Từ chỉ người (nhân xưng) Flashcards Preview

Korean > Từ chỉ người (nhân xưng) > Flashcards

Flashcards in Từ chỉ người (nhân xưng) Deck (2)
Loading flashcards...
1

여자

phụ nữ

2

남자

đàn ông