Friends S01 E15 Flashcards Preview

English Words > Friends S01 E15 > Flashcards

Flashcards in Friends S01 E15 Deck (71):
1

cider

شراب سیب، آب سیب

2

cinnamon

دارچین، رنگ زرد سبز

3

flatter

چاپلوسی کردن، تملق گرفتن از

4

sleeve

آستین

5

prank

شوخی آمیخته با فریب، شوخی خرکی

6

supervisor

سرپرست، ناظر

7

promotion

ترفیع، ترقی، ترویج

8

eclectic

گلچین کننده، از هر جا گزیننده

9

entire

تمام، دست نخورده، بی عیب

10

appointment

تعیین، قرار ملاقات

11

career

دوره زندگی، حرفه، مقام یا شغل

12

counselor

مشاور، وکیل مدافع

13

formerly

پیشتر، قبلا

14

audition

شنوایی، قدرت استماع، آزمایش هنرپیشه

15

yummy

لذیذ، جالب، زیبا

16

steak

باریکه گوشت کبابی

17

puma

یوزپلنگ درنده‌ی آمریکایی

18

curator

کتابدار، موزه دار، نگهبان

19

metaphorical

استعاره‌ای

20

chick

جوجه، بچه، نوزاد

21

furry

خز دار، خز مانند، خز پوشیده

22

seal

مهر و موم کردن، نشان، محکم چسباندن

23

soothing

آرامش بخش

24

claw

چنگال، سر پنجه جانوران

25

salmon

ماهی آزاد، قزل آلا

26

aptitude

استعداد، شایستگی، گنجایش

27

cheer

خوشی، فریاد و هلهله آفرین

28

grape

انگور

29

appetizer

پیش غذا

30

sort

نوع، طور، جور در آمدن

31

maintain

نگهداری کردن، ادامه دادن

32

amateur

غیر حرفه ای، آماتور

33

brag

رجز خواندن، لاف زدن، بالیدن

34

vulva

فرج، مادگی

35

panic

اضطراب و ترس ناگهانی

36

cuddle

در آغوش گرفتن، نوازش کردن

37

caress

نوازش، در آغوش کشیدن

38

stare

خیره نگاه کردن

39

tongue

زبان، زبانه

40

tremble

لرزیدن، مرتعش شدن

41

steal

دستبرد زدن

42

generous

بخشنده

43

bonus

انعام، پرداخت اضافی

44

negotiation

مذاکره

45

cubicle

اطاقک، خوابگاه

46

indeed

به راستی، حقیقتا

47

bail

توقیف، واگذاری

48

combination

آمیزش، ترکیب

49

smelt

گداخته شدن، تصفیه کردن

50

polite

با ادب، با نزاکت

51

blaze

درخشندگی، با تصویر نشان دادن، جار زدن

52

weed

علف هرزه

53

hemp

بنگ، حشیش

54

rot

پوسیدن، فاسد کردن

55

shrimp

میگو

56

ravioli

نوعی غذای ایتالیائی از گوشت و نشاسته

57

mint

شیرینی معطر با نعناع

58

ginger

زنجبیل

59

smack

صدای سیلی یا شلاق، مزه، طعم، چشیدن مختصر، با صرا غذا خوردن

60

tartlet

نان مربائی کوچک، کلوچه میوه دار کوچک

61

taco

ساندویچ، نان ساجی

62

envelope

پاکت، پوشش

63

appetite

میل و رغبت ذاتی، اشتها

64

drown

غرق شدن

65

elaborate

استادانه درست شده، با دقت شرح دادن، دارای جزئیات

66

filth

کثافت، پلیدی، آلودگی، هرزه

67

plot

طرح، نقشه کشیدن

68

theme

موضوع، مقاله، زمینه

69

motif

موضوع، مایه اصلی، شکل عمده

70

villager

روستائی، دهاتی

71

exhaust

نیروی چیزی را گرفتن، خسته کردن

Decks in English Words Class (206):