Lesson 45: Possessive Pronouns Flashcards Preview

Kiswahili > Lesson 45: Possessive Pronouns > Flashcards

Flashcards in Lesson 45: Possessive Pronouns Deck (10):
1

M/WA

wangu/wangu or yangu/zangu(family)

2

KI/VI

changu/vyangu

3

M/MI

wangu/yangu

4

JI/MA

langu/yangu

5

N/N

yangu/zangu

6

U/ZI

wangu/zangu

7

U/U

wangu/wangu

8

KU/KU

kwangu

9

PA/PA

pangu

10

MU/MU

mwangu

Decks in Kiswahili Class (92):