OSCE Flashcards

1
Q

PVK häst (dubbelstation)

A
 • 2-4 brickor
 • 3 bomullstussar med klorhexidintvål
 • 3 bomullstussar med klorhexidinsprit
 • Nålförare
 • Sax
 • Pincett
 • Steril yta
 • NaCl-spruta
 • Kork
 • PVK
 • Suturmaterial
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

PVK häst (bara PVK)

A
 • 2 brickor
 • 3 bomullstussar med klorhexidintvål
 • 3 bomullstussar med klorhexidinsprit
 • Kork
 • PVK
 • Steril yta
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

PVK häst (bara suturering)

A
 • 1 bricka
 • Nålförare
 • Sax
 • Pincett
 • NaCl-spruta
 • Suturmaterial
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Sterila handskar

A
 • Sterila handskar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

i.m. injektion häst

A
 • Injektionskanyl (lång grön)
 • Läkemedelsflaska
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till membranet
 • Penna
 • Tunn tejpbit till sprutan
 • Spruta (2 ml)
 • Uppdragningskanyl (rosa)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Blodprovstagning med vacutainer på häst

A
 • Vacutainer
 • Hylsa
 • EDTA-rör
 • Tunn tejpbit till blodprovet
 • Penna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

i.v. injektion häst

A
 • Injektionskanyl (lång grön)
 • Läkemedelsflaska
 • Uppdragningskanyl (rosa)
 • Tunn tejpbit till sprutan
 • Penna
 • Spruta (2 ml)
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till membranet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Lågt bandage häst

A
 • Bomull
 • Gasbinda
 • Vetrap (lång)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

i.m. injektion smådjur

A
 • Läkemedelsflaska
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till membranet
 • Uppdragningskanyl (rosa)
 • Injektionskanyl (orange)
 • Spruta (1 ml)
 • Tunn tejpbit till sprutan
 • Penna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

s.c. injektion smådjur

A
 • Läkemedelsflaska
 • Uppdragningskanyl (rosa)
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till membranet
 • Injektionskanyl (blå)
 • Penna
 • Tunn tejpbit till sprutan
 • Spruta (1 ml)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

PVK smådjur

A
 • PVK
 • Vetrap-bit (kort)
 • NaCl-spruta
 • 3 tjocka tejpbitar till PVK:n
 • Penna
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till huden
 • Stas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Blodprovstagning med öppen kanyl smådjur

A
 • Penna
 • EDTA-rör
 • Tunn tejpbit till blodprovet
 • Tjock tejpbit till plåstret
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till huden
 • 1 bomullstuss till plåstret
 • Ställ för blodprovsrör
 • Kanyl (blå)
 • Stas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Blodprovstagning med butterfly-kanyl smådjur

A
 • Butterfly-kanyl
 • Hylsa
 • Stas
 • 1 bomullstuss med klorhexidinsprit till huden
 • Tjock tejpbit till plåstret
 • 1 bomullstuss till plåstret
 • EDTA-rör
 • Penna
 • Tunn tejpbit till blodprovet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Tassbandage smådjur

A
 • 3 bomullsremsor
 • Gasbinda (kort)
 • Vetrap (kort)
 • Bomull (kort)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly