Krystaller Flashcards Preview

Lab 4.hf > Krystaller > Flashcards

Flashcards in Krystaller Deck (15)
Loading flashcards...
1

hvilke 5 krystaller er vanlige hos hund/katt?

- struvitt
- calciumoxalat dihydrat
- amorfe fosfater
- amorfe urater
- bilirubin

2

ved hvilken pH verdi vil struvittkrystaller gå i oppløsning?

basisk pH

3

krystaller som ofte ses hos dalmantinere?

- urinsyre
- ammoniumbiurat

4

hvilken krystalltype er gravhunder disponert for?

cystin

5

hvilken krystall er hyppigst forekommende hos eldre neutraliserte katter?

struvitt

6

hvilken legemiddeltype kan gi utfelling av urinkrystaller?

- sulfapreparater

7

ved hvilken objektivforstørrelse mikroskoperes ufarget preparat for krystaller?

10x objektiv

8

hvilken type krystaller oppløses i et preparat farget med Bies?

- struvitt

9

hvilken krystall kjennetegnes også som trippelfosfat?

- struvitt

10

hvordan ser struvitt ut?

kistelokk

11

hyppigste krystall hos hund og katt?

- struvitt
- fargeløse
- finnes også i urinen til raske dyr

12

hvordan ser calciumoxalat dihydrat ut?

- konvoluttform
- fargeløse

13

hvilken urin pH trives calciumoxalat dihydrat?

sur, nøytral, basisk
- et lille antall er normalt hos hund
- nest hyppigste funn hos hund og katt

14

hvilket dyr er bilirubin "krystaller" vanlige hos?

- især hannhunder

15

hvordan ser calciumoxalat monohydrat ut?

- timeglassformede