Yatsugatake Flashcards Preview

Japanese > Yatsugatake > Flashcards

Flashcards in Yatsugatake Deck (26)
Loading flashcards...
1

Tenki ga ii toki yatsugatake kara Fuji San ga miemasu

When the weather is good you can see Mount Fuji from yatsugatake

2

Dore ga ichiban ookii desu ka

Which is the biggest?

3

Hairu

Enter

4

Atsumeru

Collect

5

Nonde

Drink

6

Kite

Wear

7

Shokuji

Meal

8

Harau

Pay

9

Iroiro

Various

10

Zutto

By far

11

Umi

Sea

12

Kumori

Cloudy

13

Sukunai

Few people

14

Tsukaremashita

I'm tired

15

Ippaku

1 night

16

Tomaru

Stay

17

Higaeri

Day trip

18

Hakkiri

Clear

19

Ni haku, san ka

2 nights, 3 days

Ni haku san ka no riyoukou

20

Shitashimi ga aru hito

Friendly people

21

Yasashi hito

Kind people

22

Chouto

Long way

23

Mae

Ago

24

Tokyuu

Express train

25

Haku

Put on

26

Kumori de kaze ga tsuyokatta

It was cloudy and the wind was strong