Reproduktion (hund och katt) Flashcards

1
Q

Vad är äggstockarnas funktion?

A
 • Produktin av östrogen
 • Produktion av progesteron
 • Frisättning av ägg
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hur är halten av östrogen och progesteron vid anöstrus hos katt?

A

Östrogen - Basalt

Progesteron - Basalt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är ett annat namn för interöstrus?

A

Anöstrus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är ett annat namn för anöstrus?

A

Interöstrus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur är halten av östrogen och progesteron vid östrus hos katt?

A

Östrogen - Högt

Progesteron - Basalt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur är halten av östrogen och progesteron vid lutealfasen hos katt?

A

Östrogen - Basalt

Progesteron - Högt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

I vilken fas av anöstrus, östrus och lutealfasen har katt själva löpet?

A

Östrus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Var sitter äggledare, äggstockar, livmoderhorn, livmoderkropp, cervix/livmoderhals, vagina, urinrörsmynning och vestibulum?

A

Se bild

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är cervix?

A

Livmoderhalsen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är ett annat namn för livmoderhalsen?

A

Cervix

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad är testiklarnas funktion?

A
 • Produktion av hormoner som testosteron och AMH.

- Produktion av spermier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hur lång tid tar det för spermier att bildas och mogna?

A

2 månader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Var lagras spermier?

A

I bitestikelsvansen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Var mognar spermier?

A

I bitestikeln

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ge exempel på en accessorisk könskörtel.

A

Prostata

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad produceras av prostata?

A

Seminalplasma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Är problem med accessoriska könskörtlar vanligare hos hund eller katt?

A

Hund

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Var sitter prostata på hund respektive katt?

A

Se bild

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vad innebär puberteten?

A

Det är processen som leder till könsmognad då hormonsignaler från hjärnan går till testiklar och äggstockar som börjar producera hormoner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

När blir tikar könsmogna?

A

Efter 6-24 månader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Blir små eller stora hundraser könsmogna tidigare?

A

Små

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Är det normalt att tikens första löp har avvikande mönster?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

När blir honkatter könsmogna?

A

Efter 4-21 månader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad innebär pubertet hos hanhundar?

A

Stigande testosteronhalt i blodet, testikelväxt, spermieproduktion och ökad könsdrift. Hanhundar föds med testiklarna i buken där de kan vandra upp och ner till 6 månaders ålder, samt börjar under puberteten lyfta på benet när de ska kissa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad innebär pubertet hos hankatter?

A

Stigande testosteronhalt i blodet, testikelväxt, spermieproduktion och ökad könsdrift. Hankatter föds vanligen med testiklarna i pungen där de kan vandra upp och ner i
6 mån, samt utvecklar taggar på penis vid
2 mån som tillbakabildas vid kastration. Testosteron påverkar utseende och beteende med breda kinder och tjockt skinn, de urinmarkerar med hankattlukt samt får ökad vandringslust och aggressivitet mot andra hanar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Är tikar ickesäsongsmässigt monoöstrala?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Har tikar en lång brunstcykel?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Kan en tik få valpar när som helst under året?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Hur lång tid tar det för ägg att mogna i äggledare hos en tik?

A

2 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

När i brunstcykeln har tikar bäst fruktsamhet?

A

2-5 dagar efter ägglossning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Hur lång är tikens fertila period?

A

1 vecka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Vad är unikt med hunddjur gällande brunstcykeln?

A

De har omogna ägg vid ägglossningen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Kan ägg i tiken befruktas innan de har mognat?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Hur länge varar anöstrus hos tikar?

A

1-9 månader

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Vad innebär diöstrus hos tikar?

A

Det är lutealfasen efter östrus i 2-3 månader med aktiva gulkroppar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Vad är ett annat namn för diöstrus?

A

Metöstrus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Vad är ett annat namn för metöstrus?

A

Diöstrus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Vad innebär östrus hos tikar?

A

Det är höglöp under 18 dagar/2-4 veckor och perioden då tiken accepterar parning med mindre vulvasvullnad, svansflaggning och minskat östrogen. Under löpet sker ägglossningen när som helst mellan dag 5 och 25, så ingen speciell dag i löpet sammanfaller med bästa parningsdag.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Vad innebär proöstrus hos tikar?

A

Det är follikelfasen och förlöp i 9 dagar med blodflytning, vulvasvullnad, beteendeförändringar samt hormonutsöndring. Det är då mogna äggblåsor/folliklar producerar östrogen i äggstockarna, och tiken accepterar inte parning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Ge exempel på dräktighetstecken hos tikar.

A
 • Ökad aptit
 • Rosa svullna spenar
 • Större juver (från dag 40)
 • Bukförstoring (från dag 40)
 • Ev klar slemflytning 1 månad efter parning
 • Mjölk i juvret sista veckan
 • Fosterrörelser efter 7 veckor
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Hur börjar ofta parning av hundar?

A

Med uppvaktning och lek.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Vad innebär det första stadiet av hundars parning?

A

Att hundarna söker upp varandra och börjar parningen som pågår i 1-2 min.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Vad är övergången från första till andra stadiet i hundars parning?

A

Hanen vänder sig om.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Vad innebär andra stadiet av hundars parning?

A

Det har hängning i upp till 45 min då hanen redan hunnit avge spermier som spolas upp i livmodern av seminalplasma via mekanisk transport (onormala spermier sorteras bort ju längre upp de kommer).
Man bör ej sära på hundar under hängning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Hur lång tid efter ovulation har tik embryon i livmodern?

A

9 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Hur lång tid efter ovulation fäster embryon till endometriet hos tik?

A

17-21 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Hur lång tid efter fertilisering finns det foster i tiken?

A

35 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Hur lång tid efter ovulation finns det foster i tiken?

A

37 dagar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Kan en tik bli dräktig utan hängning?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Har hundar spontan eller inducerad ovulation?

A

Spontan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Har katter spontan eller inducerad ovulation?

A

Inducerad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Ge exempel på dräktighetsdiagnostik för tik.

A
 • Bukpalpation från dag 29-30.
 • Blodprov från dag 30.
 • UL efter från 28.
 • Röntgen från dag 56.
53
Q

När är det lättast att göra bukpalpation som dräktighetsdiagnostik på katt?

A

Från dag 17-35

54
Q

Kan man se kullstorlek med ultraljud eller röntgen?

A

Röntgen

55
Q

Hur lång är tikens dräktighet?

A

57-71 dagar

56
Q

Vad innebär skendräktighet?

A

Det orsakas av högt prolaktin (hormon som främjar laktation och modersbeteende)
6-14 veckor efter löpning vilket ger förändringar som annars ses efter valpning tex oro, bäddning, minskad aktivitet, aggressivitet, modersbeteende mot leksaker, juverförstoring och mjölk i juver. Omvårdnadsbehov beror på påverkan hos tiken samt djurägaren och är tex att ta bort leksaker, ändra motion eller foder, förebyggande kastration och medicinsk behandling som minskar prolaktin.

57
Q

Vad innebär artificiell insemination på tik?

A

Det får bara göras av veterinärer med vidareutbildning och tillstånd från Jordbruksverket. Sperma används då färskt direkt, kyls eller fryses för långa avstånd samt spermafryses för framtiden. När tikar inte får till parning själva är det viktigt att utreda orsaken då vissa inte får insemineras.

58
Q

Är katter säsongsmässigt polyöstrala?

A

Ja

59
Q

Hur lång är proöstrus hos katt?

A

0-2 dagar

60
Q

Hur lång är östrus hos katt?

A

5-8 dagar

61
Q

Hur lång är interöstrus hos katt?

A

14 dagar

62
Q

När är anöstrus hos katt?

A

Höst och vinter.

63
Q

Är testikeltumörer vanligt hos hund?

A

Ja

64
Q

Hur många ofta kan en honkatt löpa på ett år?

A

1 gång till i princip hela året runt.

65
Q

Ge exempel på symtom för att en katt är i löp.

A
 • Den stryker sig mot föremål och människor.
 • Den trampar med bakbenen.
 • Den rullar.
 • Den skriker.
66
Q

Hur lång är katters fertila period?

A

49 h

67
Q

Hur lång tid tar det från ovulation till implantation hos katt?

A

13-15 dagar

68
Q

Hur går parning till hos katt?

A

Det börjar normalt med ett nackgrepp och slutar med att honan skriker för att avvisa hanen och sedan rullar samt tvättar sig. Multipla parningar kan behövas för att framkalla ägglossning.

69
Q

Vad orsakar viktökning under dräktighet?

A
 • Foster
 • Fostervätska
 • Ev ökat hull
70
Q

Hur ser viktökning under dräktighet ut för katt?

A

Den är linjär, och honkatter behöver mer energi tidigt i dräktigheten.

71
Q

Hur ser viktökning under dräktighet ut för hund?

A

Den ökar mest i slutet, främst efter 5 veckor, och tikar behöver mer energi i slutet av dräktigheten.

72
Q

Är det bra om honkatten eller tiken är fet vid parning, då dräktighet och laktation är energikrävande?

A

Nej, det är inte bra.

73
Q

Kan digivande katter börja löpa och bli dräktiga?

A

Ja

74
Q

Ska dräktiga honkatter eller tikar ha foder med tillskott?

A

Nej, om fodret är anpassat för dräktighet.

75
Q

Hur ska man tänka med matning av katt och hund i slutet av dräktighet?

A

Ge många små mål, då det är trångt i magen.

76
Q

Vilka stadier indelas förlossning i?

A
 • Öppningsstadiet
 • Utdrivningsstadiet
 • Efterbördsstadiet
77
Q

Vad innebär efterbördsstadiet?

A

Det är då moderkakor kommer ut, och ev blandas det med utdrivningsstadiet.

78
Q

Vad innebär öppningsstadiet?

A
 • Det är förberedelse med livmodersammandragningar då foster lägger sig rätt och förs fram mot cervix som öppnas.
 • Duration är 3-12h hos tik och 2-12h hos katt.
 • Symtom är att djuret är oroligt, bäddar, skakar, hässjar (tik), spinner (katt), vill vara nära/drar sig undan (katt), sänkt kroppstemperatur (tydligast tik) och ev kräkning eller flytning med segt cervikalslem.
79
Q

Vad innebär utdrivningsstadiet?

A
 • Det är då ungarna är i förlossningsvägarna och sedan föds.
 • Tryck i förlossningsvägarna utlöser fergusons reflex vilket ger oxytocin och tryck i bäckenhålan utlöser krystningar.
 • Symtom är synlig bukkontraktion, ner- och uppgången temperatur, synlig fosterblåsa och ev brusten allantochorion.
80
Q

Sjunker rektaltemperaturen mer hos stora hundraser eller små hundraser inför förlossning?

A

Små raser

81
Q

Hur ofta bör man mäta rektaltemperaturen på en tik inför förlossning?

A

Minst 2 gånger per dag.

82
Q

Vad händer med rektaltemperaturen hos tikar inför förlossning?

A

Den sjunker 1-3°C 8-24 h före partus.

83
Q

Hur ligger valpen inne i tiken?

A

I 2 påsar (allantochorion och amnion) med moderkakan som en gördel runt fosterblåsan.

84
Q

Ge exempel på fetala förlossningsproblem.

A
 • Fellägen
 • Stora foster
 • Missbildningar
 • Döda foster
85
Q

Ge exempel på fetal dystoki.

A
 • Fellägen
 • Stora foster
 • Missbildningar
 • Döda foster
86
Q

Ge exempel på maternal dystoki.

A
 • Värksvaghet
 • Trångt bäcken
 • Vaginal tvärvägg
 • Livmoderomvridning
 • Livmoderruptur
87
Q

Ge exempel på när djurägare ska ringa veterinär vid förlossning.

A

Om ingen valp eller kattunge har kommit;

 • 2-4 h efter avgång av fostervätska.
 • 2-4 h efter första synliga värken.
 • 30 min efter starka värkar.
 • 2-3 h efter intervall av ungar (undantag om honkatt tar paus).
 • 1-2 h efter grön flytning.
 • 24-36 h efter sänkt temperatur.
88
Q

Har perserkatter ökad risk för dystoki?

A

Nej

89
Q

Vad är den vanligaste orsaken till dystoki?

A

Värksvaget

90
Q

Har brachycephala hundar ökad risk för dystoki?

A

Ja

91
Q

Är det normalt att honkatter tar pauser under förlossningen?

A

Ja, i upp till ett par dygn, men då ska de vara lugna och inte ha småverkar.

92
Q

Vad tyder grön flytning under förlossning hos hund på?

A

Placentaseparation

93
Q

Vad tyder brunröd flytning under förlossning hos katt på?

A

Placentaseparation

94
Q

Ge exempel på tecken för dystoki.

A
 • Initialt starka verkar som avtar.
 • Ungar kvar efter över 12 h av förlossning.
 • Onormala flytningar.
 • Symtom på systemisk sjukdom.
 • Tecken på toxinemi.
 • Nedsatt AT
95
Q

Vad är dystoki?

A

Förlossningsproblem

96
Q

Hur lång tid efter förlossningstecken bör valpar födas?

A

1-2 h

97
Q

Ge exempel på saker som är viktiga att fråga om när en djurägare ringer till kliniken för ett djur med dystoki.

A
 • Parningsdag
 • Dräktighetsdag
 • Bestämd ovulationsdag
 • Tidigare förlossningar
 • Rektaltemperatur (tid lägst)
 • Redan födda ungar (tid)
 • AT
 • Tecken på utdrivningsstadiet (tid)
98
Q

Ge exempel på förberedelser på kliniken vid dystoki.

A
 • Valpningsbädd med uppsugande material
 • Ett lugnt rum
 • Beredskap att ta hand om ungar
 • Beredskap för kejsarsnitt
 • Permanentkanyl för blodprov
99
Q

Vad kan sänkt hjärtfrekvens hos foster betyda?

A

Det är ett stresstecken som respons på syrebrist.

100
Q

Ge exempel på åtgärder som kan bli aktuella vid dystoki.

A
 • Avvakta
 • Vaginal assisterad förlossning
 • Medicinsk värkförstärkande behandling
 • Kejsarsnitt
 • Understödjande behandling
101
Q

Är det vanligt att dystoki slutar med vaginal assisterad förlossning eller kejsarsnitt?

A

Kejsarsnitt

102
Q

Har kejsarsnitt god prognos?

A

Ja, om man inte väntar för länge.

103
Q

Är vaginal flytning normalt efter förlossning?

A

Ja

104
Q

Är högre temperatur normalt efter förlossning?

A

Ja, i några dagar, men inte över 39,5°C.

105
Q

Är lockieflöde hos hund normalt efter förlossning?

A

Ja, i 3-6 veckor.

106
Q

Är serosanginöst flöde hos katt normalt efter förlossning?

A

Ja, i 2-6 dagar.

107
Q

Vad innebär metrit?

A

Livmoderinfektion efter förlossning med symtom som dålig omvårdnad av ungar från modern, onormal vaginal flytning, feber och nedsatt AT. Råd är att åka in vid misstanke.

108
Q

Vad innebär laktationsproblem?

A

Det kan vara stört mjölknedsläpp eller ingen mjölkproduktion, och symtom är oroliga eller onormalt trötta ungar. Råd är att lugna modern, lägga ungarna nära och ev medicinsk behandling eller mjölkersättning.

109
Q

Vad innebär mjölkstockning?

A

Det är inte en infektion men smärtsamt med svullna och spända juverdelar, oftast de 2 bakre. Råd är lätt massage, urmjölkning (ej för mycket då det stimulerar), få ungarna att dia, värmande omslag och medicinsk behandling (helst bara om ungar är avvanda eller döda).

110
Q

Vad innebär mastit?

A

Akut juverinflammation med svullen röd juverdel, smärta, missfärgad mjölk, nedsatt AT och ev feber.
Råd är att åka in direkt vid misstanke.

111
Q

Vad gör algepriston?

A

Det binder till progesteronreceptorer så att de inte kan skicka signaler och dräktigheten avbryts.
Stor volym ger reversibla svullnader ofta, så det bör uppdelas och masseras ut.

112
Q

Ge exempel på åtgärder vid tjuvparning.

A
 • Låt ungarna födas.
 • Kastrera honan direkt efter löpet.
 • Abortinduktion.
 • Det är bättre att behandla tidigt om djuret är dräktigt.
 • Det är bättre att inte behandla alls om djuret inte är dräktigt.
113
Q

Är medicinsk behandling ett bra långsiktigt alternativ till kirurgisk kastration?

A

Nej

114
Q

Ge exempel på medicinsk behandling till honor som alternativ till kirurgisk kastration.

A

Gestagen/MPA/P-piller

115
Q

Ge exempel på medicinsk behandling till hanhundar som alternativ till kirurgisk kastration.

A

Deslorelin/kastrationschip/GnRH-analoger

116
Q

Vad är speciellt med GnRH-analoger i början?

A

De har en stimulerande effekt av testosteron tills receptorerna tröttas ut.

117
Q

Ge exempel på biverkningar av gestagener.

A
 • Ökad aptit/vikt
 • Godartad juverförstoring
 • Ökad risk för juvertumör och livmoderinflammation
 • Diabetes mellitus
118
Q

Ge exempel på komplikationer vid kastration.

A
 • Blödning (synlig, bleka slemhinnor, svaghet, svag puls, hypotermi, svullet blodfyllt scrotum)
 • Sårinfektion
 • Sårruptur
 • Svullnad runt stygn
119
Q

Kan en kastrerad hund bli pappa?

A

Ja, då de kan ha spermier kvar i sädesledarna i flera veckor och bör därför hållas avskilt från löpande honor i 6 veckor efter kastrationen.

120
Q

Vad innebär kastration?

A

Att båda könskörtlarna avlägsnas (äggstockar eller testiklar), vilket kombineras med hysterektomi på hondjur (livmodern opereras bort).

121
Q

Vad är speciellt med kastration av katt?

A

Det är en rekommenderad rutinbehandling för alla katter som inte används i planerad avel, då okontrollerad fortplantning leder till djurskyddsproblem bland ffa katter.

122
Q

När sker kastration av katter traditionellt?

A

Vid 6-7 månaders ålder

123
Q

När sker tidig kastration av katter?

A

Vid 2-4 månaders ålder

124
Q

Är sterilisering tillåtet i Sverige?

A

Nej

125
Q

Vad innebär sterilisering?

A

Att könskörtlarna inte tas bort så att djuret fortsätter cykla, men görs infertilt kirurgiskt

126
Q

Vad dubbelkollar man inför kastration?

A
 • Friskt djur
 • Rätt kön
 • Faktiskt dräktig (honor)
 • Har båda testiklarna i pungen (hanar)
127
Q

Kan kastration ses som ett alternativ istället för att träna bort oönskade beteenden?

A

Nej

128
Q

Minskar kastration risken för livmoderinflammation och juvertumör?

A

Ja

129
Q

Ge exempel på nackdelar som kan uppstå efter kastration.

A
 • Inkontinens
 • Pälsförändringar
 • Övervikt
 • Ökad reaktivitet
 • Ökad osäkerhet som kan leda till aggression