Lesson 24: Adjectives Flashcards Preview

Kiswahili > Lesson 24: Adjectives > Flashcards

Flashcards in Lesson 24: Adjectives Deck (20):
1

zuri

good

2

baya

bad

3

dogo

small

4

kubwa

big

5

kizuri/kibaya/kidogo/kikubwa

good/bad/small/big singular KI-VI class

6

vizuri/vibaya/vidogo/vikubwa

good/bad/small/big plural KI-VI class

7

zuri/baya/dogo/kubwa

good/bad/small/big singular JI-MA class

8

mazuri/mabaya/madogo/makubwa

good/bad/small/big plural JI-MA class

9

chakula kizuri/kibaya/kidogo/kikubwa

good/bad/small/big food singular

10

vyakula vizuri/vibaya/vidogo/vikubwa

good/bad/small/big food plural

11

kinywaji kizuri/kibaya/kidogo/kikubwa

good/bad/small/big drink singular

12

vinywaji vizuri/vibaya/vidogo/vikubwa

good/bad/small/big drinks plural

13

tunda zuri/baya/dogo/kubwa

good/bad/small/big fruit singular

14

matunda mazuri/mabaya/madogo/makubwa

good/bad/small/big fruits plural

15

Chakula hiki ni kizuri/kibaya/kidogo/kikubwa.

This (singular) food is good.

16

Vyakula hivi ni vizuri/vibaya/vidogo/vikubwa

These (plural) foods are good/bad/small/big.

17

Kinywaji hiki ni kizuri/kibaya/kidogo/kikubwa.

This (singular) drink is good/bad/small/big.

18

Vinywaji hivi ni vizuri/vibaya/vidogo/vikubwa

These (plural) drinks are good/bad/small/big.

19

Tunda hili ni zuri/baya/dogo/kubwa

This (singular) fruit is good/bad/small/big.

20

Matunda haya ni mazuri/mabaya/madogo/makubwa

These (plural) fruits are good/bad/small/big.

Decks in Kiswahili Class (92):