Yasukuni Story Flashcards Preview

Japanese > Yasukuni Story > Flashcards

Flashcards in Yasukuni Story Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hajimete

For the first time

2

Nantonaku

For some reason

3

Ninki ga arimasu

Popular ..

4

Sanpo suru

Walk

5

Rekishi

History

6

Kosui chihou

Lake District

7

Zehi itte kudasai

Please go there

8

Ototou

Brother

9

Tokubetsu

Special

10

Senpan

War criminal

11

Okiniiri

Favourite

12

Mon ga shimatte imasu

The gate is shut

13

Mitsuke ru nogo muzukashii desu

It's difficult to find