Rekcja Czasownik 12.04 Flashcards Preview

German SGH > Rekcja Czasownik 12.04 > Flashcards

Flashcards in Rekcja Czasownik 12.04 Deck (167)
Loading flashcards...
151

Rozwinąć się

Sich entwickeln zu + D

152

Liczyć się z czymś

Rechnen mit + D

153

Uskarżać się na

Sich beklagen/beschweren über + A

154

Zadbać o coś, troszczyć się

Sorgen für + A

155

Śmiać się z

Lachen über + A

156

Skorzystać z

Profitieren von + D

157

Zakochać się w

Sich verlieben in + A

158

Zazdrościć (komuś) czegoś

Beneiden (j-n) um + A

159

Powoływać się na

Sich berufen auf + A

160

Dowiadywać się o coś

Sich erkundigen nach + D

161

Nadawać się do

Sich eignen für + A

162

Sądzić o

Halten von + D

163

Dążyć do

Streben nach + D

164

Kandydować do

Kandidieren für + A

165

Przypominać sobie coś/kogoś

Sich erinnern an + A

166

Chodzi(ć) o

Es geht um + A

167

Wskazać/zwrócić uwagę na

Hinweisen auf + A