new Flashcards Preview

Korean > new > Flashcards

Flashcards in new Deck (10)
Loading flashcards...
1

hôm qua

어제

2

Và (nối câu)

그리고

3

chúng tôi

우리

4

여기

ở đây

5

어 제

hôm qua

6

그 저 께

hôm kia

7

한국음식

món ăn hàn quốc

8

편지

thư

9

가족

gia đình

10

편지를 보내다

gửi thư