Infektionssjukdomar (häst) Flashcards

1
Q

Små blodmaskar

A

Cythostominae

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Cythostominae

A

Små blodmaskar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Stora blodmaskar

A

Strongylus vulgaris

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Strongylus vulgaris

A

Stora blodmaskar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Bandmask

A

Anoplocephala perfoliata

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Anoplocephala perfoliata

A

Bandmask

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Spolmask

A

Parascaris sp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Parascaris sp.

A

Spolmask

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Springmask

A

Oxyuris equi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Oxyuris equi

A

Springmask

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Styngflugelarver

A

Gastrophilus sp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Gastrophilus sp.

A

Styngflugelarver

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vilken endoparasit finns hos i princip alla hästar?

A

Små blodmaskar (Cythostominae)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilken endoparasit hos häst går till krösroten, ger kolik och ska avmaskas?

A

Stora blodmaskar (Strongylus vulgaris)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilken endoparasit hos häst går till ileum, ger kolik och kräver flotation?

A

Bandmask (Anoplocephala perfoliata)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vilken endoparasit finns framförallt hos föl och unghästar?

A

Spolmask (Parascaris sp.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vilken endoparasit hos häst går till grovtarmens sista del och ger klåda?

A

Springmask (Oxyuris equi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vilken endoparasit hos häst sitter i munnens slemhinnor och i sår?

A

Styngflugelarver (Gastrophilus sp.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Ge exempel på strategier för att minska problem med endoparasiter hos hästar.

A
 • Minska hagsmitta.
 • Träckprovstagning.
 • Selektiv avmaskning.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur kan man få minskad hagsmitta för att minska problem med endoparasiter hos hästar?

A
 • Mocka minst 2 ggr/v (på populära i platser i stora hagar).
 • Undvik markutfodring.
 • Skilj på sommar- och vinterhagar.
 • Undvik för hög beläggning.
 • Flytta hästarna innan marken är för nedbetad.
 • Låt markerna vila, helst i 1 år.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

På vilka sätt kan träckprovstagning vara en strategi för att minska problem med endoparasiter hos hästar?

A

Det kan påvisa stor blodmask via odling eller bandmask via flotation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad innebär selektiv avmaskning av hästar?

A
 • Det är viktigast före (ev även under och/eller efter) betessäsongen (apr-maj).
 • Hästens vikt bör estimeras för dosering (överskatta hellre än underskatta).
 • Det ska ske på individer med stor blodmask eller bandmask, samt individer med stor utsöndring av små blodmaskar.
 • Föl avmaskas vid 8-10 och 16-18 v ålder, samt vid spolmask.
 • Nya hästar i besättningen bör avmaskas 4-6 dagar innan de släpps ut med andra hästar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Ge exempel på symtom för smittsam sjukdom hos häst som bör isoleras.

A
 • Näsflöde
 • Feber (>38,3)
 • Ataxi (vinglighet)
 • Kastning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad för råd kan man ge till djurägare vid misstänkt smitta hos häst?

A
 • Isolera hästar med symtom.
 • Isolera stallet.
 • Ta veterinär till stallet.
 • Tempa dagligen.
 • OBS hästägarförsäkran (3v tävla).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Ge exempel på förebyggande åtgärder som minskar smittrisken stall.

A
 • Isolera nya hästar i 3 v.
 • Låt inte hästar ha in/direkt kontakt med hästar från andra stall.
 • Byt kläder och utrustning.
 • Ha smittskydd vid besök av hovslagare och veterinär.
 • Vaccinera.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Är ekvint coronavirus anmälningspliktigt?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Är ekvint coronavirus en zoonos?

A

Nej, det är artspecifikt till häst.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Hur smittar ekvint coronavirus?

A
 • In/direkt fekal oralt.
 • Inkubationstiden är 2-4 dagar.
 • Virus angriper tarmslemhinnan i jejunum och ileum så att villi bryts ner.
 • Det kan ske sporadiskt eller i utbrott.
 • Virus kan utsöndras i träck i 25 dagar även utan symtom (därför är det viktigt att isolera).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Vad är symtom för ekvint coronavirus?

A

Ospecifika;

 • Feber
 • Trötthet
 • Nedsatt aptit
 • Ev kolik
 • Ev diarré
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Hur ställs diagnos för ekvint coronavirus?

A
 • Klinisk bild
 • Blodbild
 • PCR av träck
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Hur behandlas ekvint coronavirus?

A
 • Understödjande, ev på djursjukhus.

- Inget vaccin finns

32
Q

Vad står EHV-1 för?

A

Ekvint herpesvirus typ 1

33
Q

Är EHV-1 anmälningspliktig?

A

Ja

34
Q

Vad heter hästens abortvirus?

A

Ekvint herpesvirus typ 1/EHV-1

35
Q

Hur smittar EHV-1?

A
 • Aerosolt in/direkt (50 m säkert).
 • I efterbörd och kastade foster.
 • Ev är det latent i kroppen utan att smitta och reaktiveras vid stress så att det kan smitta.
 • 2-10 dagars inkubationstid.
 • Kort livslängd i miljö.
36
Q

Vad är symtom för EHV-1?

A
 • Allmänna är luftvägsproblem, feber, nedsatt AT, inappetens, seröst näsflöde och extremitetödem.
 • EHM, ataxi/svaghet/förlamning i ffa bakdelen, blåsatoni samt nedsatt svans- och analtonus.
 • Abort/kastning i sen dräktighet.

(EHV-4 ger luftvägssymtom och ev abort.)

37
Q

Hur ställs diagnos för EHV-1?

A
 • PCR av tidig nässvabb.
 • Blodprov i EDTA-rör.
 • Serologi med parprov (14 d mellanrum) i serumrör.
38
Q

Hur behandlas EHV-1?

A
 • Ofta behövs ej behandling men vila, undvika stress och isolera är viktigt.
 • Vaccin finns men skyddar ej mot neurologisk form.
 • Neurologisk form har understödjande behandling, kateter vid blåsatoni, hängmatta, vändning, mjuk bädd och ev avlivning.
 • Provta vid kastning/luftvägssymtom, obducera kastade foster och miljösanera.
39
Q

Vad står EVA för?

A

Ekvin virusarterit

40
Q

Är EVA anmälningspliktig?

A

Ja

41
Q

Hur smittar EVA?

A
 • Luftburet

- Veneriskt (hingstar kan bli kroniska smittbärare utan symtom)

42
Q

Vad är symtom för EVA?

A
 • Blödning
 • Hög feber
 • Luftvägssymtom
 • Nedsatt AT
 • Nedsatt aptit
 • Distalt ödem
 • Pinkeye/konjuktivit
 • Kastning
 • Subklinisk infektion
43
Q

Hur ställs diagnos för EVA?

A

Via PCR från luftvägar, sperma och fosterhinnor.

44
Q

Är hästinfluensa anmälningspliktig?

A

Ja

45
Q

Hur smittar hästinfluensa?

A
 • Det orsakas av ekvint influensavirus typ A.
 • Virus invaderar luftvägar och försämrar ciliefunktion samt kan ge inflammation i bronker och bronkioler med länge kvarstående effekter.
 • In/direkt kontakt.
 • Aerosolt (45 m säkert).
 • Inkubationstid är 18 h till 5 dagar.
 • Infekterad häst utsöndrar virus i 7-10 dagar efter första febertoppen.
 • Virus överlever några dagar i miljö.
46
Q

Hur ställs diagnos för hästinfluensa?

A
 • PCR med nässvabb.

- Serologi med parprov (14 dagar emellan).

47
Q

Hur behandlas hästinfluensa?

A
 • Understödjande vid behov.
 • Allmänt är aptitstimulerande, bandagering av ev svullna ben, monitorering och hemisolering.
 • God prognos, men ev ekonomisk skada för stall pga lång återhämtningstid.
 • Vaccin är krav vid tävling anordnad av Sv. Ridsportsförbundet och Svensk travsport.
 • Grundvaccinering startar vid 6 mån och består av 2 doser med 4 v emellan. Därefter ges 1 dos 5 mån efter dos 2, samt revaccinering var 6e mån upp till 4 år.
 • Dräktiga ston vaccineras 1 mån före fölning.
48
Q

Är kvarka anmälningspliktig?

A

Ja

49
Q

Hur smittar kvarka?

A
 • Streptococcus equi subspecies equi.
 • In/direkt kontakt.
 • Inkubationstiden är 3-14 dagar.
 • Bakterieutsöndring sker 24-48 h efter feber.
 • Värme och solljus är ogynnsamt.
50
Q

Vad är symtom för kvarka?

A
 • Symtom beror ofta på ålder (äldre får mildare kortvariga symtom).
 • Feber.
 • Nedsatt AT.
 • Mukopurulent näsflöde.
 • Stora submandibular/lymfknutor.
 • Förträngningar i övre luftvägar med missljud, sväljnings- och andningssvårigheter.
 • Lindrigare fall har klart näsflöde eller hosta.
 • Komplikationsrisken är 20 % med chondroider, purpura hemorrhagika, kastad kvarka och kroniska smittbärare.
51
Q

Hur ställs diagnos för kvarka?

A
 • Odling

- PCR

52
Q

Hur behandlas kvarka?

A
 • Isolering och vila.
 • Ev understödjande, lättätet foder lågt placerat, sårvård, antibiotika och trachetomi.
 • Utrustning, kläder och ytor bör rengöras.
 • Vaccin finns.
53
Q

Vilka andra namn har sjukdomen pleurit?

A
 • Pleuropneumoni

- Transportsjuka

54
Q

Hur smittar pleurit?

A
 • Det är bakteriell inflammation i pleura och lungor.
 • Smittrisk ökar vid transport.
 • Andra riskfaktorer är narkos, primär luftvägsinfektion och esophagusruptur.
55
Q

Vad är symtom för pleurit?

A
 • Feber
 • Nedsatt AT
 • Endotoxinemi (röd slmh, kall extremitet, hög HF)
 • Tachypné
 • Bukpress
 • Dyspné
 • Vätska i thorax
 • Illaluktande utandningsluft
 • Ömhet mellan revben (håller ut “armbågar”)
 • Ovilja att röra sig
56
Q

Hur ställs diagnos för pleurit?

A
 • Anamnes
 • Klinisk bild
 • Blodprov
 • Lungröntgen
 • UL
 • Endoskopi
57
Q

Hur behandlas pleurit?

A

Behandling är lång och kostsam med antibiotika av bredspektrum, NSAID, thoraxdränage, vätsketerapi, aptitstimulering, dammfri miljö och ev syrgas.

58
Q

Vad är tetanus?

A

Stelkramp

59
Q

Vad är ett annat namn för stelkramp?

A

Tetanus

60
Q

Hur smittar tetanus?

A
 • Clostridium tetani (finns överallt, tålig, anaerob miljö för tillväxt).
 • Inkubationstid är 10-14 d.
 • Hästar smittar ej varandra.
61
Q

Vad är symtom för tetanus?

A
 • Spänd paralys
 • Spänd käke
 • Framfallet tredje ögonlock
 • Upprätta öron
 • Spänt ansikte
 • Sågbocksställning
 • Stapplighet
 • Ljud- och ljuskänslighet.
 • Till slut blir det kramp, andningsförlamning, laryngospasm och död.
62
Q

Hur ställs diagnos för tetanus?

A
 • Specifika test finns ej, men diagnos kan ställas via typiska symtom.
 • Ev bakterieodling vid sår.
63
Q

Hur behandlas tetanus?

A

Behandling är ofta intensiv på djursjukhus och kostsam (försäkring gäller ej ovaccinerade), med minskat stimuli, anpassad utfodring, mjuk bädd, lagom värme, sårvård, understödjande samt medicinering av penicillin, tetanusserum, vaccin, acepromazin, diazepam (ej stående vuxen) och smärtlindring. Ev avlivning. Monitorering ska göras av AT, vitala parametrar, smärta och urin/träck med tanke på säkerhet.

Grundvaccinering börjar vid 4-6 mån ålder med 2 doser och 4-6 v mellan, revaccinering efter 1 år samt sedan vart 2-3 år med extrados vid sårskada. Det är viktigt att vaccinera dräktigt sto 1 mån före beräknad fölning.

64
Q

Är botulism anmälningspliktig?

A

Ja

65
Q

Är tetanus anmälningspliktig?

A

Nej

66
Q

Hur smittar botulism?

A
 • Clostridium botulinum (anaerob, tålig, bildar toxin, finns i miljö foder jord/kadaver bal).
 • Smittar ej mellan hästar.
67
Q

Vad är symtom för botulism?

A
 • Slapp paralys (tunga/läpp)
 • Salivering
 • Dysfagi (svårt att äta)
 • Nedsatt pupillreflex
 • Svaghet
 • Darrighet
 • Svårt att gå
 • Nedsatt svanstonus
 • Förstoppning
 • Urinblåseatoni
 • Liggande ger cirkulationsvikt, andningsförlamning och 90 % död (48-72 h).
68
Q

Hur ställs diagnos för botulism?

A

Via toxinanalys, men det är svårt då även en liten dos kan orsaka sjukdom.

69
Q

Hur behandlas botulism?

A
 • Kostsam intensivvård då antitoxin ej är tillgängligt i Sverige.
 • Foderhygien är viktigt vid skörd, förvaring och utfodring.
70
Q

Vad är ett annat namn för Erlichios?

A

Anaplasmos

71
Q

Vad är ett annat namn för Anaplasmos?

A

Erlichios

72
Q

Hur smittar Anaplasmos?

A
 • Anaplasma phagocytophilum invaderar neutrofiler.

- Fästingburet och smittar ej mellan hästar.

73
Q

Vad är symtom för Anaplasmos?

A
 • Hög feber
 • Ikteriska slemhinnor
 • Svullna ben
 • Ataxi
74
Q

Hur ställs diagnos för Anaplasmos?

A
 • Klinisk bild
 • Blodbild
 • PCR
 • Hästar med ak måste ej ha anaplasmos, men serologi kan användas med parprov.
75
Q

Hur behandlas Anaplasmos?

A
 • Vaccin finns ej
 • NSAID
 • Understödjande
 • Vila
 • Aptitstimulans
 • Ev ab iv i 3-5 dagar
 • Ev bandage om svullna ben
 • Undvik fästingar
 • Hästar kan ej få borrelios, men kan ha ak.
76
Q

Ge exempel på infektionssjukdomar hos häst.

A
 • Ekvint coronavirus
 • EHV-1
 • EVA
 • Hästinfluensa
 • Kvarka
 • Pleurit
 • Tetanus
 • Botulism
 • Anaplasmos