Urinsticks Flashcards Preview

Lab 4.hf > Urinsticks > Flashcards

Flashcards in Urinsticks Deck (35)
Loading flashcards...
1

hvilken slags test er urinsticks?

- biokjemisk analyse
- semikvantitativ

2

normal urin pH hund/katt?

- 5,5-7
- avhenger av fôret

3

når er en pH basisk?

når pH er over 7

4

når er en pH sur?

når den er under 7

5

hvilket kosthold kan øke pH i urin?

plantefôring

6

hvilket kosthold kan senke ph?

animalsk (+ korn) protein senker pH

7

hva kan sur pH skyldes?

- feber
- sult
- acidose
- voldsom muskelaktivitet
- visse legemidler

8

hva er blodsukkeret normalt (mmol/l)?

10-12 mmol/l

9

hva er blodsukkeret ved DM (diabetes mellitus)?

20-39 mmol/l

10

hva menes med terskelstoff?

- visste stoffer som normalt ikke skilles ut i urinen
- ved høye konsentrasjoner av disse stoffene vil en terskel overskrides, og nyrene klarer ikke reabsorbere alt, derfor skilles stoffet ut i urinen

11

ved hvilke sykdommer vil det være et forøket innhold av glukose i urinen?

- diabetes mellitus
- cushing (hyperadrenocorticisme)
- fanconis syndrom

12

hva menes med at glukose er et terskelstoff?

- skal ikke utskilles glukose i urinen
- når det oppstår hyperglucoæmi klarer ikke nyrene å reabsorbere all glukosen, og dermed blir glukosen ført ut med urinen

13

når kan det ses et forøket innhold blod/hæmaturi?

- UVI
- urinveisstein
- nyrelidelser
- prostatitis/vaginitis
- bør ikke være blod i urinen

14

hvilke feilkilder kan det være ved hæmaturi?

- østrus
- kateter-/kompresjonsurin

15

hva menes med hemoglobin?

proteiner (erytrocytter) som frakter ilt til cellene, og co2 til lungene

16

hva kan hemoglobinuri skyldes?

- lidelser i urin- og kjønnsorganene
- intravaskulær hemolyse (ødeleggelse av erytrocytter i blodkar)

17

hvorfor kan normale hunder (især hannhunder) ha bilirubin i urinen?

- nyrene har en lav renal terskel for å reabsorbere konjugert bilirubin (bilirubin bundet til glukuronsyre), derfor kan noe bli ført ut med urinen
- hos katt er den renale terskelen mange ganger høyere enn hos hund, så ethvert funn er unormalt hos katt

18

når kan forøket innhold av bilirubin ses i urinen?

- leverlidelser
- gallegangsstase (sten, tumor)
- intravaskulær hemolyse (ødeleggelse av erytrocytter i blodkar)

19

hva er urobilinogen?

et fargeløst avfallsprodukt av nedbrytningen til bilirubin

20

er urobilinogen normalt i urin og fæces?

- ja
- skal alltid noteres
- funn viser at det entero-hepatiske kretsløp fungerer

21

hva kan basisk pH skyldes?

- alkalose (forstyrrelse i elektrolyttbalansen slik at pH i plasma blir basisk)
- UVI med bakterier
- visse legemidler
- urinretensjon (tilbakeholdelse)

22

når kan spor av protein ses i urinen?

- normal, kraftig konsentrert urin
- kraftig mosjon
- basisk urin
- kan også ses ved spontan avsatt eller kompressjonsurin, eller trauma ved kateter

23

hyppigste årsak til proteinuri/albuminuri?

- sykdommer i urinveier og kjønnsorganer
- cushing
- kronisk pyodermi
- ved lav vektfylde betyr bare 1+ tap av store mengder protein via urinen

24

er stick analysen ved leukocytter pålitelig?

- nei
- skal alltid undersøke for leukocytter i mikroskop (sediment)

25

hva kan leukocytter i urinen tyde på?

- UVI

26

hva kan forøket innhold av ketonstoff i urinen skyldes?

- ubehandlet sukkersyke av lengre tids varighet
- ketonstoff dannes når det nedbrytes fettreserver (ved sult eller sukkersyke), og disse stoffene er svake syrer som i større mengder kan få blodets pH til å falle (acidose), samt "forgifte" dyret

27

er funn av ketonstoffer i urinen alvorlig?

ja

28

hva skyldes at urin er mørk gul?

- konsentrert urin
- dehydrering
- feber
- sult
- tilbakeholdelse i blæren
- henstand

29

hva skyldes blek gul/vandig urin?

- polyuri
- polydipsi
- diuretika
- diabetes
- kronisk nyresvikt

30

hva betyr oliguri?

nedsatt urinproduksjon