Hematokritt og hemoglobin Flashcards Preview

Lab 4.hf > Hematokritt og hemoglobin > Flashcards

Flashcards in Hematokritt og hemoglobin Deck (20)
Loading flashcards...
1

definisjon på hematokritt?

- den prosentdel erytrocyttene utgjør av det totale blodvolum

2

når man skal måle hematokrittverdien på en ps, hva er det som gjør at den kan stige?

- adrenalin (ved stresset dyr)
- adrenalinstimulasjon frigjør erytrocytter fra milten, og ht-verdien vil øke med opptil 15%

3

normalverdi for hematokritt ved hund/katt?

hund: 39-59%
katt: 24-42%

4

hva forstås ved relativ polycytæmi?

- hematokritt stiger, men det absolutte antall erytrocytter er uforandret men vil fylle mer relativt mer i blodet, siden plasmavolumet er nedsatt

5

hva er typisk årsaken til relativ polycytæmi?

- dehydrering
- mindre væske i karene vil gjøre at erytrocytt% i blodet vil stige, selvom antallet er det samme som før dehydreringen

6

hva forstås ved absolutt polycytæmi?

- hematokrittverdien stiger - plasmavolum er uforandret - flere erytrocytter i blodet
- utgjør da en større del av det samlede blodvolum

7

hvorfor kan anemi være en årsak til lav hematokrittverdi?

- anemi = blodtap (i dette tilfellet skyldes det tap av erytrocytter/hemolyse)
- plasmavolum uforandret -færre erytrocytter - erytrocyttene utgjør da en mindre del av det samlede blodvolum

8

hva kan være årsaker til anemi?

- hemolyse
- blodtap
- nedsatt/mangelfull erytrocyttdannelse

9

hvorfor kan overhydrering være en årsak til lav hematokrittverdi?

- pga overdrevent vanninntak eller væskebehandling vil plasma fylle mer enn normalt - selvom det er en normal mengde erytrocytter.

10

hva kan økte verdier av hematokritt skyldes? (relativ og absolutt polycytæmi)

- relativ polycytæmi (hematokrittverdien i blodet øker pga. dehydrering eller høy TP), antallet erytrocytter i blodet er fortsatt det samme

- absolutt polycytæmi: reelt økt erytrocyttantall. sjelden at det er primært, men kan oppstå for å kompensere ved hjerte/lungelidelse, eller at det dannes for store mengder EPO pga. nyrelidelse

11

hva vil hematokrittverdien være hos en ps umiddelbart etter et omfattende blodtap?

- normal
- det er mistet fullblod, dvs. like mye plasma og celler.
- det betyr at ht kan være "normal" selv om en ps har mistet akutt mye blod.
- ht-verdien vil kun synke hvis det er en blødning over tid, for da klarer ikke erytrocyttene å kompensere like fort som plasma

12

hva vil ht-verdien være etter stabilisering (væskebehandling) av en ps som har mistet akutt mye blod?

- lav
- det totale blodvolum er gjenetablert, men det mangler stadig erytrocytter, som dermed fyller lite ifht. fullblod
- tar litt tid før det blir dannet nye erytrocytter i knokkelmargen

13

i hvilket livsstadie har dyr en lavere hematokritt normalverdi?

- unge dyr
- hvis et ungt dyr har samme ht som et voksent dyr, kan den ha polycytæmi

14

hvilken årsak kan skyldes at plasma er uklar og melkehvit?

- hyperlipæmi
- kan være pga. nylig fôrinntak og hvis prøven har blitt oppbevart i kjøleskap (chylomicroner, som er et lipoprotein, vil flyte opp til plasma pga. det er så lett)
- metabolismeproblemer

15

hvilken årsak kan skyldes at plasma er klar og gul?

- icterus (gulsott, bilirubin)
- leverlidelse (leveren klarer ikke reabsorbere bilirubin)
- gallegangsstase
- hemolytisk anemi (nedbrytning av mange erytrocytter/hemoglobin, leveren klarer ikke reabsorbere all bilirubin)

16

hvilken årsak kan skyldes at plasma er klar og rødlig?

- hemolyse
- kan være en feilkilde med blodprøven (oppstått under uttaking, feil håndtering, feil oppbevaring)

17

hva brukes hemoglobin måling til?

vurdere graden av anemi

18

hva forstås ved MCV?

- middelcellevolum
- gir svar på hvor store erytrocyttene er i blodet, brukes ifbm anemi

19

hva forstås ved MCH?

- middelcellehemoglobin
- gir svar gjennomsnittsinnholdet av hemoglobin pr. erytrocytt
- MCH er lav ved hypochrom anemi (hemoglobin har mindre farge enn det pleier, er normalt veldig rødt)

20

hva forstås ved MCHC?

- middelcellehemoglobinkonsentrasjon
- gir et svar på den gjennomsnittlige konsentrasjonen av hemoglobin i et jevnt volum av erytrocytter
- brukes ved karakterisering av anemityper