Klinisk kjemi Flashcards Preview

Lab 4.hf > Klinisk kjemi > Flashcards

Flashcards in Klinisk kjemi Deck (77)
Loading flashcards...
1

hva kan kun måles i plasma?

koagulasjonsfaktorer

2

hva er plasmaproteiner?

proteinstoffene som finnes i blodet (plasma)

3

hvor dannes plasmaproteiner?

- primært i leveren og immunsystemet
- antistoffer er plasmaproteiner

4

hva betyr betegnelsen totalprotein (TP)?

den samlede mengde protein i plasma/serum

5

hva består TP (totalpritein) av?

- albumin (30-50%)
- a-globulin
- b-globulin
- y-globulin (immunglobulin/antistoff)
- mengden globuliner måles sjeldent, men kan bestemmes som differansen mellom TP og albumin

6

hvorfor er det forskjell på mengden av TP i plasma og serum?

- plasma inneholder koagulasjonsfaktorer hvorav mange er proteinstoffer (og utgjør 3-6% av TP)
- serum inneholder ikke koagulasjonsfaktorer og har dermed et lavere innhold av TP

7

hvorfor er det relevant å måle TP ved ødem/ascites?

vandrer det væske hvor det normalt ikke skal være væske, kan det trekke proteinet med. konsentrasjonen i blodet vil da falle

8

hvorfor er det relevant å måle TP ved diarre og vekttap?

tap av næringsstoffer (protein)

9

hvorfor er det relevant å måle TP ved leverlidelse?

leveren produserer proteinene som flyter rundt i blodet

10

hvorfor er det relevant å måle TP ved nyrelidelse?

tap av protein i urinen, nyrene klarer ikke reabsorbere

11

hvorfor er det relevant å måle TP ved koagulasjonsproblemer?

noen av proteinstoffene er koagulasjonsfaktorer

12

hvor finnes bl.a ALAT og ASAT?

levercellene/hepatocyt

13

hva vil nivået av ALAT og ASAT i blodet være hos en rask ps?

- lavt innhold av leverenzymer i blodet
- de blir inni levercellene

14

hva er ALAT og ASAT?

enzymer (stoffer som fremskynder kjemiske prosesser)

15

hva vil nivået av ALAT og ASAT i blodet være hos en ps hvor det er cellehenfald/beskadigelse av leverceller)

- blodets innhold vil stige siden enzymeme siver ut fra de beskadige cellene til sinusoidene og flyter rundt med blodet

16

hva menes med at ALAT er leverspesifikt hos hunder og katter?

- enzymet finnes kun i leverceller/hepatocyt
- kun forandringer i leveren (cellebeskadigelser) som gir anledning til stigning av ALAT i blodet
- ALAT stiger fort (ved levercelleskade) og faller gradvist (ved bedring), kan derfor brukes til å følge tilstandens utvikling

17

hvilket enzym er leverspesifikt?

ALAT

18

hvilke plasser finnes ASAT?

- leverceller
- erytrocytter/røde blodceller
- hjertemuskulatur/myocardio
- skjelettmuskulatur
- nyrer
- pancreas

19

vanligste årsaker til ASAT-stigning i blodet?

- leverlidelse
- muskelinflammasjon (voldsom mosjon eller IM-inj)
- hemolyse (ødeleggelse av erytrocytter)
- ASAT stiger langsomt og faller fort (innenfor et døgn) etter leverskade)

20

hva betyr cholestase/gallestase?

opphopning av galle pga blokkering av de utførende galleveier

21

hvorfor påvirkes enzymene BASP og GGT ved cholestase/gallestase?

- BASP og GGT finnes bl.a i leveren, og er knyttet til gallegangene

22

hvorfor påvirkes enzymene BASP og GGT ved cholestase/gallestase?

- BASP og GGT finnes bl.a i leveren, og er knyttet til gallegangene

23

hva er bilirubin et avfallsprodukt fra?

nedbrytningen av hemoglobin

24

hvor utskilles bilirubin?

gallen

25

hvilke 3 overordnede årsaker kan økt bilirubininnhold i blodet skyldes?

- nedsatt leverfunksjon (gulsott)
- hemolyse (ødelegger erytrocytter hurtigere enn de burde, slik at leveren ikke klarer å holde følge->økt bilirubininnhold i blodet)
- gallestase

26

hva bidrar gallesyrer til?

fettfordøyelsen

27

hvor dannes gallesyrer?

- leveren
- blir reabsorbert i tarmen og ført med blodet til leveren slik at de blir gjenbrukt

28

hvordan vil nivået av gallesyre (i blodet) utvikle seg hos en ps med normal leverfunksjon v/gallesyretest?

- hurtig stigning i blodet
- hurtig fall i blodet
- blir opphopet i leveren
- ved nedsatt leverfunksjon vil innholdet stige hurtig, men falle langsomt siden leveren har vanskelig ved å ta gallesyren tilbake

29

hvordan foregår en gallesyretest?

- blodprøve før og etter peroral inngift av fett

30

hvor blir albumin produsert?

leveren