Pediatrik (hund och katt) Flashcards

1
Q

Vad är neonatologi?

A

Det handlar om nyföddhetsperiodens hälsa och ohälsa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är pediatrik?

A

Det är läran om barns utveckling och sjukdomar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

När är en patient neonatal/nyfödd?

A

Vecka 0-2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad kallas ett djur under vecka 0-2?

A

Neonatal/nyfödd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

När är en patient späd/infant?

A

Vecka 2-6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad kallas ett djur under vecka 2-6?

A

Späd/infant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

När är en patient juvenil?

A

Vecka 6-12

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad kallas ett djur under vecka 6-12?

A

Juvenil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vid vilken vecka är djurungar jämförbara med vuxna djur?

A

Vecka 12

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur länge är djurungar pediatriska?

A

Upp till 6 månader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka perioder har fosterutveckling?

A
 • Celldelningsperioden
 • Embryonalperioden
 • Fosterperioden
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är celldelningsperioden?

A

Det är från befruktning till implantation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är embryonalperioden?

A

Det är då celler utvecklar speciella egenskaper som gör att kroppens olika organ och organsystem bildas, samt är klar efter 5 veckor/35 dagar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är fosterperioden?

A

Det är då organ färdigbildas, mognar och växer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad har nyfödda kattungar för vikt?

A

90-110 g

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad har nyfödda valpar för vikt?

A

100-650 g

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hur stor viktökning ska djurungar ha under de första 2-3 veckorna?

A

10-20 %

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hur lång tid tar det oftast för födelsevikten hos nyfödda djurungar att fördubblas?

A

7-12 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Är det normalt att vikten hos nyfödda djurungar minskar eller står still det första dygnet?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur lång tid går det max mellan att djurungar diar?

A

1-2 timmar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vilket kroppstemperatur har nyfödda djurungar vid födseln?

A

34,7-36°C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vilket kroppstemperatur har nyfödda djurungar efter 2-4 veckor?

A

37,8°C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hur lång tid tar det innan nyfödda djurungar lyfter huvudet?

A

3 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad är HR/HF hos nyfödda djurungar vid födsel?

A

200-250

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad är HR/HF hos nyfödda djurungar efter 2 veckor?

A

180-200

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Vad är RR/AF hos nyfödda djurungar efter 1 vecka?

A

25-30

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vilket värde ska urin ha hos nyfödda djurungar efter 6-8 veckor?

A

1,006-1,017

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Vilken färg ska nyfödda djurungar ha på slemhinnorna?

A

Blekrosa-röda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

När öppnar nyfödda djurungar sina ögon?

A

Efter 10-14 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

När får nyfödda djurungar ok syn?

A

Efter 3-4 veckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

När öppnas öronen hos nyfödda djurungar?

A

Efter 12-20 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

När kan nyfödda djurungar gå?

A

Efter 2 veckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

När har nyfödda djurungar normal hållning?

A

Efter 1 månad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Har djurungar smärtsensibilitet vid födsel?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

När får nyfödda djurungar skakningsreflex?

A

Efter 1 vecka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

När får nyfödda djurungar kräkreflex?

A

Efter 10 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

När får nyfödda djurungar withdrawal reflex?

A

Efter 7-19 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

När ska nyfödda djurungar ha aktivt sömnmönster?

A

Efter 3 veckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

När ska nyfödda djurungar ha hostreflex?

A

Efter 2-3 månader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

När är neonatalperioden?

A

Vid 0-2 veckor

41
Q

När är övergångsfasen?

A

Vid 2-4 veckor

42
Q

När är socialiseringsfasen?

A

Vid 4-12 veckor

43
Q

Vad innebär neonatalperioden?

A

Ungarna;

 • Kan varken se eller höra.
 • Är helt beroende av mamma.
 • Reagerar på värme, kyla och lukt.
 • Kravlar i cirkel.
 • Vaggar med huvudet.
 • Har sugbeteende.
 • Mjölktrampar.
 • Piper och skriker ev.
44
Q

Vad innebär övergångsfasen?

A
 • Ögon och öron öppnas.
 • Sociala beteenden börjar utvecklas.
 • Ungarna börjar stå och gå samt undersöker och leker med syskonen.
45
Q

Vad innebär socialiseringsfasen?

A
 • Fullt utvecklade sinnen.
 • Hjärnan utvecklas snabbt.
 • Ungarna är positiva, nyfikna, börjar leka, har ökad flykttendens, upptäcker att saker kan vara farligt och artpräglas (det är viktigt med positiv kontakt med människor och djur av samma art).
 • Upplevelser blir bestående minnesbilder.
 • Socialt beteende utvecklas (signalerar med svans/öron/tänder, morrar, försvarar föda) med undersökningsbeteende samt kamplekar för styrka, snabbhet, signaler och tecken på dominans.
 • Modern uppfostrar samt sätter regler för ungarna.
46
Q

När får leverans av valpar ske tidigast?

A

Vid 8 veckor

47
Q

När får leverans av kattungar ske tidigast?

A

Vid 12 veckor

48
Q

Hur gammalt får besiktningsintyget vara vid leverans av valpar eller kattungar?

A

Max 7 dagar

49
Q

Vilken form av ID-märkning är vanligast hos hund?

A

Chip

50
Q

Ska ID-märkning, avmaskning och vaccinering göras även på innekatter?

A

Ja, det är rekommenderat.

51
Q

När görs ofta avmaskning av valpar?

A

1-3 gånger före och efter leverans.

52
Q

När görs ofta ID-märkning av valpar?

A

Vid besiktningen runt 8 veckor.

53
Q

När görs ofta vaccination av valpar?

A

Vid besiktningen runt 8 veckor, samt igen vid vecka 13 och efter 1 år.

54
Q

Vad kan orsaka skador som uppkommer tidigt i dräktigheten?

A
 • Genetisk orsak

- Kromosomal orsak

55
Q

Var kan orsaka skador i embryogenesen?

A
 • Virus

- Läkemedel

56
Q

Var kan orsaka skador som uppkommer senare i dräktigheten?

A
 • Rubbningar i moderkaksfunktioner.

- Infektion i livmodern.

57
Q

Vad har en frisk djurunge för vikt, muskel- och hudtonus, sömn, beteende mellan måltider, diande, kroppsbyggnad och kroppstemperatur?

A
 • Ökande vikt.
 • God muskel- och hudtonus.
 • Aktiv sömn.
 • Sover eller är tyst mellan måltider.
 • Kraftfullt diande.
 • Rund kroppsbyggnad.
 • Varm kroppstemperatur.
58
Q

Vad har en sjuk djurunge för vikt, muskel- och hudtonus, sömn, beteende mellan måltider, diande, kroppsbyggnad och kroppstemperatur?

A
 • Minskande eller oförändrad vikt.
 • Dålig muskel- och hudtonus.
 • Ej aktiv sömn.
 • Gnyr eller är orolig mellan måltider.
 • Ineffektivt diande.
 • Tunn kroppsbyggnad och ev kulmage.
 • Kall kroppstemperatur.
59
Q

Vad är speciellt med energireserver hos djurungar?

A

De saknas, så ungarna kan inte kompensera för dehydrering, nedkylning eller hypoglykemi och det är akut om det blir problem med hög mortalitet.

60
Q

Hur länge är djurungars lungor vätskefyllda?

A

Fram till födseln, varpå de kan få hypoxi pga ökat syrebehov.

61
Q

Vad är speciellt med nervsystemet hos djurungar?

A

Det är ofullständigt och kan inte kompensera för hypovolemi eller chock.

62
Q

Vad är ductus arteriosus?

A

En förbindelse mellan arteria pulmonalis och aorta som stängs 1-2 dagar efter födseln.

63
Q

När utvecklas vaguston hos djurungar?

A

Efter 2 veckor

64
Q

Vilka är de 2 extra shunter som finns hos foster, och var sitter de?

A
 • Ductus venosus runt levern.

- Foramen ovale mellan höger förmak och vänster förmak i hjärtat.

65
Q

När har djurungar fullt utvecklad värmereglering?

A

Efter 6 veckor

66
Q

När utvecklar djurungar skakningsreflex?

A

Efter 7-9 dagar

67
Q

Vad är speciellt med djurungar gällande värmereglering?

A
 • De är beroende av en extern värmekälla.
 • De har stor yta vs volym.
 • De saknar subkutant fett.
 • De har dålig isolering vid födseln.
 • De har en välutvecklad värmesökande förmåga.
 • De metaboliserar brunt fett under den första veckan.
68
Q

Vad kallas processen där brunt fett metaboliseras för värmereglering?

A

Non-shivering termoreglering

69
Q

Vilka 3 faser har valpning?

A
 • Öppningsstadiet
 • Utdrivningsstadiet
 • Utdrivning av moderkaka/placenta
70
Q

Vad är moderkaka på latin?

A

Placenta

71
Q

Vad är placenta på svenska?

A

Moderkaka

72
Q

Vad innebär öppningsstadiet i valpning?

A

Att tiken bäddar, flämtar, skakar, rister i kroppen, har anorexi och ev uppkastning. Livmoderskontraktioner som dilaterar cervix startar och varar i 6-36 h.

73
Q

Vad innebär utdrivningsstadiet i valpning?

A

Det har starka kontraktioner av livmoder och buk, ofta ses fostervätska och det slutar med utdrivning av en valp. Det varar oftast i 12-24 h och intervallen mellan valpar kan vara 5 min till 4 h.

74
Q

Vad innebär utdrivning av moderkaka/placenta i valpning?

A

Det sker oftast 5-15 min efter varje valp, och ofta föds flera valpar tätt inpå med flera placentor som kommer efter.

75
Q

Ge exempel på uppgifter som DSS har vid valpning.

A
 • Söva.
 • Narkosövervaka.
 • Ta hand om ungar och mamma.
 • Smärtlindra postoperativ enligt veterinärens ordination.
 • Ta emot ungar.
 • Öppna fosterblåsor.
 • Suga luftvägar fria från slem.
 • Torka, gnugga, massera och värma ungar.
 • Ev klämma på navelsträngen.
76
Q

Vad bör man förbereda vid dystoki?

A
 • Sterila handskar
 • Glidslem
 • Handskar/papper
 • Permamentkanylbricka
 • Blodprovsrör
 • Dropp
 • Kalcium
 • Oxytocin
 • Röntgen
 • En ren bädd med uppsugande filt/handduk, gärna på klinikens lugnaste rum
77
Q

Vad bör man förbereda inför kejsarsnitt?

A
 • Varm kuvös/bur/utrymme med varm luft/låda med värmedyna
 • Varma/torra handdukar
 • Valpsug
 • Navelklämma/steril peang/steril sax
 • Små endotrakealtuber eller intuberings-PVK + laryngoskop
 • O2-mask med gummimembran
 • Litet stetoskop/doppler
 • Ev reverserande substans + adrenalin
 • Ett tränat team med 1 person per valp
78
Q

Vad är viktigt att observera vid kejsarsnitt?

A
 • Moderns AT
 • Blodtrycksfall när livmoderhornet lyfts ur buken
 • Sterilt mottag av ungar
 • Ungarnas AT
 • Undersökning av ungar
 • Kardiovaskulär och respiratorisk påverkan på morden pga anestesi
79
Q

Vad är hemgångsråd vid kejsarsnitt?

A
 • Kolla att ungarna diar ordentligt.
 • Kolla att modern tar hand om ungarna.
 • Kontrollera operationssåret dagligen.
 • Kontrollera temperatur under första veckan.
 • Juverkoll.
 • Se till att det finns tillräckligt med värme och vätska.
80
Q

Ska en tik ha krage efter kejsarsnitt?

A

Nej

81
Q

Vad står ABC för?

A
 • Airway
 • Breathing
 • Circulation
82
Q

Ge exempel på missbildningar hos djurungar.

A
 • Gomspalt
 • Vattenskalle/hydrocephalus
 • Öppen fontanell/blottad hjärna
 • Plattbröst
 • Navelbråck
 • Tarmar utanför/schistosomas
 • Analöppning saknas
83
Q

Vilka är de 4 H:na som ska fokuseras på vid omhändertagande av djurungar?

A
 • Hypotermi
 • Hypoxi
 • Hypoglykemi
 • Hypovolemi
84
Q

Vad innebär hypotermi?

A
 • Onormalt låg kroppstemperatur.
 • Värm inte ungarna för snabbt.
 • Använd kängurumetoden genom att hålla ungarna mot din egen hud.
 • Använd värmelampa, filt, cirkulerande varmluft, värmedyna och matta med försiktighet pga ungarnas tunna och känsliga hud som lätt får brännskador.
 • Det måste finnas möjlighet för ungarna att kravla från värmekällan.
 • Ideal omgivande temperatur är 29,4-32°C
85
Q

Ska vätska eller näring ges till individer med hypotermi?

A

Nej

86
Q

Vad innebär hypoxi?

A

Syrebrist i vävnad med onormal andning, onormala lungljud eller cyanos.
Råd är att kontrollera fria andningsvägar och använda valpsug. Om kejsarsnitt förlöst ungen kan det bero på sedering/anestesi från modern och då behandlas ungen före hemgång (med antidot och syre), men orsaker som aspiration eller infektion behöver vårdas på klinik.

87
Q

Vad innebär hypoglykemi?

A

Låg blodsockerhalt. Djurungarna är slöa, har dålig sugreflex, ligger ensamt och har inaktivt sömnmönster. Råd är att ge koncentrerad glukos på tandköttet varje halvtimme tills ungen kissar (stimulera).

88
Q

Vad innebär hypovolemi?

A

Cirkulationssvikt pga för låg blodvolym med dehydrering om ungen har diarré eller kräkning, så kolla urin och hudturgor. Om vätska inte kan ges hemma eller ungen inte behåller vätska måste den till klinik för behandling.

89
Q

Vad är vätskebehovet hos nyfödda djurungar?

A

13-22 ml/100 g kv/dag

90
Q

Vad är magsäckens storlek hos nyfödda djurungar?

A

4-5 ml/100 g

91
Q

Vad är kaloribehovet hos nyfödda valpar?

A

20-26 kcal/100 g/dag

92
Q

Vad är kaloribehovet hos nyfödda kattungar?

A

15-25 kcal/100 g/dag

93
Q

Ge exempel på olika metoder som kan användas för att mata en nyfödd djurunge.

A
 • Ammacentral
 • Sond
 • Nappflaska
 • Svamp
94
Q

Vad är viktigt att tänka på när man matar en djurunge med nappflaska?

A
 • Ha många små hål i nappen.
 • Mata djurungen i bröstläge.
 • Undvik aspiration.
95
Q

När avslutar man matning av djurungar som utförs för hand med tex nappflaska?

A

När ungen vrider bort nosen och magen är synligt större.

96
Q

Hur ser nyfödda djurungars träck ut?

A

Den här gul.

97
Q

När kan man börja ge små smakportioner av fast föda till valpar?

A

Efter 3 veckor.

98
Q

När kan man börja ge små smakportioner av fast föda till kattungar?

A

Efter 4 veckor