Koya San Story Flashcards Preview

Japanese > Koya San Story > Flashcards

Flashcards in Koya San Story Deck (140):
1

Touyou tetsugaku

Eastern philosophy

2

Kyoumi

Interest

3

Kyonen

Last year

4

Narimashita

Became

5

Zutto-mai-ni

A long time ago

6

Ohenro

Pilgrim

7

Riyuu

Reason

8

Ichi ban sukina tokoro

Best place

9

れきし

History

10

Bochi

Graveyard

11

Hondo

Main hall

12

Hondo no naka de

In the main hall

13

Shimashita

Did

14

Kita

Came

15

Tatakai

Battle

16

Tatakaimashita

Battled

17

Kiri

Fog

18

Asagiri

Morning fog

19

Tera

Temple

20

Michi

Path

21

Suuhai

Worship

22

Sanpo suru

Went walking

23

Kyoro Kyoro suru na

Look around

24

Tani

Valley

25

Hakingu no michi

Hiking path

26

Yama michi

Mountain path

27

Risu

Squirrel

28

Kinezumi

Squirrel

29

Kankou

Sightseeing

30

Yokatta desuyo

It was good!

31

Nagai

Long

32

Mijikai

Short

33

Omoi

Heavy

34

Karui

Light

35

Furui

Old

36

Akarui hito

Bright person

37

Aji

Taste

38

Tochuu

On the way

39

Takaku arimasen

Not many visitors

40

Okimashita

Got up

41

Nemashita

Slept

42

Torimashita

Took

43

Kugi wo tsukaimasen

Not made of nails.

Does not have any nails...?

44

Motte ikimasu

Take

45

Koke

Moss

Kokemusu - covered in moss

46

Komimasen

Not crowded

47

Meisou

Meditation

48

Shizen

Nature

49

Sekai isan

World heritage

50

Sore kara

And then ...

51

Iki-nikui

Difficult to go

52

Kasunde imasu

Misty

53

Mi-nikui

Difficult to see

54

Mezurashi Hana

A rare flower

55

Watashi ga koyasan ni itta riyuu wa tooyoo tetsugaku ni kyoumi ga aru kara desu

I went to koya san because I'm interested in eastern philosophy

56

Hondou no naka de zazen shimashita

I meditated in the main hall

57

Kono shashin wa kotoshi no shi gatsu ni torimashita

This photo was taken this year in April

58

Torimashita

Taken / took

59

Hajime no michi desu

Start of the path

60

Saigo no michi desu

End of the path

61

Hajime

Start

62

Saigo

End

63

Kono hen

This area

64

Watashi mo sou omoimasu

I think so to

65

Shukuhaku

Lodging

66

Dento teki

Traditional

67

Notte

Get on

68

Omoide

Memories

69

Okiniiri

Favourite

70

Norikae

Transfer

71

Sukunai

Few

72

Sukunakatta

There were few

73

Koya san ni iku tochuu Kyoto ni ikimasu

I went to Kyoto on the way to koya san

74

Tochuu

On the way

75

Ishi ni koke ga Haite imasu

There is moss growing on the rocks

76

Watashi no shumi wa otera meguri

My hobby is visiting temples

77

Takaku

Many visitors

たかく

78

Tokubetsu

Special

79

Kodoku

Alone / solitude

80

Teiku

Low altitude

81

Suuhai

Worship

82

ii fuukei

Good scenery

83

Sandou

Mountain road

84

Asahi mitai

I want to see sunrise

85

Kuma mitai deshita

I wanted to see a bear

86

Ikkai dake ikimashita

I've only been once

87

Koyasan wa Rekishi no aru basho desu.

Koya San Is a place with a lot of history

88

Koya san de shukubou ni ippaku torimashita

In Koya san I stayed in a temple for one night

89

Suite iru

Less crowded

90

Kita

Came

91

Shinsei na

Sacred

92

Mitai desu

Want to see

93

Hitoride

Alone

94

Kyoumibukai

Interesting

95

Chihou

Area / region

96

Tooi

Far

97

Omoide

Memories

98

Junrei

Pilgrimage

99

Bukkyou

Buddhism

100

Yuumei

famous

101

Mimashita

Saw

102

Shugyou shimasu

Ascetic practice

103

Meisou

Meditation

104

Hito tachi

People

105

Risu wo mimashita

Saw a squirrel

106

Nigemashita

Ran away

107

Mada kimete imasen

I've not decided yet

108

Yasei doubutsu

Wild animal

109

Zenkoku

Nationwide

110

Nihon juu

Throughout Japan

111

Shuu nen

Anniversary

Whole year

112

Sen ni hyaku shuu nen

1200 year anniversary

113

Tokubetsu na toshi desu

It's a special year

114

Zenkai

Last time

115

Jikai

Next time

116

Okeshou

Make up

117

Okeshou dekiru

Put on make up

118

Moshi keshou shitara sono hito wa motto kirei ni narimasu

If a person puts make on then they will become prettier

119

Yakei

Night view

120

Yotei

Plan

121

Sanpai shimasu

I will pay a visit to a shrine

122

Kokkyou sen

The boarder

123

Tanoshimi ni shite iru

I'm looking forward to it

124

Koukishin

Curiosity

125

Kodoku

Alone

126

Koukishin arimasu

I'm curious

127

Tokidoki Kodoku wo tanoshimasu

Sometimes I like to be alone

128

Zutto mai ni ohenro to Kumano kodou kyomi wo motsu youni narimashita

A long time ago I became interested in pilgrims and the Kumano

129

Kotoshi no go gatsu ni koya san e ikimashita

I went to Koya San in May this year

130

Koya San ni Wakayama desu

Koya San is in Wakayama

131

Koya San e ikkai dake ikimashita

I've only been to Koya San once

132

Rekishi no aru basho

A place with a lot of history

133

Rekishi

History

134

Shukubou ni ippaku tomarimashita

I stayed in a temple for one night

135

Regenjoinn ni torimashita

I stayed in Regenjo in temple

136

Koya San wa ookii bochi arimasu

Koya San has a large graveyard

137

Hondo no naka de zazen shimashita

I practiced zazen in the main hall

138

Nihon no bunka wa Kyomi wo motsu youni narimashita

I became interested in Japanese culture

139

Kumadori

To colour/ make up

140

Kao wo kumadori

To put colour / make up on the face