KB + AB, L1, Lesen 1 Flashcards Preview

C1 Deutsch > KB + AB, L1, Lesen 1 > Flashcards

Flashcards in KB + AB, L1, Lesen 1 Deck (37):
1

nepravidelné sloveso

dá(va)t (smysl ap.)

rovnat se , být (o početním výsledku ap.)

vynést (finančně)

prokázat (příčinu smrti ap.)

sich ______________ vyplynout

sich ______________ oddat se (alkoholu ap.)

sich ______________ podrobit se , poddat se , odevzdat se (osudu ap.)

ergeben, ergibt, a, e

2) 60 geteilt durch 4 ergibt 15. → 60 děleno 4 je 15.
Deine Aussage ergibt keinen Sinn. → Tvá výpověď nedává smysl.

4) Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld. → Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

2

die, podstatné jméno ~, ~n

četba , čtení (na dovolenou ap.)

Lektüre

3

číslovka

pětina (litru ap.)

das, der, podstatné jméno ~s, ~

pětina

fünftel

4

přídavné jméno

rozsáhlý , obsáhlý (text ap.)

umfangreich

5

das, podstatné jméno ~s

postup , jednání

Vorgehen

6

nepravidelné sloveso ie, ie

sich etw. Akk bei/von j-m vypůjčit (si) co od koho

j-m, an j-n etw. Akk půjčit komu co

ausleihen

2) Ich habe ihm ein Buch ausgeliehen. → Půjčil jsem mu knihu.

7

die, podstatné jméno ~, ~n

trajekt , převoz , přívoz
lunochod , lunární vozidlo

Fähre

8

sloveso

vzdorovat , odolávat
trucovat , vzdorovat
trucovitě říci

trotzen

9

nepravidelné sloveso ie, u

zvolat , (vy)křiknout

vyhlásit , oznámit (jména vítězů ap.)

vyhlásit , prohlásit , proklamovat

vyvolávat , nabízet na prodej (večerník ap.)

ausrufen

3) j-n als Sieger ausrufen → prohlásit koho za vítěze

10

nepravidelné sloveso

odtáhnout

zu j-m / etw. táhnout , přitahovat ke komu/čemu, kam (příjemná atmosféra do baru ap.)

irgendwohin (od)táhnout kam (odstěhovat se)

irgendwohin táhnout kam (ptáci na jih ap.)

protahovat , prodlužovat

sich _____________ protahovat se , prodlužovat se , táhnout se (zasedání ap.)

hinziehen, zog hin, h./i. hingezogen

11

das, podstatné jméno ~s, ~

živnost (řemeslo ap.)
dvůr , statek

Gewerbe

12

přídavné jméno
stupňování

budoucí , příští (vývoj ap.)

příslovce

příště

künftig

13

nepravidelné sloveso

pojmout , pochopit (učivo ap.)

aufnehmen, nimmt auf, a, o

14

die, podstatné jméno ~

zmenšení , zredukování , snížení (nákladů, tempa ap.)

Verringerung

15

přídavné jméno

posměšný , výsměšný (slova ap.)

posměvačný (člověk ap.)

spöttisch

+ j-n spöttisch ansehen → posměšně si prohlížet koho

16

aufhören

die Segel streichen

17

essen

Nahrungsaufnahme

18

behindern

beeinträchtigen

19

schwimmen

kraulen

20

Ich habe gelesen, dass die größte Currywurst der Welt 175 kg wiegt.

Die größte Currywurst der Welt soll 175 kg wiegen.

21

Angeblich hat eine Japaner in 12 Minuten 54 Hotdogs gegessen.

Ein Japaner in 12 Minuten soll 54 Hotdogs gegessen haben.

22

údajný

angeblich

Sie waren angeblich verheiratet. → Údajně byli sezdáni.

23

Es wird behauptet, dass eine Frau die längsten Haare der Welt hat.

Eine Frau soll die längsten Haare der Welt haben.

24

Laut AT Zeitung wiegt die größte Lederhose der Welt 46 kg.

Die größte Lederhose der Welt soll 46 kg wiegen.

25

der, podstatné jméno ~s, ~

veterán (auto)
stařešina , veterán (mužstva ap.)

Oldtimer

26

sloveso

objet dokola , obkroužit (jezero ap.)

umrunden

27

der, podstatné jméno ~s, ~

klíč (na matice)

Schraubenschlüssel

28

nepravidelné sloveso

udeřit , uhodit , narazit

vrazit , zarazit (kůl do země ap.)

(s)hodit , strčit , posunout

an j-n / etw., gegen j-n / etw. uhodit , udeřit , bouchnout do koho/čeho

sich ___________ an etw. Dat bouchnout se , udeřit se do čeho

auf j-n / etw. narazit na koho/co

potkat koho/co

auf j-n / etw. narazit na koho/co

setkat se s kým/čím

zu j-m / etw. přidat se ke komu/čemu

vést (ulice na náměstí ap.)

stoßen, stößt, stieß, h./i. gestoßen

1) an den Tisch stoßen → udeřit do stolu
gegen die Wand stoßen → narazit do stěny

3) eine Vase von der Treppe stoßen → (s)hodit vázu ze schodů

5) sich am Arm an der Tischkante stoßen → bouchnout se o hranu stolu do ruky

6) auf den Polizisten stoßen → narazit na policistu


29

Theresa Geder ist heute wahrscheinlich schon über 70n Jahre alt.

Theresa Geder dürfte heute schon über 70 Jahre alt sein.

30

Sie hat mit Sicherheit großes Selbstvertrauen.

Sie dürfte großes Selbstvertrauen haben.

31

Man sagt, dass sie 15 Oldtimer hat.

Sie soll 15 Oldtimer haben.

32

Sie behauptet von sich, dass sie als Kind nur mit Schraubschlüssel gespielt hat.

Sie will als Kind nur mit Schraubschlüssel gespielt haben.

33

Sie erzählt, dass sie auch schon bei der Rallye Monte Carlo mitgefahren ist.

Sie will auch schon bei der Rallye Monte Carlo mitgefahren sein.

34

Möglicherweise hat sie in ihrer Jugend aber an kleineren Autorennen teilgenommen.

Sie dürfte in ihrer Jugend aber an kleineren Autorennen teilgenommen haben.

35

Es ist fast sicher, dass sie im nächsten Monat losfahren kann.

Sie müsste im nächsten Monat losfahren können.

36

Es heißt, dass ihre Weltreise über Australien führt.

Ihre Weltreise soll über Australien führen.

37

Ihre Reise stößt sicher auf weltweites Interesse und so wird vermutlich täglich in allen Medien über sie berichtet.

Ihre Reise müsste*dürfte auf weltweites Interesse stoßen und es dürfte täglich in allen Medien über sie berichtet werden.