Lesson 1: Classroom Instructions Flashcards Preview

Kiswahili > Lesson 1: Classroom Instructions > Flashcards

Flashcards in Lesson 1: Classroom Instructions Deck (56):
1

rudia

repeat

2

mwalimu

teacher

3

profesa

professor

4

mwanafunzi

student

5

jibu

answer; respond

6

uliza

ask

7

unaelewa?

do you understand?

8

mnaelewa?

do y'all (plural) understand?

9

ndiyo

yes

10

la; hapana

no

11

swali

question

12

mna swali?

does anyone have a question?

13

mwalimu, nina swali

teacher, i have a question

14

sielewi

i don't understand

15

sikiliza

listen (singular command)

16

sikilizeni

listen (plural command)

17

simama

stand

18

tafadhali

please

19

keti; kaa

sit

20

kusanya

collect

21

karatasi

paper

22

leta

bring

23

tazama

look

24

funga

close

25

fungua

open

26

nyamaza

be quiet (singular)

27

nyamazeni

be quiet (plural)

28

ongea/zungumza/sema katika Kiingerzera

speak in English

29

jibu katika/kwa Kiswahilli

respond in Swahili

30

polepole

slowly

31

taja

mention

32

tamka

pronounce

33

soma

read; study

34

andika

write

35

kumbuka

remember (singular)

36

mnakumbuka

remember (plural)

37

jaribu

try

38

tena

again

39

karibu

welcome

40

"Chair" ni nini kwa Kiswahili?

What is chair in swahili?

41

tafsiri

translate

42

chemsha bongo

brain teaser

43

sijui

i do not know

44

kwaheri

bye

45

tutaonana baadye

hope to see you later

46

asante (sana)

thank you (very much)

47

njoo

come

48

samahani

excuse me

49

haraka haraka

fast

50

vizuri (sana)

good (very)

51

mbaya (sana)

bad (very)

52

kazi nzuri

good work

53

kazi ya nyumbani

homework

54

Leo tutasoma _____.

Today we will learn ______.

55

Jana tulisoma nini?

What did we learn/study yesterday?

56

Leo tumesoma nini?

What have we learned/studied today?

Decks in Kiswahili Class (92):