Erytrocytter og anemi Flashcards Preview

Lab 4.hf > Erytrocytter og anemi > Flashcards

Flashcards in Erytrocytter og anemi Deck (30)
Loading flashcards...
1

hvis man sentrifugerer en blodprøve, hvilke 2 lag vil den så bli delt i?

- celler (erytrocytter, leukocytter, trombocytter)
- plasma/serum (den væske som cellene flyter rundt i, består av vann. inneholder næringssalt, protein, karbohydrat og fett)

2

hva betyr ordet erytrocytt?

rød celle

3

hva er erytrocyttenes funksjon?

transportere ilt og kulldioxid (CO2)

4

hva gjør erytrocytter røde?

erytrocyttene inneholder hemoglobin (et stoff) som er rødt

5

hvilken funksjon har hemoglobin?

- jernholding transportprotein
- funksjon: binder ilt

6

hvorfor er hemoglobin lukket inne i erytrocyttene istedet for å flyte fritt rundt i plasma?

- hemoglobin=protein
- blodet ville blitt alt for tyktflytende hvis hemoglobinet ikke var sperret inne

7

hva menes med oxyhemoglobin?

hemoglobin som er bundet til ilt

8

hva menes med redusert hemoglobin?

hemoglobin som ikke er bundet til ilt

9

hva kalles erytrocyttenes spesielle form?

bikonkave

10

hvorfor har erytrocyttene den form de har?

jo større overflate, des bedre iltopptakelse -> forbedret ilttransport

11

hvor stor er en erytrocytt?

hund: 7 um
katt: 5,9 um

12

har erytrocytter cellekjerne?

- ikke pattedyr

13

hvorfor er det smart og ikke ha en cellekjerne?

blir mer fleksible -> kan da lettere passere snevre blodkar

14

hva betyr hemolyse?

erytrocyttene avgir hemoglobin (osv) til det omkringliggende fordi cellemembranen ødelegges
- betegnelsen brukes især ifbm økt hemolyse

15

når foregår normalt nedbrytning av erytrocytter?

- ca. 120 døgn etter dannelsen
- kalles også hemolyse

16

årsaker til hemolyse?

- autoimmun hemolytisk anemi
- blyforgiftning
- blodparasitter
- forkert uttaking eller håndtering
- for lang henstand

17

hvor dannes erytrocytter?

- den røde knokkelmargen
- når stamceller stimuleres av erytropoietin modnes de til ferdige erytrocytter

18

hvordan reguleres erytrocyttproduksjonen?

- nyrer registrerer iltmengden i blodet
- fall av iltmengde fører til frigivelse av enzymet erytrogenin til blodet
- plasmaprotein omdanner erytrogenin til hormonet EPO

19

hva er en reticulocyt?

- umodne erytrocytter med kjernerester (RNA) i det perifere blod (voksne røde celler har ikke kjerne)
- de har en ringe iltbindingsevne
- form: bikonvekse
- str 8-9 um
- utgjør normalt ikke over 1% av det samlede erytrocyttall

20

hva betyr polycytæmi?

- forøkelse av blodets innhold av celler generelt (alle typer blodceller)
- brukes ofte som en forøkelse av erytrocyttenes antall

21

hva menes med at en polycytæmi er relativ?

- ser ut som om det er flere erytrocytter enn normalt, men i virkeligheten har plasma skrunket inn fordi ps er dehydrert

22

hva menes det med at en polycytæmi er absolutt?

da er det faktisk økt antall erytrocytter i blodet

23

hva menes med primær absolutt polycytæmi?

- ukontrollert dannelse av (spesielt) erytrocytter og dels leukocytter og trombocytter

24

hva menes med sekundær absolutt polycytæmi?

- en tilstand med forøket antall erytrocytter i blodet pga. økt produksjon av EPO
- hensiktsmessig stigning i produksjonen av EPO pga. nedsatt ilt til vevet (hjerte/lungelidelse) eller opphold i høyden for luftens innhold av ilt er mindre

25

hva betyr anemi?

- lav konsentrasjon av hemoglobin i blodet

kan være pga:
- nedsatt hemoglobinmengde i erytrocyttene
- nedsatt mengde erytrocytter
- kombinasjon av begge deler

26

hva betyr regenerativ anemi?

kan korrigeres (kroppen jobber med å kompensere for tapet), f. eks ved blodtap eller økt erytrocyttdestruksjon (blodparasitter, forgiftning)

27

hva betyr nonregenerativ anemi?

- anemitilstand uten komensatorisk erytrocyttproduksjon (kroppen klarer ikke å jobbe med å erstatte det)
- kan være pga. nedsatt produksjon av erytrocytter og/eller hemoglobin i knokkelmargen

28

hvordan kan man skille mellom regenerativ og nonregenerativ anemi i laboratoriet?

- regenerativ anemi: økt mengde umodne erytrocytter (reticulocytter) i blodet

- nonregenerativ anemi: nedsatt mengde umodne erytrocytter(reticulocytter i blodet)

29

hva forstås ved cyanose?

- blålig hud og slimhinne som følge av en forøket mengde redusert hemoglobin i blodet
- konsekvensen av det er at ps mangler ilt (fordi det blir mindre oxyhemoglobin)

30

hvorfor kan ps med anemi ha vanskelig ved å vise cyanose?

- fordi den mengde redusert hemoglobin som skal til for at det oppstår cyanose er absolutt og ikke relativ (det må et bestemt antall reduserte hemoglobin til)
-> hos en anemi ps vil en stor del av blodets samlede hemoglobinmengde i redusert form før det oppstår cyanose