Liosta Focail Na Seachtaine 2 (Leite Dhonncha Pheig, Imigh) Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Liosta Focail Na Seachtaine 2 (Leite Dhonncha Pheig, Imigh) > Flashcards

Flashcards in Liosta Focail Na Seachtaine 2 (Leite Dhonncha Pheig, Imigh) Deck (21):
1

Salann

Salt

2

An iomarca

Too much

3

Fadó

A long time ago

4

i gcónaí

Always

5

Obair tí

House work

6

Ag iarraidh

Wanting

7

Faoi dheireadh

In the end

8

Go deo arís

Ever/never again

9

Muintir na háite

The people of the area

10

Déan (b) dearmad ar

To forget

11

Go minic

Often

12

Cheana

Before

13

Dúil

Desire

14

Gort/goirt

Field/fields

15

Imigh

To leave

16

D'imigh mé

I left

17

Imím/imíonn tú

I leave/you leave

18

Imeoidh mé

I will leave

19

Ag imeacht

Leaving

20

Is mór an trua é sin

That's a pity

21

Leite

Porridge

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):