L.10 Traditionnel Flashcards Preview

Fall 13 > L.10 Traditionnel > Flashcards

Flashcards in L.10 Traditionnel Deck (25):
0

討論

讨论
tǎolùn
to discuss
discussion

1

成見

成见
chéngjiàn
prejudice “fixed opinion”

2

表現

表现
biǎoxiàn
a manifestation,expression

3

偏見

偏见
piānjiàn
bias,prejudice

4

處處

处处
chùchù
everywhere

5

大男人主義

大男人主义
dà'nánrén zhǔyì
male chauvinism

6

主義

主义
zhǔyì
-ism

7

推銷

推销
tuīxiāo
to promote

8

產品

产品
chǎnpǐn
products

9

電視

电视
diànshì
TV

10

廣告

广告
guǎnggào
TV commercials,advertisement

11

辦法

办法
bànfǎ
method

12

偽君子

伪君子
wěijūnzì
hypocrite

13

打開

打开
dǎkāi
to open

14

報紙

报纸
bàozhǐ
newspaper

15

結合

结合
jiéhé
to tie together

16

極端

极端
jíduān
extreme

17

至於

至于
zhìyú
as for...

18

說明

说明
shuōmíng
to explain

19

現代

现代
xiàndài
modern

20

醫學

医学
yīxué
medical science

21

不見得

不见得
bújiàndé
not necessarily

22

膚淺

肤浅
fūqiǎn
superficial

23

課本

课本
kèběn
textbooks

24

哲學

哲学
zhéxué
philosophy