Immunmedierade sjukdomar Flashcards

1
Q

Vad kan orsakas av immunologiska sjukdomar?

A

Nedsatt funktion av immunsystemet;

 • Allmänt (stress/LM)
 • Specifikt (genetik)

och

Ökat immunförsvar via;

 • Allergi
 • Autoimmunitet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad innebär autoimmunitet?

A

En reaktion på ett kroppseget ämne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad innebär allergi?

A

En reaktion på ett främmande ämne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad innebär det om en immunmedierad sjukdom har primär uppkomst?

A

Att den är idiopatisk, alltså av okänd orsak.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad innebär det om en immunmedierad sjukdom har sekundär uppkomst?

A

Att någonting triggar sjukdomen, tex en infektion, hormoner, LM eller neoplasier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är neoplasier?

A

Tumörsjukdomar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad är ett annat ord för tumörsjukdomar?

A

Neoplasier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad står IMHA för?

A

Immunmedierad hemolytisk anemi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilka djur drabbas främst av IMHA?

A
 • Hundar (spaniels/setters, tikar, kastrerade)

- Det är ovanligt hos katt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är ett annat namn för immunmedierad hemolytisk anemi/IMHA?

A

AIHA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är Evans syndrom?

A

När autoantikroppar bryter ner trombocyter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är orsaken till IMHA?

A

Att autoantikroppar bryter ner erytrocyternas cellmembran, och ibland även trombocyter (Evans syndrom).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är symtom för IMHA?

A
 • Letargi
 • Nedsatt aptit
 • Bleka slemhinnor
 • Rödfärgad urin
 • Ikterus, tex i örat.
 • Feber
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är ikterus?

A

Gulsot

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad kallas gulsot med ett annat namn?

A

Ikterus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur ställs diagnos för IMHA?

A
 • Blodprov för hematologi.

- Blodutstryk för spontanagglutination.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad innebär spontanagglutination?

A

Att man blandar ett blodutstryk med NaCl för att se om det bildas blodklumpar, vilket kan tyda på IMHA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hur behandlas IMHA?

A

Genom att åtgärda ev grundorsak mha tex;

 • Kortison (immunnedsättande)
 • Blodtransfusion
 • LM som förebygger tromboembolism
 • Vila
 • Ev syrgas (ej effektivt pga anemi)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vad bör monitoreras vid IMHA?

A
 • Status (tex puls)
 • Blodtransfusion
 • Blodprov (ta ej för mycket pga anemi)
 • Ev syrgasbehandling (pga stress)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur bör omvårdnad ske för patienter med IMHA?

A
 • Försiktig hantering och rastning.
 • Lugn miljö.
 • Håll patienten ren och torr.
 • Noggrann hygien pga immunonedsatt patient.
 • Försiktighet vid injektion och provtagning vid trombocytiopeni.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vad är prognosen för IMHA?

A

Letaliteten varierar, men är högre vid Evans syndrom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vilka djur drabbas främst av Pemphigus foliaceus?

A

Det är troligen den vanligaste autoimmuna hudsjukdomen hos hund och katt, men ändå ovanlig generellt.
Den kan drabba alla raser, kön och åldrar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vad är orsaken till Pemphigus foliaceus?

A

Idiopatisk, men ev även LM-inducerad och att autoantikroppar bildas mot en komponent i keratinocyternas adhesionmolekyler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad är symtom för Pemphigus foliaceus?

A

Generella problem runt huvudregionen som;

 • Blåsor (ffa på nosryggen, öronlappar och runt ögon)
 • Erosioner (efter att blåsor brister)
 • Krustor
 • Mjäll
 • Kolaretter
 • Alopeci
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Hur ställs diagnos för Pemphigus foliaceus?

A
 • Cytologi

- Biopsi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Hur behandlas Pemphigus foliaceus?

A

Det är ofta en livslång behandling med immunonedsättande LM, schamponering och ev antibiotika mot sekundära infektioner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Ge exempel på immunmedierade sjukdomar.

A
 • Immunmedierad hemolytisk anemi/IMHA/AIHA

- Pemphigus foliaceus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Ge exempel på blödningsrubbningar.

A
 • Immunmedierad trombocytopeni/IMT
 • Von Willebrands sjukdom
 • Hemofili
 • Aortatrombos
29
Q

Hur kan blödningsrubbningar indelas?

A
 • Ökad blödningstendens (IMT, Von Willebrands sjukdom, hemofili A och B)
 • Trombbildning (aortatrombos)
30
Q

Vad sker i ett kärl vid skada?

A

Primär hemostas;

 • Kontraktion.
 • Trombocyter kommer och bildar en plugg.

Sekundär hemostas;
- Pluggen stabiliseras med fibrin.

Hemostas.

31
Q

Vad står IMT för?

A

Immunmedierad trombocytopeni

32
Q

Är IMHA eller IMT vanligare?

A

IMHA

33
Q

Vad är orsaken till IMT?

A

Att autoantikroppar bryter ner trombocyter som då inte kan plugga igen skadan vilket ger lång blödning.

34
Q

Vad är symtom för IMT?

A
 • Petekier och echymoser
 • Epistaxis
 • Letargi
 • Anorexi
 • Melena
 • Hematuri
35
Q

Vad är epistaxis?

A

Näsblod

36
Q

Vad är ett annat ord för näsblod?

A

Epistaxis

37
Q

Vad är petekier och echymoser?

A

Små till medelstora blödningar.

38
Q

Vad är melena?

A

Blodig avföring

39
Q

Vad är ett annat ord för blodig avföring?

A

Melena

40
Q

Vad är hematuri?

A

Blodig urin

41
Q

Vad är ett annat ord för blodig urin?

A

Hematuri

42
Q

Hur ställs diagnos för IMT?

A

Via provtagning och dubbelkontroll av trombocytantal i hematologiinstrument.

43
Q

Hur behandlas IMT?

A

Likt IMHA men även med förebyggande för all typ av blödning, tex med gastroprotektiva LM, och särskilda blodprodukter för blodtransfusion.

44
Q

Hur bör monitorering och omvårdnad göras vid IMT?

A

Likt IMHA, men med extra vikt på lugn och ro, hygien samt vila (minimerad diagnostik och försiktig hantering).

45
Q

Hur är prognosen för IMT?

A

Dålig

46
Q

Vilka djur drabbas främst av Von Willebrands sjukdom?

A

Det är den vanligaste medfödda blödningsrubbningen hos hund, men ändå ovanlig (speciellt hos katt). Flera raser har olika genetisk predisposition tex Dobermann, Schäfer, Golden Retriever, Pudel och Shetland Sheepdog.

47
Q

Vad orsakar Von Willebrands sjukdom?

A

Den primära hemostasen drabbas då det blir problem med faktorer som låter trombocyter binda till en skada.

48
Q

Vilka typer av Von Willebrands sjukdom finns det, och vad innebär de?

A
 • Typ 1 har normal vWF men i onormalt låg konc, är vanligast och kan behandlas.
 • Typ 2 har onormal vWF i onormalt låg konc.
 • Typ 3 har ingen vWF.
49
Q

Vad är symtom för Von Willebrands sjukdom?

A

Asymtomatiska till grava, men ofta icke-spontana;

 • Onormal blödning (vid tex kirurgi, löp och stick).
 • Petekier och echymoser.
 • Epistaxis.
 • GI-blödning och melena.
50
Q

Hur ställs diagnos för Von Willebrans sjukdom?

A

Via mätning av vWF, som måste skickas utomlands.

51
Q

Hur behandlas Von Willebrands sjukdom?

A

Endast Typ 1 kan behandlas med tex Desmopressin (som ökar vWF-utsöndring) och ev specifika blodprodukter.

52
Q

Vilka djur drabbas främst av hemofili?

A

Det är vanligare hos hund och ovanligt hos katt.

53
Q

Vad är orsaken till hemofili?

A

Den sekundära hemostasen drabbas då trombocyt-pluggen inte kan stabiliseras, och det blir fördröjd blödning.

54
Q

Vilka varianter av hemofili finns det, och vad innebär de?

A
 • A innebär brist på koagulationsfaktor VIII, och drabbar främst Schäfer samt Golden retriever.
 • B innebär brist på koagulationsfaktor IX, och är ovanlig.
55
Q

Vilka symtom har hemofili?

A

Endast hanhundar visar symtom;

 • Större, försenad, spontan yttre eller inre blödning.
 • Ökad blödningsfrekvens.
 • Mindre kullar.
 • Dödsfödslar.
56
Q

Hur ställs diagnos för hemofili?

A

Via provtagning med citratrör, grov kanyl och en ven som inte har använts för provtagning eller injektion under det senaste dygnet.

57
Q

Vilken färg har citritrör?

A

Blå

58
Q

Vad är extra viktigt när man tar blodprov i citritrör?

A

Att ha rätt blodmängd.

59
Q

Hur behandlas hemofili?

A

Det är svårt, men görs med understödjande behandling och ev blodtransfusion.

60
Q

Hur bör monitorering ske vid hemofili?

A
 • Blodprov.
 • Kontroll av slemhinnor och tunn hud.
 • Statustagning med fokus på AT, HR, puls, andning och slemhinnor.
61
Q

Hur bör omvårdnad ske vid hemofili?

A
 • Tryckförband på ev blödning.
 • Applicerat tryck efter blodprovstagning.
 • Försiktig hantering.
 • Vila.
 • Våtfoder.
 • Undvik im injektioner.
62
Q

Är aortatrombos vanligare hos hund eller katt?

A

Katt

63
Q

Vad är orsaken till aortatrombos?

A

Att en tromb fastnar i ett kärl och täpper till blodflödet, ofta pga bakomliggande hjärtsjukdom som HCM hos katt eller onormal koagulation hos hund.

64
Q

Vad är symtom för aortatrombos?

A
 • Akut förlamning eller hälta i ett eller flera ben (ofta baktill).
 • Smärta.
 • Avsaknad av femoralispuls i drabbade ben.
 • Kalla drabbade ben.
 • Ev hjärtsvikt.
65
Q

Hur diagnosticeras aortatrombos?

A
 • Klinisk us.
 • Blodprov från drabbat ben för laktat.
 • Klippning av pulpa.
 • UL eller doppler av kärl.
66
Q

Hur behandlas aortatrombos?

A
 • Behandla underliggande sjukdom
 • Smärtlindra
 • Trombolytisk behandling
 • Antitrombotiska LM
 • Ev kärlvidgande LM
67
Q

Hur bör monitorering ske vid aortatrombos?

A
 • Smärtbedömning

- Kontroll av femoralpuls

68
Q

Hur bör omvårdnad ske vid aortatrombos?

A
 • LM

- Ev syrgas