Oppbevaring og håndtering av urinprøver Flashcards Preview

Lab 4.hf > Oppbevaring og håndtering av urinprøver > Flashcards

Flashcards in Oppbevaring og håndtering av urinprøver Deck (5)
Loading flashcards...
1

ved hvilke undersøkelser skal prøven undersøkes innenfor 30 min?

- krystaller
- vektfylde

2

hvorfor bør urinprøven undersøkes innen 30 min?

- ved henstand vil det bli en økt utskilling av krystaller (både ved stuetemp. og kjøl)
- vektfylden påvirkes når krystaller utfeldes

3

ved hvilke undersøkelser kan urinprøven stilles på kjøl?

- klinisk kjemiske undersøkelser
- bakteriologiske undersøkelser
- cytologi (risiko for degenerasjon ved henstand)

4

når formerer bakterier seg lettere?

ved varme temperaturer

5

hvordan unngår man at cellene går i stykker ved henstand eller ved innsendelse til laboratorium?

- utstrykningspreparat
- sentrifugere, tilsette 1-2 dråper av dyrets serum, oppbevares på kjøl max 6-12t
- kan også tilsette formalin osv for konversering av sediment