Pediatrik (häst) Flashcards

1
Q

Vad bör en djurägare förbereda innan föl föds?

A
 • Inhämta kunskap
 • Fölvaka
 • Lammnappflaska
 • Tillgång till bil och hästtransport
 • Besluta om/hur fölet ska försäkras
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

När ska föl normalt ha rättningsreflex vid födsel?

A

Direkt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

När ska föl normalt ha sugreflex vid födsel?

A

Inom 5 min

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

När ska föl normalt försöka stå vid födsel?

A

Kort efter födsel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

När ska föl normalt stå själva vid födsel?

A

Inom 2 h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

När ska föl normalt dia vid födsel?

A

Inom 2 h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

När ska föl normalt kissa vid födsel?

A

Inom 6-10 h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

När ska mekonium normalt ha passerat helt vid födsel av föl?

A

Inom 12-24 h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur stor procent av vuxenvikten ska födelsevikten vara för föl?

A

10 %

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad får göras med navelsträngen hos nyfödda föl?

A
 • Klipp eller dra inte av navelsträngen då den går av spontant.
 • Naveln kan dippas i 0,5 % klorhexidinlösning 1-2 gånger under första dagen.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Om ett nyfött föl har dålig sugreflex, ska man ge första målet råmjölk med nappflaska?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Är det en bra idé att ge det första målet råmjölk med nappflaska till nyfödda föl?

A

Ja, om fölet har god sugreflex.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är råmjölk på latin?

A

Colostrum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är colostrum på svenska?

A

Råmjölk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kan antikroppar passera placenta hos häst?

A

Nej, de är för stora.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

När i dräktigheten bildas råmjölk?

A

De sista 2 veckorna före fölning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hur många gånger per dräktighet produceras råmjölk?

A

Bara 1 gång

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Var bildas råmjölk?

A

I juvret

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vilken typ av antikropp är vanligast i råmjölk?

A

IgG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vad är speciellt med fölets förmåga att absorbera antikroppar via tarmen?

A

Den avtar gradvis och är helt borta efter 24 h.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Hur kan man kontrollera kvaliteten av råmjölk?

A

Med refraktometer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad innebär foalcheck?

A

Det är ett blodprov som man gör för att kontrollera halten av antikroppar i blodet hos ett föl, vilket kan göras från 12-24 h efter födsel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vad är speciellt med fölets hovar när det föds?

A

Det har normalt fölputor, som fort nöts bort när fölet börjar gå.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad är helt normalt men kan få en att tro att ett nyfött föl har fång?

A

Hovbenet ändrar läge i hovkapseln vid belastning, vilket ses som en rand på hovväggen när hoven växer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Är det vanligt att föl har lindrigt veka böjsenor initialt?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

När görs hovslagarbesök för nyfödda föl?

A

Efter 2 veckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Bör hovslagare eller veterinär kontaktas vid uppenbar felaktig benställning hos föl?

A

Veterinär

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Är det generellt mer bråttom med felaktig benställning distalt eller proximalt?

A

Distalt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

När avmaskar man föl mot spolmask?

A

Vecka 8 och 16

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

När vaccinerar man föl mot hästinfluensa och tetanus?

A
 • Vid 6 månader om stoet har vaccinerats i slutet av dräktigheten.
 • Vid 4 månader om stoet inte har vaccinerats i slutet av dräktigheten.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Vad händer om man vaccinerar föl mot hästinfluensa och tetanus tidigare än 4 månader?

A

Fölets immunförsvar kan då inte svara på vaccin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Vad bör man tänka på om en djurägare med en sjuk fölunge ringer till kliniken?

A
 • Hur är fölets AT (kan det resa sig/stå själv, har det sugreflex)?
 • Vilka sjukdomstecken uppvisar fölet (feber)?
 • Hur gammalt är fölet (kom det i beräknad tid)?
 • Har fölet fått råmjölk (hur mycket, har stoet läckt före fölning)?
 • Hur ser träck och urin ut (har mekoniet avgått, problem med urinering/defektering)?
 • Har fölet bensvullnad/hälta?
 • Har kliniken resurser för att ta hand om fölet eller bör det åka till någon annan klinik?
 • Är fölet undersökt/behandlat av veterinär hemma?
 • Mår stoet bra efter fölning?
 • Hur är situationen med försäkring/ekonomis kring fölet?
 • Vad är reslängden?
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Om ett föl är riktigt dåligt, är det bättre med en hemmaveterinär som kommer och undersöker eller att åka in till kliniken direkt?

A

Det kan vara bäst att åka in till klinken direkt för att spara tid.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Ge exempel på tips inför en resa med ett dåligt föl.

A
 • Lasta säkert så att stoet inte riskerar att trampa på fölet.
 • Ha eventuellt fölet i bilen.
 • Lasta fölet före stoet.
 • Håll vid behov fölet varmt med täcken och filtar, men värm det inte aktivt med värmeflaska.
 • Mata fölet minst 1 gång i timmen om resan är lång.
 • Ev är det nödvändigt att hämta stoet senare och åka utan hästtransport.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Vad är viktigt för en fölbox på klinik?

A

Den ska vara;

 • Tillräckligt stor
 • Välströdd
 • I en lugn del av stallet
 • Lätt att övervaka
 • Ha möjlighet till en avskild del för fölet
 • Isolerad
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Ge exempel på utrustning som ska vara lättillgängligt på en kliniks fölavdelning.

A
 • Kylskåp
 • Frys
 • Diskbänk
 • Våg för mjölkpulver
 • Utrustning för provtagning (PVK/dropp)
 • Utrustning för matning
 • Filtar/dynor
 • Föltäcken
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Vad är speciellt med allmän omvårdnad av föl?

A
 • Det är ofta ganska likartat oavsett fölets diagnos.

- Det är viktigt att fölet hålls varmt, rent och torrt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Ska föl med tecken på smittsam sjukdom isoleras?

A

Ja, med undantag för föl yngre än 2-3 dagar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Ge exempel på saker som är viktiga att tänka på gällande vårdhygien av sjuka föl.

A
 • Klinikmiljön är riskfylld.
 • Använd basal hygien.
 • Ha gärna en särskild fölavdelning.
 • Undvik helst att samma person sköter föl med och utan misstänkt smittsam sjukdom.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Ska föl på klinik ha en journalförd plan för övervakning?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Görs AT-kontroll och dikoll även på pigga föl?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Hur ofta ska föl på klinik genomgå en noggrann klinisk undersökning av veterinär?

A

Minst 1 gång per dag

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Vilken temperatur har nyfödda föl?

A

37-39°C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Vilken temperatur har nyfödda föl efter 1 dygn?

A

37,5-38,5°C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Hur ska slemhinnor se ut på unga föl?

A

Rosa och fuktiga med CRT på 1-2 sekunder.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Vad ska nyfödda föl ha för hjärtfrekvens/HR?

A

60-80 slag/min

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Vad ska nyfödda föl ha för hjärtfrekvens/HR efter 1 dygn?

A

80-100 slag/min

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Vad ska nyfödda föl ha för andningsfrekvens/RR?

A

40-60 andetag/min

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Vad ska nyfödda föl ha för andningsfrekvens/RR efter 1 dygn?

A

30-35 andetag/min

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Ge exempel på normala fölbeteenden som skiljer från vuxna hästar.

A
 • Fölryckningar (pga att nervsystemet inte är fullt utvecklat).
 • Kataplexi (innebär att fölet kan säcka ihop vid fasthållning).
 • Hotrespons (är inlärt, och föl får lätt hornhinnesår).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Vad innebär dikoll?

A

Att man kontrollerar att fölet verkligen diar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Vad kan mjölk i näsborrarna på föl bero på?

A
 • Aspiration

- Gomspalt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Är det okej att väcka ett föl för att göra en dikoll?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Vad kan ett hårt och ömt juver tyda på?

A

Att fölet inte diar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Vad innebär atelektas?

A

Ihoptryckta lungor, vilket kan ge missljud.

56
Q

När ska man räkna andningsfrekvens under en respirationsutvärdering?

A

Innan fölet hålls fast, gärna med lite avstånd utanför boxen.

57
Q

I vilken position vill man helst ha fölet vid lungauskultation?

A

Stående eller liggande på bröstet.

58
Q

Har föl eller vuxna hästar tydligare hjärtslag?

A

Föl

59
Q

Är fysiologiska blåsljud under de första dagarna hos föl normalt?

A

Ja, pga övergången från fetal cirkulation.

60
Q

Hur ska slemhinnorna vara hos föl?

A
 • Ljusrosa
 • Fuktiga
 • Något snabbare CRT än vuxna hästar
61
Q

Vad ska man tänka på om ett föl är kall om en extremitet?

A

Att beskriva hur högt upp på extremiteten fölet är kallt.

62
Q

Vad är mekonium?

A

Hård och mörk träck som föl har i tarmen när det föds.

63
Q

Hur ser vanlig fölträck ut?

A

Den är ljus och mjuk.

64
Q

Är mekoniumförstoppning vanligt?

A

Det är relativt vanligt i kombination med annan sjukdom.

65
Q

Vad är man mest rädd för om ett föl får diarré?

A

Sepsis, och då ska fölet isoleras.

66
Q

Urinerar föl mycket?

A

Ja

67
Q

Hur mycket urinerar föl normalt?

A

150 ml/kg/dygn

68
Q

Är urin från naveln på ett föl normalt?

A

Nej

69
Q

Hur ska man hålla stående föl?

A

Genom att hålla en arm runt bringan och en runt rumpan, men inte hårdare än nödvändigt. Stå gärna nära fölet med säkerhetstänk, ev med fölet mot en vägg eller med rumpan i ett hörn, och prova att klia det lite. Var alltid redo då föl är starka och snabba samt dra aldrig i grimma eller grimskaft då fölet lätt slår över baklänges.

70
Q

Hur ska man lägga föl?

A

Det kräver minst 2 personer med tänk på personalens säkerhet, att föl är både sköra och starka samtidigt samt har långa ben som kan sprattla långt. Var försiktig med fölets huvud och ögon samt tryck inte på buken eller revbenen.
Exempel är att en person kan stå framme vid bogen och hålla runt fölet medan en annan person står på andra sidan och drar båda bakbenen framåt. Ta emot fölet och lägg det försiktigt med bakdelen först samt var beredd då pigga föl genast försöker ta sig upp.

71
Q

Hur sker vändning av liggande föl?

A

Genom att lägga fölet i bröstläge, försiktigt vika in fram- och bakben under fölet, försiktigt putta fölet över till andra sidan, stödja huvudet vid behov samt akta slangar och kanyler.

72
Q

Hur ofta ska liggande föl vändas?

A

Varje timme

73
Q

Hur hjälper man till att resa ett föl?

A

Genom att lägga fölet i bröstläge, sträcka fram frambenen, vika in bakbenen, nypa fölet över ryggen eller rumpan, ev stödja med en arm framme vid bringan och vid behov hjälpa till genom att hålla i svansroten. Lyft inte under buken eller revbenen pga risk för skador.

74
Q

Hur hjälper man till att resa ett föl?

A

Genom att lägga fölet i bröstläge, sträcka fram frambenen, vika in bakbenen, nypa fölet över ryggen eller rumpan, ev stödja med en arm framme vid bringan och vid behov hjälpa till genom att hålla i svansroten. Lyft inte under buken eller revbenen pga risk för skada.

75
Q

Använder man brems på föl?

A
 • Det används inte på unga föl.

- Det fungerar på äldre föl, men ska inte sitta för länge.

76
Q

Ge exempel på alternativa metoder till att ha brems på föl.

A
 • Ta ett hudgrepp på halsen och nyp eller vrid lite.
 • Böj försiktigt upp svansen vid svansroten.
 • Ta ett bremsgrepp med handen i öra eller mule.
77
Q

Hur ofta ska naveln kontrolleras på unga föl?

A

Dagligen

78
Q

Bör man dippa naveln på liggande föl?

A

Ja

79
Q

Har föl snabb metabolism?

A

Ja

80
Q

Hur ofta sker matning av neonatala föl i vårdsituation?

A

Minst 1 gång i timmen.

81
Q

Hur ofta diar föl i början?

A

5 gånger i timmen

82
Q

Hur mycket dricker föl i början?

A

20-25 % av sin kroppsvikt per dygn.

83
Q

Hur mycket ökar föl i vikt per dygn i början?

A

1,5 kg

84
Q

Kan råmjölk frysas?

A

Ja, men det ska tinas försiktigt.

85
Q

Hur förvaras stomjölk?

A

I kylskåp eller frys.

86
Q

Vad bör man tänka på gällande mjölkersättning?

A
 • Kontrollera innehållsförteckningen så att sammansättningen liknar stoets mjölk.
 • Blanda noga enligt anvisningar.
 • Introducera det försiktigt.
87
Q

Hur länge får mjölk sparas i kylskåp?

A

Max 1 dygn

88
Q

Vad bör man märka mjölk med innan den ställs in i kylskåp eller frys?

A
 • Datum
 • Klockslag
 • Stoets namn
89
Q

I vilket läge vill man helst ha fölet om man ska använda nappflaska?

A

Helst stående, alternativt i bröstläge och aldrig i sidoläge.

90
Q

Hur ska man hålla nappflaskan för att mata föl?

A

Vågrätt/lätt lutad och inte för högt.

91
Q

Vad kan man göra om ett föl inte vill ta en nappflaska?

A
 • Spruta lite mjölk på mulen.
 • Klia eller nyp lite på korset eller rumpan.
 • Prova med hink istället för äldre föl.
92
Q

Får man låta föl suga mjölk från ens fingrar?

A

Nej

93
Q

Hur kan man underlätta mjölkning av ston?

A
 • Ha det lugnt i stallet.
 • Ha fölet nära.
 • Tvätta och massera juvret med ljummet vatten och varma händer.
 • Mjölka med hela handen eller använd mjölkpump.
94
Q

Vad bör man göra med mjölken efter att man har mjölkat ett sto?

A

Sila den genom tex en gasväv.

95
Q

Vad kan man göra för att diträna ett föl?

A
 • Klia eller nyp lite i korset eller rumpan.

- Mata med nappflaska vid juvret från stoets andra sida och peta in spenen i munnen.

96
Q

Ditränas ett föl genom att trycka dess huvud mot juvret?

A

Nej, aldrig.

97
Q

Var placeras PVK på föl?

A

I V.jugularis, V.cephalica och i undantagsfall V.saphena.

98
Q

Vad bör man tänka på vid kanylläggning på föl?

A
 • Ha bra hållhjälp.
 • Föl har seg hud, känsliga kärl och reagerar fort så det är lätt att göra hematom.
 • Använd om möjligt lokalbedövning som får verka i 15 min.
 • Suturera kanylen ordentligt.
 • Sätt fast en förlängning.
 • Täck kanylen (ej vetrap) med skydd som byts dagligen.
 • Kontrollera kanylen vid varje medicinering.
 • Ha alltid noga handhygien.
99
Q

Vad bör glukos vara i blodet hos föl?

A

5,5-11 mmol/L

100
Q

Hur stor slask bör man dra vid glukosprovtagning ur PVK?

A

Minst 10 ml

101
Q

Vad är plasma?

A

En dyr, naturligt kolloidal lösning som främst ges för att tillföra antikroppar (vid tex FPT eller förlust pga sjukdom).

102
Q

Vad står FPT för?

A

Failure passive transfer

103
Q

Hur ska plasma hanteras?

A

Det tinas i anslutning till att det används i 37°C vattenbad, inte mikro, och omfrusen plasma ska inte ges till föl. Använd droppaggregat med filter, ge långsamt de första 5 minuterna medan hjärtat auskulteras (risk anafylaktisk reaktion/tachykardi/arytmi) och följ upp effekten med en ny foalcheck dagen efter giva.

104
Q

Vad är det extra viktigt att man kontrollerar vid vätsketerapi?

A

Styrkan som hängs upp.

105
Q

Ge exempel på olika typer av vätsketerapi.

A
 • Kontinuerlig
 • Bolusgivor
 • Underhållsvätska
 • Glukosinfusion
 • Kolloider
106
Q

Ge exempel på när man ger glukosinfusion till föl.

A

När de inte kan dia tillräckligt.

107
Q

Ge exempel på underhållsvätskor.

A
 • RA

- NaCl

108
Q

Ger man bolusgivor av glukos till föl?

A

Nej

109
Q

Vad är krävs vanligen vid bolusgivor?

A

Att en person håller i droppåsen och följer efter fölet.

110
Q

Till vilka slags föl ges oftast kontinuerlig vätsketerapi?

A

Riktigt sjuka föl.

111
Q

Vad är speciellt att tänka på gällande stoet om det är på kliniken samtidigt som fölet vårdas?

A
 • Det ska ha sin egna journal.
 • Kontakt med fölet ska tillgodoses.
 • Fodra ev i hönät.
 • Fråga djurägaren om skötselrutiner.
 • Palpera juvret flera ggr/dag.
 • Kolla status minst 1 ggr/dag + AT, aptit, temperatur och ev flytningar.
 • Motionera
112
Q

Vad bör man tänka på gällande stoet om fölet dör?

A

Låt om möjligt fölet ligga kvar hos stoet över natten. Många ston täcker fölet med halm men blir ändå oroliga när det tas bort, så det är ev lättare att ta stoet från fölet eller sedera vid behov. Motionera, ta bort kraftfoder och mjölka inte ur för att sedan sina juvret.

113
Q

Vad bör man tänka på gällande fölet om stoet dör?

A
 • Det ska få i sig råmjölk (mjölka ur, foalcheck, mjölkbehov minst 10% av kv/d), annan stomjölk eller mjölkersättning.
 • Komplettera ev med mjölkpellets, ha tillgång till grovfoder och väg regelbundet.
 • Tillgodose sociala behov (amma optimalt, introducera försiktigt, lukt ej, lämna ej ensam) och undvik prägling på människa.
114
Q

Vad är möjliga orsaker till trötthet och svaghet hos föl?

A
 • Sepsis (blodförgiftning, bakterier växer i blodet, pga bristande intag av råmjölk, livshotande/akut).
 • Prematuritet/dysmaturitet (omoget/tidigfött).
 • Dummy-föl (hypoxic ischemic encephalopathy, hjärnskada pga syrebrist).
115
Q

Vad är symtom för kolik hos föl?

A
 • Rulla
 • Lägga sig på rygg
 • Sträcka ut halsen
 • Piska med svansen
 • Gnissla tänder
 • Kuta med ryggen
 • Inte dia
 • Nedsatt AT
116
Q

Visar föl eller vuxna hästar tydligare symtom för kolik?

A

Föl

117
Q

Vad är möjliga orsaker till kolik hos föl?

A
 • Mekoniumförstoppning
 • Förstoppning av annan orsak
 • Missbildning
 • Enterit
 • Tarmfellägen
 • Inkarcererat pungbråck/navelbråck
 • Spolmaskinfektion
 • Urinblåseruptur
118
Q

Vad är speciellt med hälta hos föl?

A

Det BEHANDLAS SOM SEPTISK ARTRIT (bakteriell ledinfektion) tills motsatsen är bevisad och ska undersökas av vet omgående. Det är hematogen spridning, dvs ingen lednära sårskada, och andra orsaker är frakturer, osteochondros samt patellaluxation (ofta problem att resa sig, galla i knäled, svårt se hälta om det är bilatralt, patella kan manipuleras i sidled).

119
Q

Ge exempel på orsaker till diarré hos föl.

A
 • Sepsis
 • Rotavirus (vanligt, smittsamt, kort inkubation)
 • Salmonellos
 • Clostridios
 • Omogen tarm (upptar ej vätska)
 • Ischemisk påverkan
120
Q

Vad är fölbrunstdiarré?

A

Lindrig, sekretorisk diarré som alla föl får efter 7-10 dagar med opåverkat AT, sammanfallande med stoets fölbrunst.

121
Q

Vilka symtom har septisk artrit?

A
 • Hälta
 • Svårighet att resa sig
 • Jämfotahopp
 • Feber
 • Ledgalla
 • Periartikulär svullnad
 • Liggande föl
122
Q

Vad är osteomyelit?

A

Infektion i skelettet som kan sammanfalla med septisk arterit.

123
Q

Hur ställs diagnos för septisk artrit?

A
 • Synoviaprov med cytologi och odling.
 • Blodprov med inflammationsbild, foalcheck och blododling.
 • Röntgen och ev UL.
124
Q

Hur åtgärdas septisk artrit?

A
 • Spola leder under allmän narkos, +/- artoskop
 • Ge bredspektrums-ab
 • Skyddsbandage
 • Smärtlindring och smärtbedömning
 • Noggrann dikoll
125
Q

Vad består merkonium av?

A

Bland annat nedsvald amnionvätska.

126
Q

Vad innebär merkoniumförstoppning?

A
 • Koliksymtom hos 12-96 h gamla föl.
 • Diagnos ställs via klinisk undersökning och rektal palpation av veterinär, ev röntgen och ultraljud samt alltid foalcheck.
 • Åtgärder är lavemang, taxering, smärtlindring, motion, vätsketerapi, antibiotika och ev buköppning.
 • God prognos
127
Q

När kommer merkonium vanligen ut?

A

Det börjar komma ut när fölet diat pga att råmjölk är laxerande, och är vanligen ute efter 12 h.

128
Q

Är det normalt att fölträck kommer ut trots att merkonium finns kvar?

A

Ja

129
Q

Ge exempel på missbildningar hos föl.

A
 • Gomspalt
 • Wry nose
 • Dvärgväxt
 • Mikroophtalmi
130
Q

Vad innebär gomspalt?

A

Det är ev svårupptäckt med symtom som mjölk i nosen efter di, hosta och ansträngd andning men kan även orsakas av andra tillstånd, så kontrollera att mjölk verkligen kommer inifrån. Det involverar mjuka och/eller hårda gommen, vilket i grava fall lätt kan palperas eller ses och i mildare fall kräver endoskopi. Kirurgisk åtgärd är svårt.

131
Q

Vad innebär wry nose?

A

Att nosryggen är vriden åt ena hållet med symtom beroende på omfattning. Ibland är det inga problem så länge fölet diar men grava fall kan ha stenotiska näsborrar. Kirurgi är en möjlig åtgärd, men svårt.

132
Q

Vad innebär dvärgväxt?

A

Det förekommer hos vissa raser (tex miniatyrer och frieser) med veka böjsenor, luftvägsobstruktion och onormala proportioner.

133
Q

Vad innebär mikroophtalmi?

A

Onormalt liten eller helt tillbakabildad ögonglob.

Unilateralt har god prognos, men bilateralt har avlivning.

134
Q

Ge exempel på navelproblem.

A
 • Navelbråck
 • Navelinflammation
 • Urachusfistel
135
Q

Vad innebär navelbråck?

A

Det är ofullständig slutning av bukväggen runt naveln i varierande storlek med risk för inkarceration av tarm i bråcket och akut kolik. Det kan även uppkomma under neonatalperioden och liggande föl tros vara predisponerade. Åtgärder är konservativ behandling via monitorering av bråcket då många sluts spontant, eller kirurgi vid inkarcererad tarm eller stora kvarstående bråck efter 6 mån.

136
Q

Vad innebär navelinflammation?

A
 • Symtom är feber, förtjockad navelstump, ödem och vätska/var i naveln men inga yttre tecken vid infektion i djupare umbilikala strukturer. Det kan leda till systemisk sjukdom som sepsis, septisk artrit, osteomyelit och leverabscess.
 • Diagnos ställs via klinisk undersökning, ultraljud och blodprov för hematologi samt foalcheck.
 • Åtgärder är konservativ med antibiotika, NSAID, dipping, monitorering och uppföljande blodprov/ultraljud, eller kirurgi om medicinsk behandling inte har effekt, ev direkt.
 • Prognosen är god, men sämre vid sekundära problem.
137
Q

Vad innebär urachusfistel?

A
 • Det är persisterande urachus, dvs kommunikation mellan urinblåsa och navel.
 • Symtom är urinläckage från naveln, ev i kombo med navelinflammation, men oftast opåverkat AT och liggande föl är predisponerande.
 • Diagnos ställs via klinisk undersökning, ultraljud och blodprov för hematologi samt foalcheck.
 • Åtgärder är konservativa med antibiotika, dipping, tålamod och uppföljande ultraljud, eller kirurgi om konservativ behandling inte har effekt.