Trombocytter og koagulasjon Flashcards Preview

Lab 4.hf > Trombocytter og koagulasjon > Flashcards

Flashcards in Trombocytter og koagulasjon Deck (9)
Loading flashcards...
1

hvor store er trombocytter?

2-4 um

2

hvor dannes trombocytter?

røde knokkelmarg

3

hvordan dannes trombocytter?

dannes fra noen store celler kalt megakaryocyter

4

hvor store er erytrocytter?

hund: 7 um

5

hvor store er leukocytter?

10-12 um

6

hvor mange trombocytter er det i blodet ifht antall erytrocytter og leukocytter?

- færre trombocytter enn erytrocytter
- flere trombocytter enn leukocytter
- leukocytter tar mer plass i plasma pga de er større

7

trombocyttenes funksjon?

- hjelpe blodet med å størkne når det er nødvendig, f.eks med sårheling

8

hva er trombocyttene bekledd med?

noen bestemte proteintyper som har "klebende" evner (fibrin), slik at de kan hefte seg sammen med andre trombocytter og øvrige celler, dermed danner de strukturen som kan stanse blødninger

9

hvordan kan antallet trombocytter vurderes i et blodutstryk?

- hvis man kan se 5 trombocytter ved 100x forstørrelse er antallet normalt
- hvis det ses trobocyttagregater (klump av trombocytter) kan man ikke regne med ovenstående tall, vil mest sannsynlig være nok i blodet da