Spesifikk vekt Flashcards Preview

Lab 4.hf > Spesifikk vekt > Flashcards

Flashcards in Spesifikk vekt Deck (19)
Loading flashcards...
1

hva brukes primært vektfylde/spesifikk vekt til?

å vurdere nyrenes evne til å konsentrere urinen

2

hva er preurinens vektfylde?

1.008-1.012

3

hva gjør man hvis urinen er så konsentrert at det ligger over skala?

fortynn urin 1:1 med demineralisert vann, gang svaret med 2
- eks: vektfylde 1.032, 32 x 2=64, vektfylden er 1.064

4

hvor mange % av det funksjonelle nyrevev skal være satt ut av funksjon før nyrene ikke kan konsentrere urin godt nok og man kan se det på vektfyldemåling?

66%

5

når er vektfylden tilstrekkelig til å utelukke nedsatt nyrefunksjon?

hund: over 1.030
katt: over 1.035
- når vektfylden er under dette kan ikke nyrelidelser utelukkes

6

hva betyr azotæmi?

forhøyet BUN/urea eller creatinin

7

hvis ps har en utilstrekkelig vektfylde, hva gjør man da?

- tørsteprøve
- blodprøve for å sjekke azotæmi

8

hvor mange % av det funksjonelle nyrevev skal være satt ut av funksjon når nitrogenholdige stoffer stiger i blodet?

75%

9

hva menes med hyposthenuri?

vektfylde som er lavere enn preurin

10

hva menes med isosthenuri?

samme vektfylde som preurin

11

hva menes med hypersthenuri?

vektfylde som er høyere enn preurin

12

hva menes med utilstrekkelig vektfylde?

selvom den er høyere konsentrert enn preurinen er den ofte ikke tilstrekkelig nok til å utelukke nyrelidelser

13

hva menes med preurin?

den væske som filtreres i glomerulus

14

hva kan problemet være hvis det er hyposthenuri? (1.000-1.007)

- muligvis ADH-problem (anti-diuretisk-hormon)
- overdrevent vanninntak

15

når bør man ikke utføre en tørsteprøve?

ved hyposthenuri, kan medføre døden

16

hva kan problemet være hvis det er isosthenuri? (1.008-1.012)

hvis vektfylden ikke endrer seg ifht. preurinens vektfylde (heller ikke etter tørsteprøve) så har nyrene mistet evnent il å konsentrere/fortynne urinen

17

ved hvor høy vektfylde hos hund/katt kan det type på dehydrering?

hund: over 1.050
katt: over 1.060

18

når er vektfylden utilstrekkelig hos hund/katt til å utelukke tegn på nyresvik, hvis det samtidig er azotæmi (forhøyet BUN/urea eller creatinin) eller dehydrering etter tørsteprøve?

hund: 1.013-1.029
katt: 1.013-1.034

19

hvilke medisiner endrer vektfylden?

- diuretika
- binyrebarkhormoner
- væsketerapi
- gjør vektfylden lavere