Reproduktion (häst) Flashcards

1
Q

När blir hingstar könsmogna?

A

Vid 1,5 års ålder, men ev tidigare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Har könsmogna hingstar kontinuerlig spermieproduktion?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Har hingstar säsongsvariation i sexuell aktivitet?

A

Delvis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad sker i hingstar när det blir mer ljust?

A
 • Melatonin minskar i epifysen/tallkottkörteln.
 • GnRH ökar i hypothalamus.
 • LH och FSH ökar i hypofysen.
 • Produktionen av testosteron och spermier ökar i testiklarna.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är ett annat namn för epifysen?

A

Tallkottkörteln

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är ett annat namn för tallkottkörteln?

A

Epifysen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad heter sädesledare på latin?

A

Ductus deferens

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad heter ductus deferens på svenska?

A

Sädesledare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är musculus cremaster?

A

En muskel utanför funikeln som styr testikelns position.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ge exempel på reproduktionsorgan hos en hingst.

A
 • Sädesledare/Ductus deferens
 • Funikel
 • Könskörtlar (4 stycken)
 • Penis
 • Testiklar/Testis
 • Bitestiklar/Epididymidis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

På vilket sätt är könskörtlar bra för spermier?

A

De ger spermier näring och mobilitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad heter svällkroppar på latin?

A

Bulbospongiosus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad heter bulbospongiosus på svenska?

A

Svällkroppar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad heter testiklar på latin?

A

Testis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad heter bitestiklar på latin?

A

Epididymidis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad heter testis på svenska?

A

Testiklar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad heter epidiymidis på svenska?

A

Bitestiklar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vilka är de viktiga celler som finns i testiklarna, och vad gör de?

A
 • Sertoliceller har spermatogenes.

- Leydigceller producerar testosteron.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vilken funktion har sertoliceller?

A

Spermatogenes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vilken funktion har leydigceller?

A

Produktion av testosteron

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vad innebär spermatogenes?

A

Produktion och utveckling av spermatozoer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad har bitestiklarna för funktion?

A

Mognad och lagring av spermier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Måste avelshingstar vara godkända?

A

Ja, i respektive avelsförbund där de genomgår ett bruksprov och måste ha en dräktighetsprocent på > 60 % per säsong.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vilka nedärvda tillstånd gör att det är förbjudet att avla på en hingst?

A
 • Pungbråck
 • Osteochondros
 • Grav eller tidig spatt
 • Sommareksem
 • Struppipning/RAO
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Brukar en avelshingst användas till både naturlig betäckning och spermasamling?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Vad innebär naturlig betäckning?

A

Fribetäckning då hingsten går i flock med ston (tex ponnyraser) eller betäckning vid hand (tex fullblod, AI ej tillåtet). Dessa hingstar har inga krav för provtagning, men man bör vara uppmärksam på EKV-3.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vad innebär spermasamling på bock?

A

Det innebär att sperma från varje språng delas mellan flera ston som befruktas med AI.
Fördelar är lägre smitt- och skaderisk, man kan använda en hingst till många ston och sperma kan transporteras.
Nackdelar är smittspridning på stuteri med dålig hygien, risk för överanvändning av en individ, sämre spermaöverlevnad, lägre dräktighetsprocent och användning av antibiotika i spädningsvätskan.
Dessa hingstar har krav på årlig hälsoundersökning för smittsamma sjukdomar inför varje betäckningssäsong.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

På vilka 2 sätt kan avelshingstar användas?

A
 • Naturlig betäckning

- Spermasamling på bock

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Vilka test är obligatoriska för avelshingstar som används för spermainsamling på bock?

A
 • CEM (bakt-orsakad endometrit/livmoder-infk, ger infertilt sto, hingst symtomfri bärare)
 • EVA (virusarterit, kan ge abort, svagt föl, respirationssymtom, feber/ödem, hingst symtomfri bärare)
 • EIA (ekvin infektiös anemi)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Vad ska man tänka på med foder till avelshingstar?

A
 • Anpassa foderstaten under betäckningssäsongen.
 • Hingsten har ökad energi tillgång.
 • Hingsten har ev nedsatt aptit.
 • Hullkontroll är viktigt.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Ge exempel på säkerhetsaspekter för vård av hingstar på klinik.

A
 • Även hingstar som är snälla hemma kan ändra beteende i ny miljö.
 • Låt bara van personal hantera hingsten.
 • Tänk efter före.
 • Ha kedjegrimskaft eller räns.
 • Håll avstånd till andra hästar.
 • Fråga djurägaren om skötselrutiner.
 • Ha en lugn stalldel.
 • Använd acepromazin med försiktighet.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Vad kan oförsiktig användning av acepromazin leda till?

A

Penisprolaps

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Vad innebär penisprolaps?

A

Att penis inte kan dras in.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Vad kallas en kastrerad hingst?

A

Valack

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Vad är en valack?

A

En kastrerad hingst.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Är det bara veterinär som utför hästkastration?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Ge exempel på anledningar att kastrera en hingst.

A
 • Temperament
 • Praktiskt
 • Prestation
 • Undvika eller behandla sjukdom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Ge exempel på nackdelar med kastration av hingst.

A
 • Kastrationskomplikationer
 • Prestation
 • Förlorat avelsvärde
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Vad för utrustning används vid kastration av hingst?

A
 • Maschtång
 • Skalpell
 • Sedering
 • Stora peanger
 • Brems
 • Lokalbedövning
 • Patelounge
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

På vilka 2 sätt kan hingstar kastreras?

A
 • Obetäckt funikel

- Betäckt funikel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Vad innebär kastration av obetäckt funikel?

A
 • Det görs ofta hemma på STÅENDE OCH SEDERAD hingst.
 • Säkerhet och hygien är viktigt pga att det är ett öppet operationssår, så svansen bör lindas upp och sterila handskar användas.
 • Förutsättningar är att hingsten är frisk (tempo på morgonen), stelkrampsvaccination, båda testiklarna är i scrotum, inguinalkanaler inte är för vida (större risk >2 år pga större kärl), tillräckligt med utrymme finns och hålljälp (minst 1 van vuxen).
 • Förberedelser är brems, patelounge, steriltvätt av scrotum och lokalbedövning.
 • Kirurgin börjar med hudsnitt över varje testikel IN TILL TUNICA VAGINALIS. Funikeln kläms åt med maschtång i 15 min och LIGERAS INTE, så hudsåren lämnas öppna när testikeln och det viscerala bladet tas bort.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Vad innebär kastration av betäckt funikel?

A

Det görs på klinik med hingsten under allmän anestesi och lokalbedövning i RYGGLÄGE. Äldre hingstar med vida inguinalkanaler föredras, och det är högre krav på sterilitet med full operationsutrustning samt indukning. Kirurgin börjar med hudsnitt över varje testikel men TUNICA VAGINALIS ÖPPNAS INTE. Funikeln kläms åt med maschtång och LIGERAS, sedan skärs testikeln bort och sutureras.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Ge exempel på eftervård vid kastration av hingst.

A
 • Kontroll av AT, temperatur och svullnad eller sekretion i operationsområdet.
 • Rör operationsområdet så lite som möjligt.
 • Tvätta runt såret om det är mycket vätska.
 • Smärtbedöm och smärtlindra.
 • Motionera i minst 20 min 2-3 ggr/dag för att minska risken för svullnad och infektion.
 • Hingstar som genomgått obetäckt kastration ska ha en egen hage i 2 veckor.
 • Hingstar som genomgått betäckt kastration ska ha boxvila i 1 vecka.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Ge exempel på kastrationskomplikationer.

A
 • Svullnad
 • Feber
 • Blödning
 • Framfall
 • Funikulit
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Vad är funikulit?

A

Infektion i sädesledare eller funikel med ev multiresistenta bakterier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Ge exempel på sjukdomar i hingstens reproduktionsorgan.

A
 • Pungbråck/inguinalbråck
 • Kryptorkism
 • Testikelrotation
 • Paraphimos
 • Plattepitelskarcinom
 • Skador vid betäckning eller spermasamling, tex trauma eller förslitningsskador.
 • Smegmasamling i preputiet
 • Konkrement i fossa urethralis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Vad innebär pungbråck/inguinalbråck?

A

Det är bråck i inguinalkanalen så att tarmar kan matas ut i inguinalkanalen eller scrotum. Små bråck utan symtom kan upptäckas på föl som är inne på kliniken av annan orsak, men det kan bli livshotande om tarmen blir inkarcererad.
Behandling är konservativ då små bråck ofta sluts spontant, men bör reponeras flera ggr/dag och ev ha bandage.
Kirurgisk behandling är kastration av testikeln på klinik under sövning, med ev buköppning för kontroll/åtgärd av påverkad tarm.
Man ska inte avla på hingstar med pungbråck.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Vad innebär det om en tarm blir inkarcererad?

A

Att den blir ihopklämd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Vad innebär kryptorkism?

A
 • Att en eller båda testiklarna är i bukhålan/inguinalkanalen.
 • Dessa klapphingstar uppvisar ibland onormalt hingstbeteende med risk för tumöromvandling av testikeln i bukhålan.
 • Diagnos ställs via blodprov, palpation och UL.
 • Kastration på klinik rekommenderas, men inte bara av testikeln i scrotum pga risken att hästen säljs som valack.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Vad innebär testikelrotation?

A

Att testikeln vrids 360° runt funikeln med smärta, svullnad, ödem och strangulerat blodflöde. I akutfall krävs kirurgisk behandling.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Vad innebär paraphimos?

A

Oförmåga att dra in penis i preputiet vilket orsakas av trauma, ödem i preputiet, neurologisk skada och paralys av retraktormuskulatur. Behandling är att skydda penis, behandla ev grundorsak, smärtlindra, antiinflammatorisk medicin och kyla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Ge exempel på stoets reproduktionsorgan och var de sitter.

A
 • Ovarier med folliklar och gulkropp (1)
 • Tuba uterina (2)
 • Uterus med corpus uteri och 2 livmoderhorn (3)
 • Cervix (4)
 • Vagina (5)
 • Vulva (6)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Hur behandlas plattepitelskarcinom på hingst?

A

Kirurgisk amputation av penis.

54
Q

Är ston säsongsmässigt polyöstrala?

A

Ja

55
Q

Under vilken tid av året har ston sin brunstcykel?

A

April-September

56
Q

Vad sker i ston när det blir mer ljust?

A
 • Melatonin i epifysen/tallkottkörteln minskar.
 • GnRH i hypothalamus ökar.
 • LH och FSH i hypofysen ökar.
 • Ovarier/äggstockar får follikelutveckling och ovulation/ägglossning.
57
Q

Har ston en eller flera brunstcyklar under året?

A

Flera

58
Q

Vilket tid på året har ston anöstrus?

A

Vintern

59
Q

Hur lång är brunstcykeln hos ston?

A

21-22 dagar (alltså 3 veckor, varav själva brunsten är knappt 1 vecka)

60
Q

Är östrus eller diöstrus själva brunsten hos ston?

A

Östrus

61
Q

Vad innebär östrus hos ston?

A

Det varar i 5-6 dagar då stoet visar intresse för hingsten, folliklar växer i ovarierna, hög halt av östrogen bildas i ovarierna/follikelväggen och ovulation sker 1-2 dagar innan östrus slutar.

62
Q

Vad innebär diöstrus hos ston?

A

Det varar i 14-15 dagar då stoet avvisar hingsten, gulkropp bildas i den kollapsade follikeln, hög halt progesteron bildas i gulkroppen, prostaglandinhalten ökar i slutet av diöstrus och gulkroppen bryts ner.

63
Q

Vad heter gulkropp på latin?

A

Corpus luteum

64
Q

Vad heter corpus luteum på svenska?

A

Gulkropp

65
Q

Ge exempel på brunstproblem hos ston.

A
 • Stoet verkar vara brunstigt “hela tiden”.
 • Stoet kan inte hanteras.
 • Stoet uppvisar hingstbeteende.
66
Q

Hur kan brunstproblem hos ston behandlas?

A
 • Medicinering som förhindrar brunst (progesteronhormon/regumate, OBS karens tävling)
 • Plastkula i uterus (simulerar dräktighet, risk faller/fastnar/endometrit)
 • Miljöåtgärder (anpassa arbete efter brunstcykel, lugn)
 • Ev kastration (östrogen produceras även i binjurarna)
67
Q

Vad innebär granulosacellstumör/äggstockstumör?

A

Det är hästens vanligaste äggstockstumör med tumöromvandling av granulosaceller. De är godartade och växer på plats men kan väga flera kg samt producera hormoner som ger beteendeförändringar (hingstbeteende). Diagnos ställs via rektal us, UL samt blodprov och behandling är kirurgi med laparoskopi.

68
Q

Är blod på handsken vid rektal undersökning på häst akut?

A

Ja

69
Q

Vad innebär endometrit?

A

Det är inflammation i uterus-väggen med ofta låggradiga eller inga symtom men en vanlig orsak till infertilitet. I ovanliga, grava fall fås pyometra och pus i uterus.
Diagnos ställs via UL samt bakterieodling. Behandling är sköljning av uterus och antibiotika.

70
Q

Hur skiljer endometrit från metrit?

A
 • Endometrit är inflammation i inre delar/väggen av uterus.

- Metrit är inflammation i hela uterus och akut.

71
Q

Behöver avelsston godkännas?

A

Nej

72
Q

Hur länge har ston fruktsamhet?

A

I 4-14 år

73
Q

Har ston högre eller lägre fertilitet när de har föl vid sin sida?

A

Högre

74
Q

Vem får utföra AI på ston?

A

En utbildad seminassistant.

75
Q

Vad heter äggledare på latin?

A

Tuba uterina

76
Q

Vad heter tuba uterina på svenska?

A

Äggledare

77
Q

Var i stoet sker befruktning?

A

I äggledaren/tuba uterina

78
Q

Hur lång tid tar det för embryo att nå uterus?

A

5-6 dagar

79
Q

Vad är speciellt med embryot när det når uterus?

A

Det är löst, vilket signalerar maternal recognition och förhindrar ny brunst.

80
Q

När fäster embryot i uterus vägg?

A

Efter 15-17 dagar

81
Q

Vilket hormon är viktigt i tidig dräktighet?

A

Progesteron

82
Q

Var produceras progesteron i tidig dräktighet?

A

Corpus luteum

83
Q

Var produceras progesteron i sen dräktighet?

A

Placenta

84
Q

Hur görs dräktighetsdiagnostik med ultraljud?

A
 • Från dygn 10
 • Vanligen dygn 16-18
 • Ofta dygn 21-30
 • Eventuellt dygn 90
85
Q

När kan man se fölets hjärtslag på ultraljud?

A

Dygn 21-30

86
Q

När kan man börja göra rektal palpation för dräktighetsdiagnostik?

A

Från dygn 30

87
Q

När bör man göra blodprov för dräktighetsdiagnostik?

A

Efter 120 dygn, i serumrör för östronsulfat.

88
Q

Hur länge är ston dräktiga?

A

335-340 dagar (11 månader), men det varierar mellan 320-360 dagar hos olika ston och olika dräktigheter hos samma sto.

89
Q

Hur ser hästfoster ut dag 60?

A

De har hamsterstorlek, hovar och omöjlig könsbestämning.

90
Q

Hur ser hästfoster ut dag 180?

A

De har beaglestorlek, man och svanshår.

91
Q

Hur ser hästfoster ut dag 240?

A

De har lammstorlek, behåring och kan palperas rektalt.

92
Q

Hur ser hästfoster ut dag 270?

A

De har päls och början på svansen.

93
Q

Vad kan selenbrist hos ett dräktigt sto leda till?

A

Svagt föl

94
Q

Vad kan ske om ett sto i tidig dräktighet stressas?

A

Resorption

95
Q

När är det förbjudet att transportera dräktiga ston?

A

35 dagar före fölning och 7 dagar efter fölning.

96
Q

När ska dräktiga ston vaccineras mot tetanus, hästinfluensa och ev även herpesvirus?

A

4-6 veckor före fölning

97
Q

Bör man avmaska i samband med fölning?

A

Nej

98
Q

När är det förbjudet att tävla med dräktiga ston?

A

Efter 5 månaders/120 dagars dräktighet.

99
Q

Ge exempel på fölningstecken.

A
 • Juvertillväxt
 • Vaxproppar
 • Intorkad råmjölk
 • Slapphet runt vulva
 • Ökat kalcium i mjölk
 • Temperatursänkning med 0,5°C dygnet före
100
Q

Vilken tid på dygnet brukar ston föla?

A

Mellan kl 19-07

101
Q

Ge exempel på hjälpmedel för övervakning av sto och föl.

A
 • Kamera
 • Gjordar (larmar om stoet lägger sig i sidoläge)
 • Sensor fastsydd i vulva
 • Mjölkkalktest
102
Q

Vad bör en djurägare förbereda inför fölning?

A
 • Fölningsbox
 • Hjälpmedel till övervakning
 • Telefonnummer till veterinär/klinik
 • Nappflaska med lammnapp
 • Tillgång till bil och hästtransport
 • Koll på stoets och fölets försäkringar
103
Q

Vilka faser har fölning?

A
 • Öppningsfas
 • Utdrivningsfas
 • Efterbördsfas
104
Q

Vad innebär öppningsfasen?

A

Den varar i 30 min till 4 h och stoet är rastlöst samt visar milda koliksymtom då livsmoderssammandragningar vidgar cervix. En vit fosterhinna (amnion) blir synlig i vulva och brister när vattnet går som övergång till utdrivningsfasen.

105
Q

Vad innebär det om en röd hinna syns i vulva under öppningsfasen?

A

Om en röd hinna (chorioallantois) blir synlig är det prematur placentaavlossning och akut (syrebrist).

106
Q

Vad innebär utdrivningsfasen?

A

Den varar i 5-20min med starka verkar pga oxytocin, och de flesta ston ligger ner när fostret passerar förlossningsvägarna. Normalt kommer frambenen först och sedan nos i höjd med skenbenen (då bör hinnorna borttas). Stoet ligger ofta kvar 15-20min efter fölning, då mer blod passerar från placenta till föl.

107
Q

Vad innebär efterbördsfasen?

A

Den vara i 30 minuter till 3 h då placenta/efterbörd lossnar. Man bör inte dra i den men kan knyta upp den och kontrollera att den är hel (normalt 6 kg).

108
Q

När under fölning ska djurägaren ringa veterinär/klinik?

A
 • Vid koliksymtom i över 1 h utan synliga fosterdelar.
 • Om fostervattnet har gått utan utdrivning.
 • Om det har gått 10 min efter att vattnet gått med krystvärkar utan synligt föl.
 • Vid prematur placentaavlossning.
 • Om stoet läcker mjölk före fölning.
109
Q

Vad innebär dystoki?

A

Det är förlossningssvårigheter och ovanligt men allvarligt, tex fellägen, tvillingar eller missbildade foster.

110
Q

Ge exempel på fellägen hos föl vid fölning.

A
 • Underslaget framben
 • Underslaget huvud
 • Hundsittande
 • Tvärlägen
 • Hasspetsbjudning
 • Stussbjudning
111
Q

Hur åtgärdas dystoki i fält?

A

Via lägerättning av veterinär med fokus på tid, säkerhet och hygien. Det kan krävas draghjälp med max 3 personers kraft, vändning av fölet och foetotomi/sågning om fostret är dött för att rädda stoet. LM är ev sedering/allmän anestesi, epiduralanestesi och tokolytium.

112
Q

Hur åtgärdas dystoki på klinik?

A

Via lägerättning likt i fält eller under allmän anestesi med stoet i ryggläge och något höjd bakdel. Kejsarsnitt görs bara på klinik under allmän anestesi i ryggläge med god prognos för stoet men dålig prognos för fölet. Det ska alltid förutsättas att fölet lever tills motsatsen bevisas, och ska alltså finnas en plan samt beredskap för återupplivning/vård.

113
Q

Vad för utrustning bör förberedas vid dystoki?

A
 • Steriltvätt
 • Gasbinda till svansen
 • Platelounge
 • Halmad box/undersökningsspilta
 • Undersökningsrock/rektalhandskar
 • LM (ev sövning)
 • Förlossningslåda med linor och torsionsgaffel
 • Plan för vem som gör vad
 • Koll på tid
114
Q

Ge exempel på problem efter fölning.

A
 • Ökad risk för grovtarmsvridning
 • Förlossningsskador
 • Mastit
 • Metrit
 • Uterusprolaps
 • Blödningar
 • Kvarbliven efterbörd
115
Q

Vad innebär grovtarmsvridning efter fölning?

A

Det kan uppstå pga mer plats i buken och är allvarligt med kraftiga koliksymtom samt kräver akut kirurgi.

116
Q

Vad innebär mastit?

A

Det är juverinflammation med symtom som hårdhet, värme, juverömhet och feber.

117
Q

Vad kan hårt och ömt juver innebära?

A
 • Mastit

- Fölet diar inte

118
Q

Är mastit vanligt?

A

Nej

119
Q

Vad innebär metrit?

A

Livmoderinflammation, ett akut och livshotande tillstånd.

120
Q

Vad innebär uterusprolaps?

A

Det är ovanligt men har ökad risk efter dystoki och kräver snabb handling. Livmodern kan hållas högt i en plastpåse för att skyddas, och veterinär sederar, rengör samt reponerar.

121
Q

Vad innebär kvarbliven efterbörd?

A
 • Att efterbörden inte lossat inom 3 h och ger utveckling av toxisk metrit som kan leda till endotoxinemi och därmed fång (friserhästar och kallblod är extra känsliga).
 • Behandling är att knyta upp efterbörden (ej trampa + tyngd, ev blöt handduk), medicinering med oxytocin, motion (skritt utan föl, alltid efter oxytocin) och NSAID efter 6-8 h. Ev ges antibiotika och sköljning av uterus med NaCl/RA.
122
Q

Ge exempel på ortopediska problem hos ston i samband med dräktighet och fölning.

A
 • Gamla skador som förvärras vid belastning.
 • Fång pga ökad belastning och hormonell förändring.
 • Tendinit i gaffelbandssena.
123
Q

Vad innebär livmoderomvridning?

A

Det är ovanligt och sker oftast i sen dräktighet, ev pga fosterrörelser. Det har varierande grad av koliksymtom med 180-360° vridning. Behandling är att vrida livmodern rätt via cervix om fölet är fullgånget eller flanksnitt. I vissa fall krävs ev laparotomi/buköppning under narkos. Prognosen är sämre för sto och föl efter 320 dygn.

124
Q

Vad innebär bukbråck/ruptur av prepubic tendon hos ston?

A

Att ston får onormal bukform samt utvecklar kraftigt ventralt ödem, smärta och svårighet att röra sig. Prognosen är dålig för framtida avel och beror på omfattning för stoet. Åtgärder är smärtlindring, bukbandage och assisterad fölning.

125
Q

Vad innebär hydrollantois hos ston?

A

Det är ovanligt och kan uppstå i slutet av dräktighet då onormalt stora mängder vätska ansamlas i amnion/allantois. Dräktigheten behöver då ofta avbrytas för att rädda stoet, med dålig prognos för fostret men god prognos för avel.

126
Q

Vad innebär ventralt ödem hos ston i samband med dräktighet?

A
 • Det uppstår vanligen sent.
 • Det orsakas av att fostret trycker och stasar, eller av något allvarligare som hydrollantois, muskelruptur eller bråck.
 • Behandling är att undersöka grundorsaken och boxvila.
127
Q

Vad innebär hyperlipemi hos ston?

A
 • Förhöjd triglyceridhalt i serum samt inlagring av fett i levern och övriga organ vilket ger ett katabolt tillstånd där stoet bryter ner för mycket fettvävnad.
 • Orsak är negativ energibalans som ger okontrollerad nedbrytning av fettvävnad pga tex stor energiåtgång i sen dräktighet/laktation eller inappetens vid annan sjukdom. Ponnyer och kallblod har högre risk (banta ej högdräktiga ston).
 • Symtom är initial inappetens och i grava fall ikterus, fascikulationer, neurologiska symtom samt dödsfall.
 • Behandling är i akutfall snabb klinikvård och glukosinfusion.
128
Q

Vad innebär placentit hos ston?

A
 • Det är inflammation i placentan/moderkakan som kan ske ffa i slutet av dräktighet.
 • Orsak är oftast bakteriell infektion och anatomi kan predisponera.
 • Symtom är tidig laktation/juverutveckling, ev flytningar/feber, kastning i sen dräktighet och födsel av prematurt föl.
 • Diagnos ställs via kontinuerlig UL-kontroll och bakterieodling av ev flytningar.
 • Behandling är antibiotika (ev lång, obs resistens), NSAID, omvårdnad och ev understödjande samt plan för tidig fölning.
129
Q

Vad innebär Ekvint herpesvirus typ 1/EHV-1/Abortvirus hos ston?

A

Det orsaka luftvägssymtom, neurologiska symtom och abort. Åtgärder är att smittskydda, undvika stress, vaccinera, ta prov vid kastning, obducera kastade foster och miljösanera.

130
Q

Ge exempel på tecken på problem hos dräktiga ston.

A
 • Kraftig hälta eller ovilja att röra sig.
 • Tydliga koliksymtom
 • Inappetens
 • Feber
 • Kraftigt spänt och ömt juver
 • Vaginala flytningar
131
Q

Hur ska ston reagera efter fölning?

A
 • De hämtar sig vanligen fort och ska ha gott AT, äta inom kort samt inte ha feber.
 • Det är vanligt med efterverkar vid efterbördsfasen och lindrigare koliksymtom/obehag.
 • De ska visa intresse för fölet och knyta an direkt.
 • Brunröda flytningar i 5-6 dagar är normalt, men det ska inte vara illaluktande eller purulent.
 • 7-10 dagar efter fölning kommer stoet i brunst igen och detta kallas för fölbrunst.
132
Q

Inom hur lång tid efter fölning ska fölet dia?

A

2 h