Secrecy Flashcards Preview

Japanese > Secrecy > Flashcards

Flashcards in Secrecy Deck (13)
Loading flashcards...
1

Naisho banashi

Secret talk

2

Naisho no hanashi

Secret talk

3

Sono ato de

After that ...

4

Naisho no hanashi ni Kiki-mimi wo tatete imasu

Listening intently to someone's conversation

5

Nani-ka

Something

6

Barabara

Bits and pieces

7

Seifu

Government

8

Riyuu

Reason

9

Magokoro

Sincerity

10

Tashikani

Certainly

11

Naisho

Secrecy

12

Koso koso hanashi shite iru to omoimasu

I think that are talking about a secret

13

Mitsuke nikui

Difficult to find