co powoduje

 • błonica gardła
 • zapalenie m. sercowego spowodowane uszkodzeniem toksyną
 • neuropatie obwodowe

6

CZym nie można zarazić się drogą płciową?

tularemią (bo przenoszona od zwierząt)

7

Powikłania choroby zapalnej miednicy

NIE ZAPALENIE WYROSTKA

8

Do infekcji wrodzonych nie należy

poliomielitis (Heine-Medina)

 

tak, bo to choroba bakteryjna

9

Martwica w mózgu

martwica rozpływna

10

Zapalenie powięzi imituje

mięsak

11

Zapalenie naczyń - jaka martwica

martwica włóknikowa

12

Ogólnie najczęstsza martwica

martwica skrzepowa

13

Martwica skrzepowa, a apoptoza

martwica skrzepowa nie zawsze ma związek z apoptozą

14

Martwica skrzepowa w nowotworze

złe rokowanie

15

Przykłady zmian odwracalnych

 • stłuszczenie hepatocytó
 • przyćmienie miąższowe (zmiana w mitochondriach)

 

16

Przyczyna śmierci we wstrząsie

niewydolność wielonarządowa

17

Geny proapoptotyczne

 • bax
 • bad

18

Geny antyapoptotyczne

 • bcl2
 • bcl-xl

19

Wstrząs septyczny prowadzi do

ARDS (ostrej niewydolności oddechowej)

20

Gdzie zawał krwotoczny?

 • jelito cienkie
 • płuca
 • jajnik
 • jądro
 • śledziona
 • kora mózgu

 

21

Ziarniniak - co to i gdzie występuje

w każdym zapaleniu przewlekłym

zawiera komórki nabłonkowate, otoczone przez limfocyty, plazmocyty (gruźlica, kiła, trąd, bruceloza, koci pazur itd.)

22

Co nie powoduje powstania ziarniny?

proteus vulgaris (odmieniec pospolity)

23

Ziarniniaki w węzłach chłonnych nie pojawią się w

mononukleoza zakaźna

24

Ziarniniak naczyniasty

 • kobiety w ciąży
 • może ulec spontanicznej regresji

 

25

Najważniejsza komórka w zapaleniu przewlekłym

makrofag

26

Najważniejsza komórka w reakcjach anafilaktycznych

mastocyt

27

Ostre KZN to

ostre zapalenie wytwórcze

28

Co nie ulega stłuszczeniu

węzły chłonne

29

Zanokcica to

phlegmone (ropowica)

tak samo jak zastrzał, czyrak i angina ludwiga

30

Zapalenie głębokie bez ostrych granic

ropowica (phlegmone)

31

Panaritium to

ropowica

(zastrzał, ale on należy do ropowic)

32

Nagromadzenie ropy w narządach miąższowych o ostrych granicach to:

ropień (abscessus)

33

Ropa (pus) to

nagromadzenie bakterii i obumarłych lub obumierających neutrofilów plus debris komórek

34

Pysosalpinx to przykład

emypema, czyli ropniak (ropniak jajowodu)

35

Empytema (ropniak) to

rozlane ropne zapalenie w ścianach naczyń rurowatych (np. jajowód)

36

Pyorrhea to

ropotok, zapalenie ropne na powierzchni błony śluzowej,

 

np. appendicitis phlegmonosa

37

Co nie powoduje wzrostu podatności na zakażenia

zespół Di Georga

38

Anasarca to

obrzęk uogólniony tkanki podskórnej

39

Przekrwienie bierne - gdzie

wątroba muszkatołowa (hepar moscatum)

40

Przekrwienie opadowe - gdzie

 płuca

41

Obrzemienie komórek

woda w komórce

42

Uszkodzenie komórek z wolnych rodników nie występuje w

zatrucie Pb

43

Krwiak

krew w jamie

44

Ognisko krwotoczne

krwotok

45

Komórki Cornila

plazmocyty, które zawierają nadmiar immunoglobulin z zewnątrz i tworzą one kulę szklistą

 

gdy rozpadnie się plazmocyt to pozostaje ciałko Russela

 

46

Choroba Milroya to

wrodzony obrzęk limfatyczny kończyn dolnych (zazwyczaj jednej kończyny)

47

Ropnie Dubois

w grasicy w kile

 • są to torbielowato rozdęte ciałka Hassala ze złuszczającymi się komórkami nabłonka i neutrofilami
 • mimo, że są to "ropnie" to nie są zapaleniem ropnym

48

Apoptoza to np.

np. złuszczanie nabłonka

49

Zanik ekscentryczny - gdzie

 • wodonercze
 • wodogłowie
 • osteoporoza
 • rozedma

 

50

Necrobiosis to

obumieranie

51

 Zestrupienie

escharisatio

52

Owrzodzenie

ulceratio

53

Martwica skrzepowa - gdzie

 • serce
 • nerka

54

Spadek tigroidu

 • zanik starczy
 • zmniejszenie neurocytów

55

Ceroid

 • barwnik zużycia
 • w mózgu u osób starszych

 

56

Zanik starczy

 • spadek tigroidu
 • wzrost lipofuscyny

 

57

Zanikowi z wyniszczenia nie podlega

 • gonady
 • OUN
 • gruczoły dokrewne

 

58

Zanik z nadczynności

 • cukrzyca II
 • zanik kory nadnerczy

59

Inwolucja - czego dotyczy

 • pranercze
 • przednercze
 • grasica
 • węzły chłonne u starszych
 • macica poporodowa

 

60

Hematuria

krew w moczu

61

Haemoptysis

krwioplucie

62

Haematemesis

krwawe wymioty

63

Hemascoc

krew w otrzewnej

64

Pannicullitis

zapalenie w obrębie tkanki tłuszczowej podskórnej

65

Melanea

czarne stolce po krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego

66

Chylothorax

obecność chłonki w jamie opłucnowej

naciekanie przewodu piersiowego

67

Metrorrhagia

krwawienie międzymiesiączkowe

68

menorrhagia

bardzo obfite, przedłużające się krwawienie miesiączkowe pojawiające się w regularnych odstępach czasu

69

Stwardnienie zastoinowe

 niedotlenienie, niedożywienie tkanek, autointoksykacja (ketoza), rozrost tkanki łącznej (drażnienie CO2), uszkodzenie miąższu,

np. w wątrobie – wygląd gałki muszkatołowej (hepar moschatum s. moschatiforme) – barwa czerwono-żółta (zastój krwi w zrazikach, zwyrodnienie tłuszczowe hepatocytów na obwodzie, bo tam są bardziej aktywne i potrzebują więcej tlenu);

70

Który wstrząs najbardziej zagraża życiu

Kardiogenny, a potem septyczny

71

Martwica Zenkera - czego dotyczy

najczęściej w durze brzusznym (mm piramidowe i proste brzucha przy przyczepie do spojenia łonowego).

72

Gdzie nie występuje zawał?

w dobrze ukrwionych

 • tarczyca
 • język
 • macica
 • penis

73

Śmierć komórki

necrosis

74

Krwiak podtwardówkowy

może okresowo krwawić i stać się przewlekłym

75

Co nie jest następstwem zapalenia

granuloma eosinophilicum

76

Co nie jest martwicą

zanik

77

Kardynalnym objawem zapalenia nie jest

zblednięcie

78

Kiedy rozszerzenie naczyń obwodowych

 • wstrząs septyczny
 • wstrząs anafilaktyczny

79

Zapalenie nieżytowe to

zapalenie błon śluzowych z wysiękiem surowiczym i domieszką śluzu

80

Mediatorem zapalenia nie są

limfokiny

81

Zmiany we wstrząsie

 • obrzęk płuc
 • ogniskowe niedokrwienie jelit

 

82

Procesy naprawcze u człowieka głownie

organizacja

83

Bakterie i ich toksyny we krwi

sepsa

84

Limfocyty B

 • pamięć immunologiczna
 • produkcja przeciwciał

85

Zapalenie wysiękowym nie jest

zapalenie wytwórcze

86

Głównym przeciwciałęm w ślinie jest

IgA

87

co może dawać zatory na obwodzie

zakrzepy przyścienne

88

Regeneratio - błędne

wyrównanie ubytku tkanki przez rozrost komórek tkanki łącznej

 

PRAWDA:

regeneratio – odtworzenie pierwotnej postaci zniszczonych części
ustroju.
Możliwe jest przy uszkodzeniu komórek stabilnych lub stale dzielących się przy zachowanym podścielisku lub błonach podstawnych.
 Naskórek i nabłonek błon śluzowych
 Komórki szpiku, węzłów chłonnych i kanalików nasiennych (uszkodzenie toksyczne lub promieniowaniem)
 Uszkodzenie wątroby
 Kanaliki nerkowe
 Komórki śródbłonka

89

Co występuje w martwicy skrzepowej:

 • ypknosis (kondensacja chromatyny)
 • karyorrhexis (fragmentacja jądra)
 • karyolysis (rozpad jądra)

 

90

Ropień może znajdować się w

wątrobie

 

 • ropień podprzeponowy
 • ropień wątrobowy
 • ropień płuca
 • ropień języka
 • ropień zęba
 • ropień mózgu

91

Rąbek żółty w zawale - co tworzy

neutrofile

92

Obrzęk nie jest pochodną

nadciśnienia

93

Stłuszczenie

częste w hepatocytach, może zachodzić podczas uszkodzenia komórki

94

Krwiak nadtwardówkowy

pęknięciu w tym krwiaku ulega tętnica oponowa środkowa

 

(a nie pęknęcie żył pomostowych)

95

Krwiak podtwartówkowy

rozdarcie żył pomostowych

96

Zanik, a pomniejszenie narządu

nie zawsze prowadzi do pomniejszenia narządu

97

Purpura

krwawiące wybroczyny 1-3mm, skaza krwotoczna

98

Zestrupienie - gdzie i światło

dur brzuszny

czerwonka

bez zwęzenia światła

99

Apoptoza nie ma

nacieku z neutrofilów

100

Natychmiastowy wyrzuk amin biogennych

obrzęk Quinckiego, reakcja alergiczna

101

Marker limfocytów T

CD3

102

Antygen + 2 cząsteczki IgE

degranulacja mastocytów

103

Zapalenie ostre, wzrost przepuszczalności małych naczyń

 • histamina
 • PAF

104

Zapalenie naczyń z martwicą włóknikowatą, eozynofilia, astma oskrzelowa

zespół Churg-Straussa

105

Zespół Churg-Straussa

Zapalenie naczyń z martwicą włóknikowatą, eozynofilia, astma oskrzelowa

106

Bezpośrednio po porodzie: niewydolność oddechowa, wstrząs hipotensyjny, drgawki, śpiączka

zator z płynu owodniowego

107

Wapnienie przerzutowe - kiedy

 • niewydolność nerek
 • nadczynność przytarczyc
 • nadmiar witaminy D
 • destrukcja kości