Klinisk kjemiske parametre Flashcards Preview

Lab 4.hf > Klinisk kjemiske parametre > Flashcards

Flashcards in Klinisk kjemiske parametre Deck (24)
Loading flashcards...
1

ved hvilken lidelse vil creatinin stige i blodet?

nyrelidelse

2

ved hvilken lidelse vil calciumkonsentrasjonen i blodet først falle, deretter stige, så falle igjen?

nyrelidelse

3

ved hvilken lidelse vil phosphat stige i blodet?

nyrer

4

ved hvilken lidelse vil urea/BUN stige?

nyrer

5

ved hvilken lidelse vil urea/BUN synke?

lever med nedsatt funksjon

6

ved hvilken lidelse vil SDMA stige?

nyrer

7

ved hvilken lidelse vil totalprotein (TP) falle i blodet?

- nyrer
- lever med nedsatt funksjon

8

ved hvilken lidelse vil albuminnivået i blodet falle?

lever med nedsatt funksjon

9

ved hvilken lidelse vil gallesyre og BSP være forhøyet?

- lever med nedsatt funksjon
- vil ikke være forhøyet konstant, men når det lages en funksjonstest (i leveren) vil blodets innhold av stoffene etter den fremprovokerte stigning avta langsommere enn ved den normale pasient

10

ved hvilken lidelse vil bilirubin stige?

- lever med nedsatt funksjon
- gallegang hvis det er en gallestase

11

ved hvilken lidelse vil ammoniak stige?

lever med nedsatt funksjon

12

ved hvilken lidelse vil BASP stige?

- gallegang og knokkel problemer

13

ved hvilken lidelse vil GGT stige?

gallegang problemer

14

ved hvilken lidelse vil ALAT stige?

leveren, når det er snakk om cellehenfald

15

ved hvilken lidelse vil ASAT stige?

- nyrelidelse
- leverlidelse med cellehenfald

16

ved hvilken lidelse vil CK stige?

problemer med muskulatur

17

ved hvilken lidelse vil amylase, trypsin og lipase stige?

akutt pankreatitis

18

ved hvilken lidelse vil amylase, trypsin og lipase falle?

kronisk eksokrin pankreasinsuffisiens

19

ved hvilken lidelse vil glukose stige?

nedsatt insulin prod.

20

ved hvilken lidelse vil serumfruktosamin (FRU) stige?

nedsatt insulin prod.

21

hvor mange parametre kan VET TEST måle?

20

22

hva kan Reflovet måle som ikke VET TEST kan?

Hemoglobin

23

Hvor mange verdier kan måles av gangen med Reflovet?

1

24

hvor mange parametre kan Reflovet måle?

17