L! Lesen 2, S. 22 Flashcards Preview

C1 Deutsch > L! Lesen 2, S. 22 > Flashcards

Flashcards in L! Lesen 2, S. 22 Deck (31):
1

sloveso

(z)měnit , předělat (poměry ap.)

sich ____________ změnit se (k horšímu ap.)

verändern

1) die Welt verändern wollen → chtít změnit svět

2) Bei uns hat sich viel verändert. → U nás se toho hodně změnilo.

2

die, podstatné jméno ~, ~se

poznatek (nový, technický ap.)

poznání

Erkenntnis

3

_____ Erkenntnis

die

4

_____ Trend _______

der Trend zu etwas

5

sloveso

j-m für etw., zu etw. stačit , postačovat komu na co, k čemu (hodina na nákup ap.)

etw. Dat vyhovět čemu

splnit co (povinnosti ap.

genügen

6

sloveso

j-m, j-n děsit se , hrozit se , třást se hrůzou užívá se v neosobní vazbě

sich __________ vor j-m / etw. děsit se , hrozit se koho/čeho

mít strach z koho/čeho

gruseln

1) Es gruselt ihn/ihm vor diesem Anblick. → Při tomto pohledu se třese hrůzou.

7

gruseln

Grusel

8

die, podstatné jméno ~, ~en

rozčílení , vzrušení

zmatek , chaos

Aufregung

9

_____ Aufregung

die

10

die, podstatné jméno ~, ~en

přehled (programů ap.)

upoutávka

Vorschau

11

_____ Vorschau

die, en

12

přídavné jméno

mocný , silný (vladař ap.)

mohutný , monumentální , ohromující

ohromný , obrovský , nesmírný

gewaltig

13

4. gegen j-n / etw. poradit si , pořídit s kým/čím
prosadit se proti komu/čemu

gegen etwas*j-n ankommen

14

______ etwas*j-n ankommen

gegen

15

přídavné jméno

chutný
podporující chuť (k jídlu) (lék ap.)

appetitanregend

16

appetitanregend

Appetitanreger

17

nepravidelné sloveso i./h.

unavit se

j-n unavit , vyčerpat koho

opotřebovat se (materiál ap.

ermüden

18

ermüden

ermüdend

19

nepravidelné sloveso i.

vynořit se (nad hladinu) (ponorka, potápěč ap.)

objevit se , vynořit se

auftauchen

2) aus dem Dunkel auftauchen → vynořit se ze tmy

Fragen tauchen auf. → Otázky se objevují.

20

sloveso

ukázat , předvést , demonstrovat

balamutit , klamat , namlouvat

vormachen

21

sloveso

zahřát , ohřát (mléko ap.)

sich _________ zahřívat se (motor ap.)

rozehřát se , zapotit se (při běhu ap.)

j-n / etw. rozpálit , rozohnit koho/co (odpověď, myšlenka ap.)

erhitzen

22

erhitzen

ultrahocherhitzt

23

die, podstatné jméno ~, ~en

krátké shrnutí , stručný obsah

Kurzfassung

24

________ Kurzfassung

die

25

8. sich __________ auf j-n / etw. vztahovat se na koho/co

beziehen

26

sich beziehen _______

auf AKK

27

sich beziehen auf

gesellschaftsbezogen

28

4. j-n ansprechen

ansprechend

29

das, podstatné jméno ~s, ~e

rozsudek

posudek , hodnocení , názor

Urteil

1) ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechten → vynést/vykonat/napadnout rozsudek

ein rechtskräftiges Urteil → právoplatný rozsudek

2) ein fachmännisches Urteil über j-n / etw. abgeben → vydat odborný posudek o kom/čem

30

______ Urteil

das

31

3. sich _____________
rýsovat se , jevit se , hlásit se (příznivý obrat ap.)

andeuten