Lesson 11: The Verb - NA Flashcards Preview

Kiswahili > Lesson 11: The Verb - NA > Flashcards

Flashcards in Lesson 11: The Verb - NA Deck (12):
1

I had

Mimi nilikuwa na

2

You had

Wewe ulikuwa na

3

He/She had

Yeye alikuwa na

4

We had

Sisi tulikuwa na

5

Y'all had

Nyinyi mlikuwa na

6

They had

Wao walikuwa na

7

I will have

Mimi nitakuwa na

8

You will have

Wewe utakuwa na

9

He/she will have

Yeye atakuwa na

10

We will have

Sisi tutakuwa na

11

Y'all will have

Nyinyi mtakuwa na

12

They will have

Wao watakuwa na

Decks in Kiswahili Class (92):